ІНТЕРНЕТ-НАВІГАТОР

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

2019 Перевірено на коректність 234 посилання з 234

Науково-технічні
електронні бібліотеки
Бібліотеки наукової
інформації
Наукометрія Міжнародні наукові
конференції (2021 р.)
Відкритий доступ
Інституційні
репозитарії
Спеціальні архіви
дисертацій
Патентні фонди.
Інтелектуальна
власність
Портали наукової
періодики
Перевірка на
плагіат

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТА НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ

 1. Електронна бібліотека НАПН України
 2. Сайт Microsoft Education center
 3. Архивы в мире. 5000 архивов мира в Интернете (Repositories of Primary Sources)
 4. Інтернет-каталог бібліотеки Вінницького педагогічного університету
 5. Електронний архів стандартів НТЦ «Леонорм-стандарт»
 6. arxiv.org. 400 тис. загальнодоступних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології
 7. Наукові електронні ресурси Національної парламентської бібліотеки України
 8. Бібліотека правового простору України
 9. Наукова бібліотека - http://nehudlit.ru/books/
 10. Електронна бібліотека "Наука і техніка" - http://n-t.ru/nit.htm
 11. Научная электронная библиотека elibrary.ru
 12. Удаленные сетевые ресурсы РГБ
 13. Научная электронная библиотека диссертаций
 14. Большая Научная Библиотека - www.sci-lib.net
 15. Большая Научная Библиотека - http://sci-lib.com/
 16. Віртуальна бібліотека аспіранта - https://e-lib.org
 17. Математика, інформатика - www.aladjev.newmail.ru.
 18. Философия в России. Книги по философии от античности до наши дней - http://www.philosophy.ru/library/library.html
 19. Психологическая библиотека - http://psylib.kiev.ua/
 20. Экономическая библиотека - http://www.economics.com.ua/
 21. Библиотека сайтостроительства - http://www.i2r.ru/
 22. Библиотека (Институт философии РАН). Дзеркало в Києві
 23. Электронная экологическая библиотека
 24. Тексти з комп'ютерних технологій
 25. Filebox.ru. Програмне забезпечення, новини, статті
 26. CIT Forum (Москва). Тексти з комп'ютерних технологій
 27. Студентська електронна бібліотека - www.kr.ua-ru.net
 28. Студентська електронна бібліотека "Читалка" - www.chitalka.info
 29. Институт научной информации по общественным наукам
 30. Бесплатная электронная интернет библиотека. Учебная и научная литература
 31. Цифрова країна. Інформація у сучасному форматі

  БІБЛІОТЕКИ НАУКОВОЇ, ТЕХНІЧНОЇ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 32. arXiv.org. 400 тис. загальнодоступних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології - http://arxiv.org/
 33. CIT Forum. Тексти з комп'ютерних технологій - http://www.citforum.ru/
 34. Библиотека МГТУ им. Н. Баумана
 35. Библиотека Росийской Академии Наук (БАН)
 36. Библиотека по естественным наукам РАН
 37. Библиотека естественных наук РАН
 38. Всероссийский институт научной информации по техническим наукам (ВИНИТИ)
 39. Державна публічна науково-технічна бібліотека Росії (ДНТБ)
 40. Електронний каталог НБУ ім. В. Вернадського
 41. Институт научной информации по общественным наукам ИНИОН РАН
 42. Інформаційно-бібліотечна рада НАНУ
 43. Наукова бібліотека Санкт-Петербургського державного університету ім. М. Горького
 44. Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова
 45. Научно-техническая библиотека Московского энергетического института
 46. Портал АРБИКОН. Поиск статей в российской периодике
 47. Русские документы: компьютерная библиотека
 48. ХРОНОС. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
 49. Центр информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной деятельности МИФИ
 50. Электронная библиотека Института философии РАН

  НАУКОМЕТРІЯ

  Рейтингові ресурси та інформаційні ресурси

 51. Open Science In Ukraine. Список наукових журналів України, журналів, що індексуються в Scopus та Web of Science
 52. SCIMAGOJR - Рейтинг наукових журналів. Наукові рейтинги країн світу
 53. Бібліометрика української науки
 54. OUCI - Open Ukrainian Citation Index — пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations
 55. Бібліометрика української науки. Рейтинг наукової періодики
 56. ВНЗ України рейтинг на сайті "Євро Освіта". Світові рейтинги ВНЗ
 57. Вебометричний рейтинг університетів світу - Webometrics в ВІКІПЕДІЇ. Інфіормація як покращити даний рейтинг
 58. Наука України в дзеркалі наукометричної бази Sci Verce Scopus
 59. Наукова періодика України у Sci Verce Scopus Scopus
 60. 'Український індекс наукового цитування' є визначник індексу цитування українських вчених за особистими даними вченого

