ІНТЕРНЕТ-НАВІГАТОР

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

2019 Перевірено на коректність 14 посилань 196 посилань

Науково-технічні
та навчальні
електронні
бібліотеки
Бібліотеки наукової
та академічної
інформації
Наукометрія Міжнародні наукові
конференції (2019 р.)
Відкритий доступ
(Інституційні
репозитарії)
Спеціальні архіви
дисертацій та
авторефератів
Патентні фонди.
Інтелектуальна
власність
Портали наукової
періодики
Перевірка на
плагіат


НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТА НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ

 1. Електронна бібліотека НАПН України
 2. Сайт Microsoft Partners in Learning
 3. Всемирная справочная служба
 4. Науково-технічного центру «Леонорм-стандарт»
 5. 400 тис. загальнодоступних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології
 6. Наукові електронні ресурси Національної парламентської бібліотеки України
 7. Бібліотека правового порталу України (http://www.lawua.info)
 8. Наукова бібліотека - http://nehudlit.ru/books/
 9. Електронна бібліотека "Наука і техніка" - http://n-t.ru/nit.htm
 10. Научная электронная библиотека. Информация о RUSSIAN SCIENCE CITATION INDEX - http://www.elibrary.ru
 11. Санкт-Петербургская электронная библиотека диссертаций - http://orel.rsl.ru/r1.html/
 12. Библиотека диссертаций
 13. Библиотека диссертаций и рефератов - http://dissertation1.narod.ru/
 14. Большая Научная Библиотека - http://www.blueportal.org/
 15. Большая Научная Библиотека - http://sci-lib.com/
 16. Віртуальна бібліотека аспіранта - http://e-lib.org/index.htm/
 17. Математика, інформатика - www.aladjev.newmail.ru.
 18. Философия в России. Книги по философии от античности до наши дней - http://www.philosophy.ru/library/library.html
 19. Психологическая библиотека - http://psylib.kiev.ua/
 20. Экономическая библиотека - http://www.economics.com.ua/
 21. Библиотека сайтостроительства - http://www.i2r.ru/
 22. Библиотека (Институт философии РАН). Дзеркало в Києві
 23. Электронная экологическая библиотека
 24. Тексти з комп'ютерних технологій
 25. Filebox.ru. Програмне забезпечення, новини, статті
 26. CIT Forum (Москва). Тексти з комп'ютерних технологій
 27. Студентська електронна бібліотека - www.kr.ua-ru.net
 28. Студентська електронна бібліотека "Читалка" - www.chitalka.info
 29. Институт научной информации по общественным наукам
 30. Бесплатная электронная интернет библиотека. Учебная и научная литература
 31. ЕЛАУ. Електронні Архіви України

  БІБЛІОТЕКИ НАУКОВОЇ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 32. arXiv.org. 400 тис. загальнодоступних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології - http://arxiv.org/
 33. CIT Forum. Тексти з комп'ютерних технологій - http://www.citforum.ru/
 34. Библиотека Росийской Академии Наук (БАН)
 35. Библиотека естественных наук РАН
 36. Библиотека МИФИ - http://www.library.mephi.ru
 37. Библиотека МГТУ им. Н. Баумана - http://library.bmstu.ru/
 38. Библиотека (Институт философии РАН)
 39. Бібліотека Санкт-Петербургського державного університету ім. М. Горького - http://www.library.spbu.ru/
 40. Всероссийский институт научной информации по техническим наукам (ВИНИТИ)
 41. Державна публічна науково-технічна бібліотека Росії
 42. Институт научной информации по общественным наукам РАН - http://www.inion.ru/
 43. Поиск статей в российской периодике (МАРС)
 44. Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова - http://uwh.lib.msu.su/
 45. Научно-техническая библиотека Московского энергетического института - https://ntb.mpei.ru/
 46. Русские документы: компьютерная библиотека. Документація, огляди, рекомендації
 47. Санкт-Петербургская Библиотека Академии наук - http://spb.org.ru/ban/
 48. Хронос. Добірка історичних матеріалів - http://www.hronos.km.ru/

