Просвітницький блок інформації


БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ВІРТУАЛЬНІ ВИСТАВКИ ВІРТУАЛЬНІ ПЕРЕГЛЯДИ ФОТО-ВІДЕО ГАЛЕРЕЯ
КАЛЕНДАРІ МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ   ІСТОРІЯ  КНИГИ
АФОРИСТИКА ЛІТЕРАТУРНА ВІТАЛЬНЯ ЦІКАВИНКИ
Нам дарують Виставка однієї книги З книжкових надходжень Новинки медіатеки З наукового доробку викладачів

НАМ ДАРУЮТЬ - подільські автори

Зображення книги відкриває її анотований бібліографічний опис


       

   
 

   
 

Виставка однієї книги

9У1(ВІН)
В48
Вінниця. Історія іншого часу (Історичний хроноскоп) = Vinnitsia. The history of olden days (Historical chronosоpe)
/ текст О. Федоришен, автори проекту: А. Гродецький, С. Капуста, ред. Т. Кароєва, худ. В. Олійник, дизайнер Т. Кіржа. – Київ : Майстер Книг, 2015. – 112 с. : іл., фото, карти. – Текст парал. укр., англ.
Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Ідея написання книги «Вінниця. Історія іншого часу» належить вінницькому бізнесмену, людині, яка відреставрувала готель «Франція», Сергію Капусті, колекціонеру Андрію Гродецькому, який дуже пишається тим, що книга увібрала в себе фотографії сторічної давності, які раніше ніде не з’являлись та молодому історику Олександру Федоришену.


За словами автора, Олександра Федоришена - "Книга «Вінниця. Історія іншого часу» - це подарунковий путівник Вінницею. Її важко назвати звичайною книгою. Це своєрідний паперовий хроноскоп, здатний демонструвати події, що відбуваються в іншому часі. В нашому випадку це мить історії міста Вінниці, де за відправну точку слугує кінець літа 1914 року. Прекрасна Епоха – період останніх десятиліть ХІХ століття і до початку Першої світової війни, який став унікальним відрізком для долі світу, країни… і нашого міста".

Книга – це Вінниця, описана словами та світлинами. Унікальність полягає в тому, що фотографії на її сторінках - це не Інтернет-копії, це оригінали фото наших вінницьких колекціонерів.
З книжкових надходжень 2017 р.


4И(Англ)Т
D53 Dickens Charles. A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas = Різдвяна пісня в прозі, або Різдвяне оповідання з привидами
/ C. Dickens. – Kyiv: Znannia, 2016. – (Серія «English library») Примірники: всього (1) : Навчальний відділ

“A Christmas Carol in Prose” by Charles Dickens (1812—1870) is one of the best works in the world literature. Being a tale about the highest human values, it has a fairy-tale theme as it is easier to speak about serious things lending them a fairy-tale form. On the Christmas night, in the abode of the main hero there appear relentless and nonchalant spirits who help him to rethink all his life, to comprehend its grandeur and beauty. “A Christmas Carol” teaches us kindness and forewarns us against dirty tricks; inspires us with the faith that there are no hopeless situations in life.

“Різдвяна пісня в прозі” Чарльза Діккенса (1812—1870) — один із кращих творів світової літератури. Це повість про найвищі людські цінності. Вона має казковий сюжет: про серйозні речі легше говорити, надавши їм казкової форми. У Різдвяну ніч в оселі головного героя з’являються невблаганні й незворушні духи, які допомагають йому переосмислити життя, зрозуміти його велич і красу. “Різдвяна пісня” вчить нас добру і застерігає від лихих вчинків, вселяє віру, що в житті не буває безвихідних ситуацій. Людина завжди має шанс стати кращою. Робити добро ніколи не пізно — каже мудрий письменник.


4И(Англ)Т
D79 Doyle Arthur Conan. The Hound of the Baskervilles = Собака Баскервілів
/ Arthur Conan Doyle. – Kyiv: Znannia, 2015. – (Серія «English library») Примірники: всього (1) : Навчальний відділ

“The Hound of the Baskervilles” is one of the most mysterious detective stories written by the world famous master of crime fiction Arthur Conan Doyle (1859—1930) who belongs to the galaxy of the brilliant masters of the English adventure literature. Here the reader is presented with a patrimonial castle, a treacherous murder, an old legend about the imprecation upon the Baskerville clan, supernatural phenomena and inexplicable enigmas which Sherlock Holmes’ considerate, inquiring and keen mind manages to solve. “The Hound of the Baskervilles” not only thrills the reader but also motivates him to be observant, to take interest in life and its mysteries.


4И(Англ)Т
C51 Chesterton Gilbert Keith. The Innocence of Father Brown = Смиренність отця Брауна
/ G. K. Chesterton. – (Серія «English library») Примірники: всього (1) : Навчальний відділ

“The Innocence of Father Brown” is a collection of stories by one of the most brilliant English writers of the beginning of the 20th century Gilbert Keith Chesterton (1874—1936). The stories about Father Brown take the place of honour in the crime fiction and have won long-standing love of the readers of the world. Among other detective stories, they are remarkable for their depth of thought because the main hero of the stories is the priest who strives not only to take a criminal red-handed and clean a crime, but also to set him in the right way, to save a person’s soul. In spite of a religious component, the book is not congested with moralizing, but imbued with unique English humour. It is incredibly engrossing and contains everything for the readers of crime fiction to enjoy it.

“Смиренність отця Брауна” — збірка оповідань одного з найяскравіших англійських письменників початку ХХ ст. Г.К. Честертона (1874—1936). Оповідання про отця Брауна посідають почесне місце серед творів детективного жанру і давно завоювали любов у читачів. З-поміж інших детективів їх вирізняє глибина думки, адже головний герой твору — священик, який прагне не просто розкрити злочин і засудити злочинця, а навернути його до праведного життя, врятувати душу людини. Попри релігійну складову, книга не переобтяжена моралізуванням, насичена неповторним англійським гумором і неймовірно цікава. У ній є все для того, щоб шанувальники детективів отримали задоволення.