  Методичні навчальні матеріали

 61. Clarivate Analytics - вебинары по наукометрическим БД
 62. DOAJ - як зареєструвати науковий журнал
 63. h-индекс (индекс Хирша) - Википедия
 64. ICI Journals Master List - ПОШУК в INDEX COPERNICUS
 65. ORCID - як отримати, оформити профіль та заповнити профіль науковця інформацією про публікації
 66. Publons Academy - безкоштовний навчальний курс (Web of Science)
 67. Publ.Science» : Безкоштовні вебінари Scopus, Web of Science. Науково-навчальний центр компанії «Наукові Публікації
 68. Publons - вільний пошук списків науковців університету та профілів авторів в Web of Science
 69. Scopus - вільний пошук авторів
 70. Scopus - Scopus Source List (список журналів в Scopus)
 71. Scopus, Web of Science, ВАК, РІНЦ. Міжнародний центр наукового співробітництва
 72. Scopus - ВИКИПЕДИЯ
 73. Scopus - Українcькі журнали в БД (матеріали блогу "Пан бібліотекар")
 74. Web of Science. Актуальний список наукових журналів, що індексуються в Web of Science

  Наукометричні ресурси

 75. Асоціація "Інформатіо-Консорціум". Сервіси для науковців: авторське право; наукометрія та багато інших корисних матеріалів
 76. ВАК України
 77. ВАК - вимоги до оформлення наукових джерел
 78. Доступ до електронних наукових публікацій. Ресурси відкритого доступу УРАН
 79. Импакт-фактор как критерий авторитетности научного журнала (cайт «Аспірантура України»)
 80. Индекс_цитирования_научных_статей - ВИКИПЕДИЯ
 81. Импакт-фактор - ВИКИПЕДИЯ
 82. Імпакт-фактор
 83. Індекс цитувань - ВІКІПЕДІЯ
 84. Інформація про міжнародні наукометричні БД
 85. Как опубликовать статью в журнале с импакт-фактором
 86. Как оформить список литературы для зарубежного журнала
 87. Как определить импакт-фактор научного журнала
 88. Могилянський протокол: рекомендації групи видавців, науковців та бібліотекарів щодо використання редакторами вітчизняних наукових видань чітких та зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень
 89. Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень (матеріал підготував Київський національний торговельно-економічний університет)
 90. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 17.10.2012 № 1112 «ВИМОГИ до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
 91. Наукова періодики України на сайті НБУВ
 92. Наукометрія - ВІКІПЕДІЯ
 93. Наукометричні дослідження у інформаційному забезпечені науково-дослідних робіт
 94. Наукометрия: определения и источники информации
 95. Наукометричні бази даних
 96. Наукометрія у фундаментальних та прикладних дослідженнях
 97. Перелік індексованих журналів (за країнами)
 98. Повний перелік наукових журналів з імпакт-фактором
 99. Перелік українських наукових журналів з імпакт-фактором
 100. Перелік російських наукових журналів з імпакт-фактором
 101. Розділ "Наукометрія" на сайті бібліотеки Центральноукраїнського національного технічного університету
 102. Розділ "Наукометрія" на сайті Київського університету ім. Бориса Грінченка
 103. Розділ "Наукометрія" на сайті Черкаського національного університету
 104. Розділ "Наукометрія" на сайті національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого
 105. Як покращити наукометричні показники вченого

  Міжнародні наукові конференції 2021 р.

 106. Наукові конференції (WOS,Scopus) 2021 р.
 107. Міжнародні наукові конференції 2021 р. на сайті науково-видавничого центру "Соціосфера"
 108. Международные научные конференции 2021 р. на сайті conferencii.com
 109. Международные научные конференции SCIEURO
 110. График проведения международных научно-практических конференций на сайте конференция.com.ua
 111. Міжнародні конференції на сайті науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 112. Конференції 2021 року на сайті Інституту інноваційної освіти
 113. Міжнародні наукові конференції. Україна 2021 р.
 114. Міжнародні наукові проекти та конференції (сайт Прикарпатського НУ ім. В. Стефаника
 115. Міжнародні наукові конференції 2021 на сайті соціальної наукової мережі science-community.org
 116. Мtжнародные научные конференции 2021 на сайте проконференции.рф
 117. Научные конференции сайте 'Все науки'
 118. Наукові конференції на сайті 'Молодий вчений'
 119. Студенческие научные конференции