  НАУКОМЕТРІЯ

 49. Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень (матеріал підготував Київський національний торговельно-економічний університет)
 50. Як зареєструвати науковий журналв DOAJ. Матеріал сайту Open Science in Ua
 51. Список наукових журналів України в DOAJ
 52. Список українських журналів, що індексуються Scopus (червень 2017)

 53. Бібліометрика української науки
 54. Рейтинг наукової періодики в "Бібліометриці української науки"
 55. Сайт 'Український індекс наукового цитування' є визначник індексу цитування українських вчених за особистими даними вченого
 56. Могилянський протокол: рекомендації групи видавців, науковців та бібліоте карів щодо використання редакторами вітчизняних наукових видань чітких та зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень
 57. Наукометрія - ВІКІПЕДІЯ
 58. Наукометрия: определения и источники информации
 59. Індекс цитувань - ВІКІПЕДІЯ
 60. Индекс_цитирования_научных_статей - ВИКИПЕДИЯ
 61. Імпакт-фактор
 62. Импакт-фактор - ВИКИПЕДИЯ
 63. h-индекс (индекс Хирша) - Википедия
 64. Вебометричний рейтинг університетів світу - Webometrics в ВІКІПЕДІЇ. Інфіормація як покращити даний рейтинг
 65. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 17.10.2012 № 1112 «ВИМОГИ до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
 66. Наукометрія у фундаментальних та прикладних дослідженнях
 67. Наукометричні дослідження у інформаційному забезпечені науково-дослідних робіт
 68. Асоціація "Інформатіо-Консорціум". Сервіси для науковців: авторське право; наукометрія та багато інших корисних матеріалів
 69. Импакт-фактор как критерий авторитетности научного журнала (cайт «Аспірантура України»)
 70. ВАК України
 71. Оформлення наукових джерел відповідно до вимог ВАК
 72. Інформація про міжнародні наукометричні БД
 73. Наукометричні бази даних
 74. Scopus - ВИКИПЕДИЯ
 75. Scopus - ПОШУК
 76. ICI Journals Master List - ПОШУК в INDEX COPERNICUS
 77. Доступ до електронних наукових публікацій. Ресурси відкритого доступу
 78. Світові рейтинги ВНЗ; рейтинги ВНЗ України на сайті "Євро Освіта"
 79. Рейтинги Webometrics ВНЗ України - 2016
 80. Рейтинг ВНЗ за показниками Scopus - 2015
 81. Консолідований рейтинг ВНЗ України - 2015 р.
 82. Наукова періодика України у Sci Verce Scopus Scopus
 83. Наука України в дзеркалі наукометричної бази Sci Verce Scopus
 84. Наукова періодики України на сайті НБУВ
 85. Как опубликовать статью в журнале с импакт-фактором
 86. Как оформить список литературы для зарубежного журнала
 87. Як покращити наукометричні показники вченого
 88. Как определить импакт-фактор научного журнала
 89. Бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. Багато корисної інформації для вчених з питань наукових публікацій, наукометрії та ін.
 90. Розділ "Наукометрія" на сайті бібліотеки Сумського державного університету
 91. Розділ "Наукометрія" на сайті Кіровоградського національного технічного університету
 92. Перелік індексованих зарубіжних наукових журналів
 93. Перелік індексованих журналів (за країнами)
 94. Повний перелік наукових журналів з імпакт-фактором
 95. Перелік українських наукових журналів з імпакт-фактором
 96. Перелік російських наукових журналів з імпакт-фактором
 97. Scopus - скачати Scopus Source List
 98. Українcькі журнали в Scopus (матеріали блогу "Пан бібліотекар")

  Міжнародні наукові конференції 2019 р.