4И(Англ)Т
C74 Conrad Joseph. Heart of Darkness = Серце темряви
/ J. Conrad. – Kyiv: Znannia, 2015. – (Серія «English library») Примірники: всього (1) : Навчальний відділ

“Heart of Darkness” is one of the most recognized and profound works by the outstanding English writer, Polish emigrant born in Ukraine, Joseph Conrad (1857—1924). From the pages of the novel, before the reader’s eyes there arrives the sailor’s, steamboat captain’s narration about the journey to the banks of the Congo, full of reticences and, at times, even innuendoes. It is essential that the nature of Africa appears in the novel as an individual character. The meeting with this world, the possibility of glancing at it from the point of view of the colonists and the colonised enables the main character to assess in quite a new way the darkness which peeps out from the dense jungle and to see it in the souls of the white people who claim themselves the bearers of civilization and culture.


4И(Англ)Т
P78 Poe Edgar Allan. The Black Cat and Other Stories = Чорний кіт та інші історії
/ Edgar Allan Poe. – Kyiv: Znannia, 2015. – (Серія «English library») Примірники: всього (1) : Навчальний відділ

Edgar Allan Poe (1809—1849) — a classic of American literature, a man of brilliant talent and tragic fate. The proposed collection includes Poe’s stories written in Gothic style whose heroes are distinguished for their unusual disposition and eccentric behaviour. The stories excel in deep psychologism, extreme situations in which only those strong in spirit survive. Mastery combination of mystical elements, horror scenes, the deeds which are at variance with generally accepted norms of life and death, with romance, satire, hints and allusions makes Edgar Poe’s works interesting and attractive for today’s readers as well.

Едгар Аллан По (1809—1849) — класик американської літератури, людина яскравого таланту і трагічної долі. До пропонованої збірки увійшли оповідання письменника, написані у готичному стилі, герої яких мають незвичайну вдачу й вирізняються ексцентричною поведінкою. Твори насичені глибоким психологізмом, екстремальними ситуаціями, в яких виживають лише сильні духом. Майстерне поєднання містичних елементів, сцен жахіть, вчинків, що суперечать усталеним уявленням про життя і смерть, з романтикою, сатирою, натяками і недомовленостями робить твори Едгара По цікавими і привабливими для читачів і сьогодні.


4И(Англ)Т
W68 Wilde Oscar. The Star-Child and Other Tales = Хлопчик-зірка та інші казки
/ O. Wilde. – Kyiv: Znannia, 2016. – (Серія «English library») Примірники: всього (1) : Навчальний відділ

The book includes fairytales written by Oscar Wilde (1854—1900) which introduce the reader to the fairyland where everything is fable and everything is truth. The writer applies to the eternal values — love, friendship, sacrifice for the sake of the neighbour’s happiness, people’s feelings and relations. Thanks to the fairy-tale form, poetic manner of narration, pictorial descriptions and metaphors, these complicated philosophical problems assume emotional and expressive resonance. The adduced works evoke reader’s feeling of reverence for the beauty of life, noble actions, lofty qualities of human soul and genuine protest against the world’s injustice.

Казки Оскара Вайльда (1854—1900), за словами автора, — “етюди в прозі, для яких з метою надання романтичного звучання обрана форма фантазій”. До збірки увійшли твори, які вводять читача в чарівний світ, де все — вигадка і все — правда. Письменник звертається до вічних цінностей — любові, дружби, співчуття, жертовності заради щастя ближніх, людських почуттів та взаємин. Завдяки казковій формі, поетичності оповіді, мальовничості описів, метафоричності складні філософські питання набувають проникливого і виразного звучання. Наведені твори викликають у читача почуття благоговіння перед красою життя, благородних вчинків, високих якостей людської душі і щирий протест проти несправедливостей світу.


Новинки медіатеки бібліотеки

Олександр Довженко.
Класика українського кіномистецтва.
Збірник кінематографічних творів
[10 компакт-дисків в одній обгортці]

Збірник створено за сприяння Міністерства культури та туризму України. Головний виконавець ДП "Національний центр Олександра Довженка"

778
Д58
Олександр Довженко : Творча спадщина [Електронний ресурс]
. – К. – 2006. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Класика українського кіноматографа).
Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)

Диск 1: Ягідка кохання (1926 р.)
Сумка дипкур'єра.
Звенигора (редакція 1973 року).
Вася-реформатор (кіносценарій)

"Ягідка кохання" - друга (після "Васі-реформатора") комедія Олександра Довженко. Розповідає про незаконнороджене немовля, якого вперто хоче позбутися його «творець» перукар Жан Ковбасюк. Йому це вдається, але коли він дізнається, що мати дитини у народному суді спромоглась здобути аліменти, обіцяє бути гарним батьком. Все, що йому залишається — знайти дитину, якої він тільки-но з великими труднощами позбувся.

Перший повнометражний фільм Довженка, що дійшов до наших днів - «Сумка дипкур’єра». Він був знятий на Одеській кіностудії у 1927 році. У ньому вперше і востаннє за всю кар’єру з’являється і сам Довженко – в ролі кочегара.

Сценарій був написаний у харківський період життя Довженка, Юрком Тютюнником (під псевдонімом Юртик) та Майком Йогансеном.

"Вася-реформатор" — український радянський художній комедыйний кінофільм (чорно-білий, німий). Основою для фільму послужив сценарій Олександра Довженка. Це також перший кінофільм, знятий Довженком

778
Д58 Олександр Довженко : Творча спадщина [Електронний ресурс]
. – К. – 2006. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Класика українського кіноматографа).
Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)

Диск 2. Арсенал (редакція 1972 року)

Третій повнометражний фільм Олександра Довженка. Це революційна епопея, кінопоема, в основі сюжету якої лежить трагедія національної поразки й робітниче повстання на київському заводі «Арсенал» проти Центральної Ради та військ УНР у січні 1918 року

778
Д58 Олександр Довженко : Творча спадщина [Електронний ресурс]
. – К. – 2006. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Класика українського кіноматографа).
Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)

Диск 3. Земля (редакція 1971 року)

Фільм О. Довженка «Земля» є одним із найвідоміших радянських фільмів. Це гімн праці на землі, хліборобству та людині, яка працює на землі, є частиною космічного ритму буття. Довженко першим у світовому кіно виразив світогляд, якісно відмінний від досі зображуваного. Це світогляд нації хліборобської, в якої спокійна гідність зумовлена її способом життя.

