ІНТЕРНЕТ-НАВІГАТОР

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

102 посилання

Сайти ЗВО Сайти
педагогічних ЗВО
Сайти бібліотек ЗВО Сайти бібліотек
ЗВО інших країн

САЙТИ ЗВО УКРАЇНИ

 1. Вінницький національний технічний університет
 2. Вінницький національний аграрний університет
 3. Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова
 4. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
 5. Вінницький навчально-науковий інститут економіки (ТНЕУ)
 6. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
 7. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
 8. Донецький національний університет ім. В. Стуса
 9. Житомирський державний університет ім. І.Франка - http://www.zu.edu.ua/
 10. Навчальні заклади Житомира
 11. ВНЗ Запоріжжя
 12. Запорізька державна інженерна академія
 13. Запорізький національний технічний ун-т
 14. Запорізький інститут економіки і інформаційних технологій
 15. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнко
 16. Києво-Могилянська академія
 17. Київський національний університет ім. Т. Шевченка
 18. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
 19. Київський національний торговельно-економічний університет
 20. Київський Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
 21. Київський національний авіаційний університет
 22. Київський національний аграрний університет
 23. Київський національний лінгвістичний університет
 24. Київський національний університет культури та мистецтв
 25. Київський університет права НАН України
 26. Київський університет ім. Б. Грінченка
 27. Львівський національний університет ім. І. Франка
 28. Львівський національний університет "Львівська політехніка"
 29. МАУП - http://iapm.edu.ua
 30. Національний університет «Острозька академія» - https://www.oa.edu.ua
 31. Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова
 32. Одеський національний технічний університет
 33. Одеська національна юридична академія
 34. Офіційний сайт Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
 35. Сумський державний університет
 36. Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
 37. Українська інженерно-педагогічна академія. М. Харків
 38. Харківський національний економічний університет
 39. Харківська державна академія культури
 40. Ужгородський національний університет
 41. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
 42. Черкаський державний технологічний університет
 43. Чернівецький національний університет
 44. Чернігівський національний технологічний університет

  Бібліотеки ЗВО України

 45. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
 46. Бібліотека Вінницького національного аграрного університету
 47. Бібліотека Вінницького національного медичного університету
 48. Бібліотека Вінницького національного технічного університету
 49. Бібліотека Вінницького торгівельно-економіного університету КНТУ
 50. Бібліотека Дніпропетровського державного університету
 51. Бібліотека Донецького національного університету ім. В. Стуса
 52. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка
 53. Наукова бібліотека Університету Києво-Могилянська Академія
 54. Бібліотека Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана
 55. Бібліотека Київського університету ім. Б. Грінченка
 56. Наукова бібліотека національного університету «Острозька академія»
 57. Наукова бібліотека Київського національного університету культури та мистецтв
 58. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка
 59. Бібліотека Сумського державного університету
 60. Наукова бібліотека Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
 61. Наукова бібліотека Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького
 62. Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
 63. Бібліотека Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
 64. Харківський НУ ім. В.Н. Каразіна, Центральна наукова бібліотека
 65. Бібліотека Харківського національного технічного університету 'ХПІ'
 66. Бібліотека Харківського національного університету радіолектроніки
 67. Бібліотека Хмельницького національного університету
 68. Бібліотека Черкаського державного технологічного університету
 69. Бібліотека Чернівецького національного університету
 70. Бібліотека Чернівецького національного університету
 71. Наукова бібліотека Ужгородського національного університету
 72. Наукова бібліотека Чернігівського національного технологічного університету

 73. Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
 74. Вінницький державний педагогічний університет. Сайти Інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації та факультетів
 75. Вінницький державний педагогічний університет. Сайти дистанційної освіти
 76. Вінницький державний педагогічний університет. Смарт університет (SMART UNIVERSITY)
 77. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
 78. Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка
 79. Бібліотека Дрогобицького педагогічного університету
 80. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка
 81. Криворізький державний педагогічний університет
 82. Мелітопольський державний педагогічний університет
 83. Бібліотека Мелітопольского державного педагогічного університету
 84. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (м. Київ)
 85. Бібліотека національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ)
 86. Ніжинський державний педагогічний університет ім. М. Гоголя
 87. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д Ущинського (м. Одеса)
 88. Бібліотека Південноукраїнського державного педагогічного університету
 89. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 90. Бібліотека Переяслав-Хмельницького педагогічного університету
 91. Полтавський державний педагогічний університет
 92. Бібліотека Полтавського педагогічний університету
 93. Слов'янський державний педагогічний університет (Донецька обл. м. Слов'янськ)
 94. Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
 95. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
 96. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 97. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
 98. Херсонський державний педагогічний університет
 99. Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка
 100. Бібліотека Чернігівського державного педагогічного університету

 101. Білоруський державний університет - http://www.library.bgu.bu.
 102. Бібліотека по науці і техніці при Ганноверському університеті - http://www.tib.uni-hannover.de (Німецька національна бібліотека)
НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений


Пошуковики. Каталоги...

Державні бібліотеки. ОУНБ
Дитячі бібліотеки
Бібліотеки країн світу
Електронні бібліотеки
Бібліотечному фахівцю

Освіта
Сайти ЗВО
Навчальні дисципліни
Сайти для науковців

Краєзнавство України
Вінниччина в Інтернеті
Сайти країн світу

Відомчі сайти
Соціальні сайти
Сайти видавництв
Сайти періодики