 99. Наукові конференції (WOS,Scopus) 2019 р.
 100. Міжнародні наукові конференції 2019 р. на сайті науково-видавничого центру "Соціосфера"
 101. Международные научные конференции 2019 р. на сайті conferencii.com
 102. Международные научные конференции SCIEURO
 103. График проведения международных научно-практических конференций в 2019 году на сайте конференция.com.ua
 104. Міжнародні конференції 2019 року на сайті науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 105. Конференції 2019 року на сайті Інституту інноваційної освіти
 106. Міжнародні наукові конференції. Україна 2019 р.
 107. Міжнародні наукові проекти та конференції (сайт Прикарпатського НУ ім. В. Стефаника
 108. Міжнародні наукові конференції 2019 на сайті соціальної наукової мережі science-community.org
 109. Мtжнародные научные конференции 2019 на сайте проконференции.рф
 110. Научные конференции 2019 на сайте 'Все науки'
 111. Наукові конференції на сайті 'Молодий вчений'
 112. Студенческие научные конференции 2019 г.

  ВІДКРИТИЙ ДОСТУП (ІНСТИТУЦІЙНІ РЕПОЗИТАРІЇ)

 113. DOAJ — Directory of Open Access Journals. 2 тис. загальнодоступних наукових журналів - http://www.doaj.org/
 114. Registry of Open Access Repositories (реєстрація архівів відкритого доступу ROAR)
 115. Електронний повнотекстовий архів (репозитарій) Лос-Аламоської національної лабораторії США - ArXiv.org. Російсье дзеркало архіву
 116. Відкритий електронний тематичний архів у галузі бібліотечної справи та інформатики
 117. Відкритий репозитарій метаданих Мічіганського університету
 118. Репозитарій ZENODO
 119. Українські репозитарії - Вікіпедія
 120. Український корпоративний проект інституційних репозитаріїв - http://www.elibukr.org/
 121. Українські репозитарії на блозі "Пан бібліотекар"
 122. ІР ВНМУ ім. М. Пирогова
 123. ІР ВНТУ
 124. ІР ДНУ ім. В. Стуса
 125. Директорія журналів відкритого доступу. - Режим доступу: http://www.doaj.org
 126. Директорія репозитаріїв відкритого доступу (Open Doar). - Режим доступу: http://www.opendoar.org
 127. Відкритий доступ - http://www.soros.org/openaccess/
 128. Будапештська ініціатива Відкритого Доступу BOAI - http://www.soros.org/openaccess
 129. Інформація по реєстрації репозитаріїв в OpenDoar / Roar та ін.
 130. Приєднання до групи українських відкритих електронних архів на базі ELibUkr
 131. Ярошенко Т. Відкритий доступ: Історія та сучасні проекти в Україні та світі [Електронний ресурс] : презентація виступу на Міжнародній науковій конференції "ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СВІТЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ" (Севастополь, Україна, (21 травня 2009 р.) / Т. Ярошенко; Режим доступу :http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/69
 132. Відкритий доступ в Україні : інформація блогу "Могилянська Бібліотекарка" - Режим доступу: http://kmalibrary.blogspot.com/p/blog-page.html
 133. Секція Консорціуму-Інформатіо: "Відкритий доступ до інформації". - Режим доступу: http://www.linkedin.com/groups?gid=2146280&trk=myg_ugrp_ovr
 134. Запитання та відповіді щодо самоархівування видань

  СПЕЦІАЛЬНІ АРХІВИ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ

 135. DissOnline - http://www.soros.org/openaccess>
 136. NARCIS - http://www.narcis.nl
 137. BICTEL/e - http://www.bictel.be
 138. TEL - http://tel.archives-ouvertes.fr/index.php?langue=en&halsid=69cqnmalntklqk0c99o47aklk0
 139. ADT (Australiasian Digital Theses) - http://adt.caul.edu.au/
 140. BDTD Biblioteca Digital de Teses e Dissertacoes - http://bdtd.ibict.br/
 141. DiVA - Academic Archive On-line - http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf
 142. EThOS - Electronic Theses Online Service (EThOS) - http://ethos.bl.uk/Home.do
 143. National ETD Portal (South Africa) - http://www.netd.ac.za/
 144. Theses Canada Portal. Канадські дисертації за період 1998-2002 рр.
 145. Электронная библиотека диссертаций