778
Д58 Олександр Довженко : Творча спадщина [Електронний ресурс]
. – К. – 2006. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Класика українського кіноматографа).
Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)

Диск 4. Іван. Аероград

"Іван" — український радянський художній кінофільм (чорно-білий). Перший звуковий фільм Олександра Довженка. Фільм вийшов на київські екрани 06 листопада 1932 року.

Дія фільму "Аероград" відбувається в 1930-ті роки. На радянському Далекому Сході, біля Тихого океану планують побудувати нове місто — Аероград.

778
Д58 Олександр Довженко : Творча спадщина [Електронний ресурс]
. – К. – 2006. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Класика українського кіноматографа).
Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)

Диск 5. Щорс.

Фільм вийшов на київські екрани 1 травня 1939 року. Дія відбувається на початку 1919 року, перед поваленням гетьманату.

778
Д58 Олександр Довженко : Творча спадщина [Електронний ресурс]
. – К. – 2006. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Класика українського кіноматографа).
Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)

Диск 6. Визволення. Битва за нашу Радянську Україну. Перемога на Правобережній Україні

Визволення — документально-історичний фільм-хроніка про приєднання Галичини до Радянської України у 1939 році.

«Битва за нашу Радянську Україну» (рос. "Битва за нашу Советскую Украину") — радянський документальний пропагандистський фільм 1943 р. У США фільм показаний під назвою «Україна у вогнях» (англ. Ukraine in Flames).

778
Д58 Олександр Довженко : Творча спадщина [Електронний ресурс]
. – К. – 2006. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Класика українського кіноматографа).
Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)

Диск 7. Мічурін. Прощай, Америко!

«Мічурін» — перший кольоровий фільм Олександра Довженка. Величний поетичний задум Довженка «Життя у цвіту» (1946–1947)

«Прощавай, Америко!» — незавершений радянський художній кінофільм. Режисер — Олександр Довженко. Режисер відновленого фільму — Ігор Битюков. Звукорежисер: Сергій Мінєрвін.

778
Д58 Олександр Довженко : Творча спадщина [Електронний ресурс]
. – К. – 2006. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Класика українського кіноматографа).
Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)

Диск 8. Поема про море

Страшну, руйнівну трагедію, яка нищила долі, показав у 1956 році в своєму фільмі "Поема про мре" Олександр Довженко, розкривши прозу скаліченої природи, як символу трагедії суспільного колективізму, що знищив суть людяності.

778
Д58 Олександр Довженко : Творча спадщина [Електронний ресурс]
. – К. – 2006. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Класика українського кіноматографа).
Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)

Диск 9. Повість полум'яних літ. Незабутнє

Повість полум’яних літ" - перший радянський ігровий широкоформатний фільм, головна роль у якому принесла молодому Вінграновському всесоюзне визнання. Фільм за сценарієм Олександра Довженка, знятий його дружиною, Юлією Солнцевою.

778
Д58 Олександр Довженко : Творча спадщина [Електронний ресурс]
. – К. – 2006. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Класика українського кіноматографа).
Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)


Диск 10. Золоті ворота. Загибель богів. Олександр Довженко. Роздуми після життя

Золоті ворота — фільм 1969 р. режисера Ю. Солнцевої — про творчість О. Довженка.

Тримбач Сергій. "Олександра Довженко: загибель богів : ідентифікація автора в нац. часо-просторі". У роботі аналізується екранний доробок Олександра Петровича, підкреслюється його багатоплановість та багатошаровість. Досліджується зв'язок фільмів Довженка із історичним реаліями, в яких вони створювалися. Окремо розглядаються стосунки самого режисера із його ворогами та друзями, із тогочасною владою.

"Олександр Довженко. Роздуми після життя" (документальний фільм, 1992 р.). У фільмі простежуються етапи прозріння Довженка-людини, Довженка-художника, коли в творчому кредо "краса - більша, ніж правда" головною стає Правда - Правда життя, правда історії.


Навчально-методичні та наукові видання


02У
Б59
Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону "Про вищу освіту" та інформатизації суспільства : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (16-19 червня 2015 р.)
/ Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського нац. технічного ун-ту нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – Ел. опт. диск (DVD-ROM)
Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
51(070.2)
К96
Кушнір Л. Д. Математика. 6 клас [Електронний ресурс] : розробки уроків : електронні демонстраційні матеріали
/ Л. Д. Кушнір. – Електрон текст та граф. дан. – Київ : Ранок, 2014. – (Сучасний майстер-клас). – (Нова програма. Основна школа)
Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
8У(070.2)
П18
Паращич В. В. Українська література. 5 клас [Електронний ресурс] : розробки уроків : електронні демонстраційні матеріали
/ В. В. Паращич. – Електрон текст та граф. дан. – Київ : Ранок, 2014. – (Сучасний майстер-клас). – (Нова програма. Основна школа)
Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
8У(070.2)
П18
Паращич В. В. Українська література. 6 клас [Електронний ресурс] : розробки уроків : електронні демонстраційні матеріали
/ В. В. Паращич. – Електрон текст та граф. дан. – Київ : Ранок, 2014. – (Сучасний майстер-клас). – (Нова програма. Основна школа)
Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
33М5
С47
Слава C. Інституційне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку територій: зарубіжний та український досвід : додатки
/ С. Слава, П. Сегварі, Р. Моркунайте. – Київ, 2008. – Ел. опт. диск (CD-ROM). – (Канада-Україна проект "Регіональне врядування та розвиток")
Примірники: всього:1 - (1)

Повний список мультимедійних надходжень 2016-2017 року

Мультимедійні видання (інформаційний список)
З наукового доробку викладачів університету.
Книжкові видання 2016-2017 рр. видання.

 1. 781.24(075.3)
  Б48
  Береза А. В. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти музично-педагогічних спеціальностей та вчителів музики. Т. 3 (Варіації)
  / А. В. Береза, Б. І. Нестерович. – Вінниця : Фірма Планер, 2016. – 439 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
 2. 7А(075.3)
  В64
  Вознюк Тетяна Володимирівна. Основи теорії та методики спортивного тренування : навчальний посібник
  / Т. В. Вознюк. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – 236 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 3. 4У(075.3)
  Г70
  Гороф'янюк Інна Валентинівна. Сучасна українська літературна мова: фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія : практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.020303 Філологія. Українська мова і література
  / І. В. Гороф'янюк. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2016. – 160 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 4. 4У(07)
  Г70
  Гороф'янюк Інна Валентинівна. Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до навчальної дисципліни для студентів факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв
  / І. В. Гороф'янюк. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2016. – 56 с.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 5. 7А.06(083)
  Д72
  Драчук С. П. Біомеханіка людини : тлумачний словник-довідник
  / С. П. Драчук, В. Ю. Богусласька, О. Г. Сокольвак. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 338 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 6. 4У(075.3)
  З-13
  Завальнюк І. Я. Прагмастилістика синтаксичних одиниць у мові засобів масової інформації. Тестовий контроль : збірник завдань
  / І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 164 с.
  Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 7. 61(075.3)
  З-13
  Завальнюк, Оксана Леонідівна. Педіатрія. Лабораторний практикум : навчально-методичний посібник для студентів фаху "Дошкільна освіта" педагогічного університету
  / О. Л. Завальнюк. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – 151 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 8. 002(075.3)
  К17
  Каленич Володимир Миколайович. Основи журналістики : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 061 Журналістика
  / В. М. Каленич. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – 64 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 9. 9У(ВІН)(083)
  К25
  Кароєва, Тетяна Робертівна. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації : довідник
  / Т. Р. Кароєва ; Подільська агенція регіонального розвитку, Вінницьке історичне товариство. – Вінниця : Віндрук, 2016. – 63 с. : іл. – (Бібліотека Вінницького історичного товариства)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 10. 78(075.3)
  К56
  Коваль Т. В. Народнопісенний водограй: методика опрацювання музичного фольклору в початковій школі : навчально-методичний посібник
  / Т. В. Коваль. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2017. – 112 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
 11. 4У(075.3)
  К59
  Козак Інна Іванівна. Методика навчання грамоти: історія й сучасність : навчально-методичний посібник
  / І. І. Козак ; відп. за вип. І. М. Лапшина. – Вінниця : Документ Принт, 2017. – 136 с
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 12. 15
  К61
  Коломієць Л. І. Порадник психолога системи освіти
  / Л. І. Коломієць, В. С. Штифурак ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 100 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 13. 902.7(07)
  К71
  Косаківський Віктор Афанасієвич. Методичні матеріали до курсу "Етнографія України" : галузь знань 0203 Гуманітарні науки напрям підготовки 6.020302 Історія
  / В. А. Косаківський ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вид. 9-те, зі змін. та доп. – Вінниця, 2017. – 152 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 14. 902.7(07)
  К71
  Косаківський Віктор Афанасієвич. Методичні матеріали до курсу "Етнографія України" : галузь знань 0203 Гуманітарні науки напрям підготовки 6.020302 Історія
  / В. А. Косаківський ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вид. 8-ме, зі змін. та доп. – Вінниця, 2016. – 152 с.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 15. 902.7(07)
  К71
  Косаківський, Віктор Афанасійович. Методичні матеріали до курсу "Етнологія України"
  / В. А. Косаківський ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 130 с.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 16. 7А(075.3)
  К72
  Костюкевич Віктор Митрофанович. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту) : навчальний посібник
  / В. М. Костюкевич. – Вінниця : КНТ, 2016. – 615 с.
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 17. 7А8
  К72
  Костюкевич Виктор Митрофанович. Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки : монография
  / В. М. Костюкевич. – 2-е изд., доп. и дораб. – Винница : КНТ, 2016. – 683 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 18. 7А(07)
  К78
  Краснобаєва Т. М. Особливості формування фізкультурно-спортивних умінь у студентів : методичний посібник для викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів освіти
  / Т. М. Краснобаєва, М. А. Галайдюк. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 49 с.
  Примірники: всього:2 - КАБ. ФІЗ. ВИХ.(1), (1)
 19. У6
  К84
  Крупка Віктор. Тиха надлюбов : поезія
  / В. Крупка. – Вінниця : Нілан- ЛТД, 2016. – 84 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 20. 8У(075.3)
  К95
  Куцевол О. М. Організація позакласної роботи з обдарованими учнями (на матеріалі художніх творів української та зарубіжної літератур) : навчально-методичний посібник
  / О. М. Куцевол, О. Б. Петрович, С. Д. Петрович. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 204 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 21. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина Ирина Николаевна. Русский язык. Устный курс. 1 класс : учебник для 1 класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения
  / И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька. – Киев : Освіта, 2016. – 144 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 22. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина Ирина Николаевна. Читаем с удовольствием. 4 класс : пособие для дополнительного чтения 4 кл. для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
  / И. Н. Лапшина, Т. Д. Попова. – Киев : Освіта, 2016. – 160 с.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 23. 9У2
  М17
  Мазур Інна Віталіївна. Губернські міста України: соціально-економічний, суспільно-політичний та етнодемографічний аспекти (перша половина 1920-х років) : монографія
  / І. В. Мазур. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 257 с.
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
 24. 7А(07)
  М17
  Максимчук Борис Анатолійович. Формування валеологічної компетентності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання : монографія
  / Б. А. Максимчук ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Планер, 2016. – 388 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 25. 58
  П50
  Поливаний Степан Володимирович. Фізіологічні основи застосування модифікаторів гормонального комплексу для регуляції продукційного процесу маку олійного : монографія
  / С. В. Поливаний, В. Г. Кур'ята ; Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 139 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 26. 4У(075.3)
  П80
  Прокопчук Людмила Володимирівна. Культура мови. Модульний курс : навчальний посібник
  / Л. В. Прокопчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 244 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 27. 4У(075.3)
  П80
  Прокопчук Людмила Володимирівна. Українська мова (за професійним спрямуванням). Тестовий контроль : збірник завдань
  / Л. В. Прокопчук, В. В. Богатько. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 142 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 28. 4У(075.3)
  П80
  Прокопчук Людмила Володимирівна. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник
  / Л. В. Прокопчук, Т. В. Савчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 280 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 29. 58
  Р59
  Рогач, Віктор Васильович. Дія ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад вищих жирних кислот олії ріпаку : монографія
  / В. В. Рогач, В. Г. Кур'ята, С. В. Поливаний ; Вінницький держ пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 151 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 30. 53
  С36
  Сільвейстр, Анатолій Миколайович. Навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології у педагогічних університетах : монографія
  / А. М. Сільвейстр. – Київ ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 372 с.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
 31. 53(075.3)
  С40
  Сиротюк В. Д. Фізика. Курс лекцій : посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності "Біологія"
  / В. Д. Сиротюк, А. М. Сільвейстр, М. О. Моклюк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 492 с
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 32. 371.011
  С81
  Столяренко Олена Вікторівна. Виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: теоретичний та методичний аспекти : монографія. Книга 1. Людський вимір: історія, минуле і сучасність
  / О. В. Столяренко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 560 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 33. 378
  Ф89
  Фрицюк Валентина Анатоліївна. Професійний саморозвиток майбутнього педагога : монографія
  / В. А. Фрицюк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 364 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 34. 51(075.3)
  Ш31
  Шахіна Ірина Юріївна. Логічне програмування - математичний підхід : навчальний посібник
  / І. Ю. Шахіна. – Вінниця : ФОП Тарнашинської О. В., 2016. – 156 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 35. 6Ф7(075.3)
  Ш31
  Шахіна Ірина Юріївна. Логічне програмування та бази даних : навчальний посібник
  / І. Ю. Шахіна ; Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2016. – 251 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 36. 7А(075.3)
  Ш35
  Швець Оксана Петрівна. Курс лекцій та матеріал для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з дисципліни фізичне виховання : навчальний посібник
  / О. П. Швець ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Планер, 2016. – 251 с.
  Примірники: всього:10 - КАБ. ФІЗ. ВИХ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(6)
 37. 15(075.3)
  Ш91
  Штифурак В. С. Загальна психологія : навчально-методичний посібник
  / В. С. Штифурак, В. М. Педоренко. – Вінниця, 2016. – 96 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 38. 378(07)
  Ш91
  Штифурак В. С. Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання фахової літератури : методичні рекомендації
  / В. С. Штифурак ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 29 с.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 39. 15(075.3)
  Ш91
  Штифурак В. С. Основи загальної психології : навчально-методичний посібник
  / В. С. Штифурак, В. М. Педоренко. – Вінниця, 2017. – 208 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 40. 15(075.3)
  Ш91
  Штифурак Володимир Сергійович. Психологія сім'ї : навчальний посібник
  / В. С. Штифурак. – 2-ге вид., доп. – Вінниця : Планер, 2016. – 448 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 41. 15(075.3)
  Ш91
  Штифурак Володимир Сергійович. Психологія сім'ї : навчальний посібник
  / В. С. Штифурак. – 2-ге вид., доп. – Вінниця : Планер, 2016. – 447 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