  ПАТЕНТНІ ФОНДИ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 146. Патентний фонд ДНТБ України
 147. Цифрова патентна бібліотека (ЦПБ)
 148. Патентний пошук. Безкоштовні Інтернет-ресурси
 149. Науково-дослідна і патентна робота
 150. United States Patent and Trademark Office. Американські патенти за період 1790-1975 рр. Пошук за номерами патентів і Current US Classification
 151. Наукова бібліотека PubLib.if.ua. Розділ 'Економіка'. Патентна документація та інформація
 152. Технічна енциклопедія. Патентно-інформаційний матеріал
 153. Сайт 'Дослідження нової науки'. Стаття Барчук Ж. 'Територіальні патентні фонди як складова частина Національної системи науково-технічної інформації України'
 154. З історії патентних фондів
 155. Получение патентной документации
 156. РОСПАТЕНТ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности
 157. Большая Энциклопедия Нефти Газа. Патентные фонды
 158. Інтелектуальна власність. Журнал
 159. Право інтелектуальної власності
 160. Інтелектуальні інвестиції. Інтелектуальна власність на сайті Українські підручники онлайн
 161. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : навч. посіб

  ПОРТАЛИ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ

 162. Наукова періодика України - www.nbuv.gov.ua/portal/
 163. eLibrary.Ru - http://elibrary.ru/defaultx.asp
 164. Обзор СМИ. Пополняется вручную ежедневно, полные тексты. До миллиона лучших статей информагентств и деловой прессы. Рубрикатор: 3 языка /235 стран и территорий /26 групп отраслей /600 источников / 8 федеральных округов РФ / дата в виде суток или большего отрезка времени за 15 лет / материал категории А из архива по отраслям и странам за личной подписью из списка тысячи высших чиновников и общественных деятелей. Поиск с настройками. Экспорт в Word.

  ПЕРЕВІРКА НА ПЛАГІАТ (БЕЗКОШТОВНІ ОНЛАЙН-РЕСУРСИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ)

  Методична література за темою "Академічна чесність. Плагіат"

 165. Методичний посібник «Плагіат у студентських роботах. Методи виявлення та запобігання"
 166. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету (за ред. Т.В. Фініков, А.Є. Артюхов)
 167. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету: потреба,книга, перспектива (Т. Фініков)
 168. Що потрібно знати про плагіат. Посібник з академічної грамотності та етики (О. Гужва)
 169. Академічна культура українського студентства

  Сайти для самостійної перевірки на плагіат

 170. http://www.plagtraker.com/
 171. http://www.scanmyessay.com/
 172. http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php
 173. http://plagiarismdetector.net/
 174. http://sourceforge.net/progects/antiplagiarismc/
 175. http://www.duplichecker.com/
 176. http://www.paperrater.comm/
 177. http://plagiarisma.net/
 178. http://www.plagiarismchecker.com/help-teachers.php
 179. http://www.plagium.com

  Російськомовні ресурси перевірки на плагіат

 180. http://plagiarisma.ru/ - Антиплагиат онлайн - проверка уникальности текста в книгах, статьях, патентах, журналах, курсовых, рефератах и диссертациях
 181. http://text.ru/antiplagiat - Антиплагиат онлайн на TEXT.RU позволяет проверить текст бесплатно
 182. https://content-watch.ru/text - Сайт подсчитывает процент уникальности. Есть возможность проверить контент вашего сайта
 183. https://antiplagiat.ru/ - сайт "Антиплагиат" - проверка текста или документа (.PDF). Потрібна підтримака Яндекс, реєстрація, безкоштовно - короткий звіт  РІЗНЕ

 184. Українські винахідники
 185. Винаходи українців які відомі в усьому світі
 186. Экологический проект 'Ученые - детям'
НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений


Пошуковики. Каталоги...

Державні бібліотеки. ОУНБ
Дитячі бібліотеки
Бібліотеки країн світу
Електронні бібліотеки
Бібліотечному фахівцю

Освіта
Сайти ЗВО
Навчальні дисципліни
Сайти для науковців

Краєзнавство України
Вінниччина в Інтернеті
Сайти країн світу

Відомчі сайти
Соціальні сайти
Сайти видавництв
Сайти періодики