  З наукового доробку викладачів університету.
  Статті з періодичних видань 2017 р. видання.

  1. Баюрко Н. В. Теоретико-методологічні аспекти підготовки майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи / Н. В. Баюрко // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 255-281
  2. Бекас О. Аналіз структури хронічних захворювань студентів педагогічного університету / О. Бекас // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – № 1. – С. 10-17
  3. Бекас О. Аналіз структури хронічних захворювань студентів педагогічного університету / О. Бекас, М. Бричко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – №1(2017). – С. 10-17
  4. Білоус В. С. Сутність та історичні віхи Реформації: за матеріалами видань із фонду бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / В. С. Білоус // Виховання молоді на принципах християнської моралі: збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 29-34
  5. Богатько В. Особливості функціонування складнопідрядних речень зі з'ясувальною підрядною частиною в мовотворчості Михайла Стельмаха / В. Богатько // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця: Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 121-128
  6. Богатько В. Функційно-граматичні та семантичні параметри неповних структур з еліпсованими головними членами (на матеріалі прозорих творів Михайла Стельмаха) / В. Богатько // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання: збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 112-115
  7. Богуславська В. Аналіз структури та змісту змагальної діяльності в українському національному єдиноборстві "Бойовий гопак" / В. Богуславська, М. Басістий // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – № 1. – С. 18-22
  8. Богуславська В. Аналіз структури та змісту змагальної діяльності в українському національному єдиноборстві "бойовий гопак" / В. Богуславська, М. Басістий // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – №1(2017). – С. 18-22
  9. Бровчак Л. С. Форми і методи виховання особисттості на засадах християнської моралі / Л. С. Бровчак // Виховання молоді на принципах християнської моралі: збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 5-7
  10. Васильєва С. О. Залежністть толерантності шлуночків серця до фібриляції від тонусу автономної нервової системи / С. О. Васильєва // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 193-207
  11. Вешелені Олександр Жанрові прояви готичної прози в новелі "Камелія" Павла Богацйького / Олександр Вешелені // ХХ століття: від модерності до традиції: творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред. – кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 73-79
  12. Вінничук Алла "Трагедія самотньої душі" Тараса Шевченка в рецепції Павла Богацького / Алла Вінничук // ХХ століття: від модерності до традиції: творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред. – кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 51-55
  13. Вознюк Т. Застосування координаційної доріжки в тренувальному процесі кваліфікованих баскетболісток / Т. Вознюк // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – № 1. – С. 27-33
  14. Вознюк Т. Застосування координаційної доріжки в тренувальному процесі кваліфікованих баскетболісток / Т. Вознюк // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – №1(2017). – С. 27-33
  15. Войнаровський А. Соціально-економічне становище Чернівецького району Вінницької області у першій половині 30-х років ХХ століття / А. Войнаровський, Ю. Зінько // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт.Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця: ПП Балюк, 2017. – С. 111-115
  16. Воловик В. Культура, освіта, релігійне життя регіону. Природа Чернівеччини / В. Воловик // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт.Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця: ПП Балюк, 2017. – С. 164-166
  17. Гальчак С. Бійці переднього краю - журналісти Мурованокуриловеччини у лихоліття другої світової війни / С. Гальчак // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 232-238
  18. Гальчак С. Д. Орлята з "Буранового гнізда" (Жартома і всерйоз) / С. Д. Гальчак, В. Паламарчук. – 2017
  19. Голунова Л. А. Регуляція продукційного процесу Glycine max l. за дії ретардантів / Л. А. Голунова // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 332-347
  20. Горобець І. Повтор у художній прозі Михайла Стельмаха / І. Горобець // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця: Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 133-138
  21. Гороф'янюк І. Відносно-якісні прикметники в художньому дискурсі / І. Гороф'янюк // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця: Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 138-146
  22. Гудзевич А. Особливості і тенденції природоохоронної практики Чернівецького району / А. Гудзевич // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт.Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця: ПП Балюк, 2017. – С. 167-172
  23. Гудзевич Л. С. Показники зовнішнього дихання здорових підлітків м. Вінниці у залежності від статі, віку та особливостей соматотипу / Л. С. Гудзевич // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 160-178
  24. Гуляк Анатолій Сутність найменувань художніх тропів у "Малій літературній енциклопедії" Павла Богацького / Анатолій Гуляк, Наталя Науменко // ХХ століття: від модерності до традиції: творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред. – кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 40-47
  25. Денисик Г. Адміністративно-господарська діяльність в умовах унікальної природи Середнього Придністер'я (якби я був головою райдержадміністрації) / Г. Денисик // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 450-455
  26. Денисик Г. Своєрідність природних умов Чернівецького району / Г. Денисик // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт.Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця: ПП Балюк, 2017. – С. 173-174
  27. Деренчук Н. Особливості функціонування комічного в сучасній українській політичній комунікації / Н. Деренчук // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця: Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 102-107
  28. Дмітренко Н. Є. Застосування проблемних ситуацій для формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх учителів на заняттях з англійської мови / Н. Є. Дмітренко, А. І. Петрова // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – С. 23-29
  29. Долгов О. М. Протифібриляторна активність деяких солей магнію при експериментальному післяішемічному реперфузійному синдромі / О. М. Долгов // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 282-304
  30. З любов'ю до людей та математики: До 60-річчя від дня народження В'ячеслава Андрійовича Ясінського / уклад. О. Б. Панасенко, О. І. Матяш, А. Л. Воєвода. – 2017
  31. Завальнюк І. Синтаксичні засоби стилізації розмовності в мовотворчості Михайла Стельмаха / І. Завальнюк // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця: Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 146-154
  32. Завальнюк О. Л. Дослідження стану здоров'я студентської молоді - проблеми, перспективи / О. Л. Завальнюк // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 121-138
  33. Задворняк Л. С. Роль релігійного фактору в процесі формування громадянської позиції молоді / Л. С. Задворняк // Виховання молоді на принципах християнської моралі: збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 7-9
  34. Іваницька Н. Кількісно-якісні параметри морфологічних класів слів у повістях Михайла Стельмаха / Н. Іваницька // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця: Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 155-165
  35. Іваницька Н. Ускладнення структури номінацій денотатів частками (на матеріалі прози Михайла Стельмаха) / Н. Іваницька // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання: збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 126-132
  36. Ільницький Микола Від української хати до нової України (Павло Богацький) / Микола Ільницький // ХХ століття: від модерності до традиції: творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 8-18
  37. Каленич В. Текстотвірний потенціал цитат у газетних публікаціях / В. Каленич // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця: Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 165-171
  38. Каленич, Володимир Миколайович. Основи журналістики: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 061 Журналістика / В. М. Каленич. – 2017 Князюк О. В. Особливості вирощування перцю та баклажану в умовах закритого ґрунту / О. В. Князюк // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 139-159
  39. Коваль Л. Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладного дієслівного речення (на матеріапі повісті Михайла Стельмаха "Щердрий вечір") / Л. Коваль // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця: Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 24-31
  40. Коваль Л. Формально-синтаксичні параметри головного компонента безособових речень у творах Михайла Стельмаха / Л. Коваль, В. Тименюк // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання: збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 132-136
  41. Коляструк О. А. Людина у смислопросторі православного храму / О. А. Коляструк // Виховання молоді на принципах християнської моралі: збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 9-11
  42. Конотопенко О. Механізми формування патріотизму у провідних країнах світу та Україні (на прикладі Чернівецького району Вінницької області) / О. Конотопенко, С. Лапшин // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт. Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця: ПП Балюк, 2017. – С. 194-204
  43. Корольчук А. Вплив занять оздоровчо-рекреаційної рухової активності на розумову працездатність студентів внз / А. Корольчук, І. Стоколос // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – № 1. – С. 33-38
  44. Корольчук А. Вплив занять оздоровчо-рекреаційної рухової активності на розумову працездатність студентів ВНЗ / А. Корольчук, І. Стоколос // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – №1(2017). – С. 33-38
  45. Косаківський, Віктор Афанасієвич. Методичні матеріали до курсу "Етнографія України": галузь знань 0203 Гуманітарні науки напрям підготовки 6.020302 Історія / В. А. Косаківський. – 2017
  46. Костюкевич В. Втягивающий мезоцикл в структуре подготовительного периода годичного макроцикла подготовки футболистов высокой квалификации / В. Костюкевич // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – №1(2017). – С. 49-57
  47. Костюкевич В. Особенности построения тренировочного процесса высококвалифицированных хоккеистов на траве в третьем цикле годичной подготовки / Виктор Костюкевич // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2017. – № 1. – С. 42-48
  48. Костюкеквич В. Втягивающий мезоцикл в структуре подготовительного периода годичного макроцикла подготовки футболистов высокой квалификации / В. Костюкеквич // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – № 1. – С. 49-57
  49. Краснобаєва Т. М. Педагогічні особливості формування фізкультурно-спортивних умінь у студентів на заняттях із фізичного виховання: навчальний посібник / Т. М. Краснобаєва, М. А. Галайдюк. – 2017
  50. Криворучко О. І. Релігійний аспект Кревської унії 1385 року / О. І. Криворучко // Виховання молоді на принципах християнської моралі: збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 34-37
  51. Крупка Віктор Поетика психологічного імпресіонізму в "Етюді" Павла Богацького / Віктор Крупка // ХХ століття: від модерності до традиції: творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред. – кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 79-83
  52. Кузьмінець Н. П. Йосиф Сліпий - духовний борець за українську державність / Н. П. Кузьмінець // Виховання молоді на принципах християнської моралі: збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 37-39
  53. Кухар Н. Комунікативна зумовленість перерозподілу прислівних компонентів у системі "обов'язковість-факультативність" / Н. Кухар // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця: Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 56-61
  54. Куцевол О. Використання поетичної стельмахіани в процесі шкільної літературної освіти / О. Куцевол // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання: збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 177-188
  55. Куцевол О. Факультет імені Михайла Стельмаха святкує 105-річчя письменника / О. Куцевол // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця: Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 248-254
  56. Лапшин С. А. Михайлівська церква смт. Дашів - одна з перлин дерев'яної архітектури Поділля / С. А. Лапшин, І. Ю. Зінько // Виховання молоді на принципах християнської моралі: збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 65-67
  57. Лапшин С. Аналіз загальнодержавних проблем децентралізації в процесі децентралізації Чернівецького району Вінницької області / С. Лапшин, І. Зінько // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт.Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця: ПП Балюк, 2017. – С. 204-208
  58. Лапшина І. Захопливі орфоепічні вправи навчають звуки вимовляти правильно : опанування учнями специфічних звуків російської мови / І. Лапшина // Учитель початкової школи. – 2017. – № 5. – С. 15-17.
  59. Лапшина, Ирина Николаевна. Внеклассное чтение. 2 класс: учебное пособие / И. Н.Лапшина. – 2017
  60. Лебедь Ю. Кількаслівна дієслівна номінація як параметр ідіостилю Михайла Стельмаха / Ю. Лебедь // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання: збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 136-139
  61. Лебедь Ю. Параметри моделей кількаслівної номінації / Ю. Лебедь // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця: Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 62-66
  62. Левчук Н. В. Формування змісту екологопедагогічної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін до екологічної освіти учнів / Н. В. Левчук // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 305-315
  63. Легун Ю. Творчий спадок І. Губаржевського у фондах Державного архіву Вінницької області / Ю. Легун, О. Кравчук // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 42-50
  64. Лисенко О. Онтологія дискурсу та його розвиток у діахронії / О. Лисенко // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця: Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 39-44
  65. Лозовик М. Село Березівка Чернівецького району Вінниччини - колиска першого сільського спортивного товариства в Україні / М. Лозовик, І. Романюк // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт.Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця: ПП Балюк, 2017. – С. 208-211
  66. Лозовик М. Сторінки спортивного життя Мурованокуриловецького району в повоєнні роки / М. Лозовик, І. Романюк // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 201-206
  67. Мазур І. Никифор Білоконь - поет-гуморист з Букатинки / І. Мазур, К. Гресько // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт. Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця: ПП Балюк, 2017. – С. 316-318
  68. Матвійчук О. А. Особливості формування авіфауни антропогенно-трансформованих екосистем Верхнього і Середнього Побужжя / О. А. Матвійчук // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 4-24
  69. Мацько Віталій Творче середовище Павла Богацького: київська доба / Віталій Мацько // ХХ століття: від модерності до традиції: творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред. – кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 19-27
  70. Мелобенська, Світлана Віталіївна. Гноми з Малих Хуторів. Друга частина Казкової історії про гномів та тролів / С. В. Мелобенська. – 2017
  71. Мельник О. Багатокомпонентні ергоніми Вінниччини: лексико-семантичний аспект / О. Мельник // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання: збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 246-249
  72. Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання: збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – 2017
  73. Московчук О. С. Духовно-моральний потенціал релігії у формуванні толерантності майбутнього учителя / О. С. Московчук // Виховання молоді на принципах християнської моралі: збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 11-13
  74. Нагорний Ярослав Творчість Павла Богацького в контексті зародження українського модернізму / Ярослав Нагорний // ХХ століття: від модерності до традиції: творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 27-35
  75. Нариси історії Чехії: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. Зінько, С. Калитко, О. Кравчук, І. Поп. – 2017
  76. Нікітченко Л. О. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі фахової практики / Л. О. Нікітченко // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 316-331
  77. Павликівська Н. Пропріативи в романі Михайла Стельмаха "Чотири броди" / Н. Павликівська // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання: збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 148-152
  78. Павлушенко О. Об'єктивація концепту земля в художній картині світу Михайла Стельмаха / О. Павлушенко // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця: Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 113-120
  79. Перепелиця О. Спортивний відбір та орієнтація на різних етапах багаторічної підготовки спортсменів у футболі / О. Перепелиця, С. Гудима, В. Поліщук // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – №1(2017). – С. 57-65
  80. Петрович О. Літературні вечори як форма літературно-краєзнавчої позакласної роботи / О. Петрович // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання: збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 209-217
  81. Пірус Т. Весільні пісні Мурованокуриловеччини (на матеріалах рукописного фонду навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) / Т. Пірус, К. Пірус // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 409-415
  82. Пірус Т. Рукописні матеріали та експонати з Чернівецького району Вінницької області у фондах навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / Т. Пірус, К. Пірус // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт. Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця: ПП Балюк, 2017. – С. 223-226
  83. Пойда О. Пізнання школярами малої батьківщини крізь дивосвіт природи на уроках вивчення лірики Михайла Стельмаха / О. Пойда // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання: збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 217-223
  84. Поливаний С. В. Використання різнонаправлених регуляторів росту рослин для регуляції продукційного процесу маку олійного / С. В. Поливаний // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 41-68
  85. Поляруш Ніна Павло Богацький крізь призму спогадів "З пережитого" / Ніна Поляруш // ХХ століття: від модерності до традиції: творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 47-51
  86. Попроцька І. В. Дія світла та рістрегулюючих речовин на напруженість донорно-акцепторних відносин в рослині у процесі проростання / І. В. Попроцька // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 103-120
  87. Прокопчук Л. Засоби вираження порівняльної семантики (на матеріалі прози Михайла Стельмаха) / Л. Прокопчук // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця: Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 187-195
  88. Прокопчук Л. Функційні вияви складнопідрядних порівняльних речень у художній прозі Михайла Стельмаха / Л. Прокопчук // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання: збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 152-156
  89. Просалова Віра "Камелія" Павла Богацького як "психологічна арабеска" / Віра Просалова // ХХ століття: від модерності до традиції: творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 61-68
  90. Рогач В. В. Вплив антигіберелінових препаратів з різним механізмом дії на морфогенез, продуктивність і склад вищих жирних кислот олії ріпаку озимого / В. В. Рогач // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 231-254
  91. Рогач Т. І. Фізіологічні основи регуляції морфогенезу та продукційного процесу соняшнику за допомогою хлормекватхлориду і трептолему / Т. І. Рогач // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 208-230
  92. Романюк І. М. Вплив християнської культури на духовність селянства Вінниччини в повоєнні роки / І. М. Романюк // Виховання молоді на принципах християнської моралі: збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 45-49
  93. Руснак Ірина "Мала літературна енциклопедія" (1948-1950) Павла Богацького / Ірина Руснак // ХХ століття: від модерності до традиції: творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 36-40
  94. Серафинюк П. В. Ультразвукові параметри серця у міських підлітків залежно від антропогенетичних характеристик організму / П. В. Серафинюк // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 87-102
  95. Сідорова І. С. Теоретичні засади формування духовних цінностей у студентської молоді / І. С. Сідорова // Виховання молоді на принципах християнської моралі: збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 16-19
  96. Сільвейстр, Анатолій Миколайович. Навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології у педагогічних університетах : монографія / А. М. Сільвейстр. – 2017
  97. Скидан В. Формування креативних здібностей семикласників під час вивчення життєвого й творчого шляху Михайла Стельмаха / В. Скидан // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання: збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 224-230
  98. Спортивний відбір та орієнтації на різних етапах багаторічної підготовки спортсменів у футболі / О. Перепелиця, Ю. Перепелиця, С. Гудима, В. Поліщук // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – № 1. – С. 57-65
  99. Стадник О. Архівні документи та свідчення очевидців як джерело для вивчення причин, механізмів та наслідків голодомору 1932-1933 рр. на Чернівеччині / О. Стадник, Н. Кузьмінець // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт. Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця: ПП Балюк, 2017. – С. 86-94
  100. Степанчук Ю. Образ Богдана Хмельницького в матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції "Пилявецька битва 1648 року в історії України", присвяченої 400-річчю від дня народження Богдана Хмельницького / Ю. Степанчук // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт. Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця: ПП Балюк, 2017. – С. 240-246
  101. Степанчук Ю. Увіковічнення пам'яті про Хмельниччину та її лідера Богдана Хмельницького на території Поділля / Ю. Степанчук // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 129-137
  102. Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті: монографія / В. М. Костюкевич, Є. П. Врублевський, Т. В. Вознюк ; ред. В. М. Костюкевич. – 2017
  103. Теорія і методика викладання футболу: навчально-методичний посібник / В. М. Костюкевич, О. А. Перепелиця, С. А. Гудима, В. М. Поліщук. – 2017
  104. Тертична Т. Д. Психологія релігійної моралі / Т. Д. Тертична // Виховання молоді на принципах християнської моралі: збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця: ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 21-24
  105. Ткаченко Вікторія Роман Олександра Дюма "Дама з камеліями" як інтертекстуальне тло новели "Камелія" Павла Богацького / Вікторія Ткаченко // ХХ століття: від модерності до традиції: творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття : збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 68-73
  106. Ткачук О. О. Дія декстрелу, паклобутразолу та хлормекватхлориду на фізіологічні й біохімічні показники рослин картоплі / О. О. Ткачук // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 69-86
  107. Тучинський В. Вінницька гімназія 1814 - 1847 рр. в контексті розвитку освіти на Поділлі / В. Тучинський, М. Олійніченко // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 311-317
  108. Тучинський В. Салюк Олександр Васильович - майстер витинанок / В. Тучинський, Р. Голюк // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт. Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця: ПП Балюк, 2017. – С. 351-354
  109. Чернишенко Т. Оцінка теоретичних знань студентів факультету фізичного виховання і спорту з навчальної дисціпліни "Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав" / Т. Чернишенко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – № 1. – С. 77-82
  110. Чернишенко Т. Оцінка теоретичних знань студентів факультету фізичного виховання і спорту з навчальної дисципліни "Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав" / Т. Чернишенко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – № 1 (2017). – С. 77-82
  111. Чуйко Ю. А. Словник визначень основних термінів та понять предмету "Гімнастика з методикою викладання" / Ю. А. Чуйко, В. П. Герасимишин. – 2017
  112. Швець Тетяна Образ "Я" - Его в нефікційній прозі Павла Богацького та Докії Гуменної: порівняльний аналіз / Тетяна Швець // ХХ століття: від модерності до традиції: творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 55-61
  113. Шевчук О. А. Вплив декстрелу та паблобутразолу на продуктивність цукрового буряка / О. А. Шевчук // Актуальні проблеми сучасної біології та методики її викладання: збірник наукових праць / ред. В. Г. Кур'ята. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – С. 179-192
  114. Штифурак В. С. Основи загальної психології: навчально-методичний посібник / В. С. Штифурак, В. М. Педоренко. – 2017
  115. Щепотіна Н. Обґрунтування ефективності впровадження модельних тренувальних завдань для фізичної підготовки кваліфікованих волейболісток / Н. Щепотіна // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – № 1. – С. 89-92
  116. Щепотіна Н. Обґрунтування ефективності впровадження модельних тренувальних завдань для фізичної підготовки кваліфікованих волейболісток / Н. Щепотіна // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – №1(2017). – С. 89-92
  117. Яковлів В. Основні аспекти спортивної орієнтації і відбору юних спортсменів на етапі початкової спортивної підготовки / В. Яковлів, Є. Яковлів // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – № 1. – С. 93-95
  118. Яковлів В. Основні аспекти спортивної орієнтації і відбору юних спортсменів на етапі початкової спортивної підготовки / В. Яковлів // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – №1(2017). – С. 93-95
  119. Яковлів Є. Характеристика програм фізичного впливу на морфофункціональний стан студентів спеціальних медичних груп / Є. Яковлів // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – № 1. – С. 95-100
  120. Яковлів Є. Характеристика програм фізичного впливу на морфофункціональний стан студентів спеціальних медичних груп / Є. Яковлів // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: Планер, 2017. – №1(2017). – С. 95-100
  121. Яцентюк Ю. Річки Чернівецького району Вінницької області / Ю. Яцентюк // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт. Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця: ПП Балюк, 2017. – С. 246-249


Детальні списки надходжень

Електроні ресурси (інформаційні списки
на основі баз даних електронного каталогу)

Електронні тексти праць викладачів