  ВІДКРИТИЙ ДОСТУП. ІНСТИТУЦІЙНІ РЕПОЗИТАРІЇ

 120. ArXiv.org. Електронний повнотекстовий архів (репозитарій) Лос-Аламоської національної лабораторії США. Російсье дзеркало архіву
 121. E-lis. Відкритий електронний тематичний архів у галузі бібліотечної справи та інформатики
 122. DOAJ — Директорія журналів відкритого доступу - Directory of Open Access Journals. 2 тис. загальнодоступних наукових журналів - http://www.doaj.org/
 123. OpenDOAR. Директорія репозитаріїв відкритого доступу (3770 архівів)
 124. OpenDOAR - профіль Інституційного репозитарію ВДПУ
 125. Open Science In Ukraine - комплексна підтримки наукових журналів в мережі Інтернет
 126. ROAR. Registry of Open Access Repositories (реєстрація архівів відкритого доступу ROAR). Реєстр включає 4000 відкритих архівів з усіх країн світу. Карта включає 1888 архів
 127. ROAR - профіль Інституційного репозитарію ВДПУ на карті ROARMAP
 128. Simple Search Metadata - система пошуку у відкритих архівах України
 129. Будапештська ініціатива Відкритого Доступу (Budapest Open Access Initiative)
 130. Відкритий доступ. Сайт быблыотеки Полтавського НПУ ім. В. Г. Короленка
 131. Відкритий доступ в Україні : інформація блогу "Могилянська Бібліотекарка"
 132. Відкритий доступ soros.org
 133. Відкритий репозитарій метаданих Мічіганського університету
 134. ДНТБ України. Відкритий доступ до наукових цитувань : практичний посібник
 135. Запитання та відповіді щодо самоархівування видань. Матеріали для Будапештської ініціативи відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative - BOAI)
 136. ІР ВНМУ ім. М. Пирогова
 137. ІР ВНТУ
 138. ІР ДНУ ім. В. Стуса
 139. Інтернет-архів web.archive.org
 140. Репозитарій ZENODO
 141. Практики відкритого доступу до наукових публікацій: свобода знань в Україні та світі (ресурсний центр ГУРТ)
 142. Роберт-Ян Сміт. Відкритий доступ до наукових публікацій повинен стати реальністю до 2020 року
 143. Секція Консорціуму-Інформатіо: "Відкритий доступ до інформації"
 144. Українські репозитарії - Вікіпедія
 145. Український корпоративний проект інституційних репозитаріїв - http://www.elibukr.org/
 146. Українські репозитарії на блозі "Пан бібліотекар"
 147. Ярошенко Т. Відкритий доступ: Історія та сучасні проекти в Україні та світі [Електронний ресурс] : презентація / Т. Ярошенко; Режим доступу :http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/69

  СПЕЦІАЛЬНІ АРХІВИ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ

 148. BICTEL/e
 149. BDTD Biblioteca Digital de Teses e Dissertacoes - http://bdtd.ibict.br/
 150. DissOnline
 151. disserCat — Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов
 152. DiVA - Academic Archive On-line
 153. EThOS - Electronic Theses Online Service (EThOS)
 154. National ETD Portal (South Africa)
 155. NARCIS
 156. Theses Canada Portal. Канадські дисертації за період 1998-2002 рр.
 157. TEL
 158. Дисертації у відкритому доступі НБ Національного університету "Києво-Могилянська академія"
 159. Диссертации на dissertation.com.ua
 160. Електронний архів авторефератів дисертацій НБУ ім. В. Вернадського
 161. Колекція авторефератів та дисертацій ВДПУ ім. М. Коцюбинського
 162. Открытая электронная библиотека диссертаций
 163. Фонд диссертаций РГБ

  ПАТЕНТНІ ФОНДИ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 164. United States Patent and Trademark Office. Американські патенти за період 1790-1975 рр. Пошук за номерами патентів і Current US Classification
 165. База патентів України
 166. Большая Энциклопедия Нефти Газа. Патентные фонды
 167. Всероссийская патентно-техническая библиотека
 168. Державний реєстр патентів України
 169. Евразийская патентная организация (ЕАПО)
 170. Зарубежное патентировани
 171. Інтелектуальні інвестиції. Інтелектуальна власність на сайті Українські підручники онлайн
 172. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : навч. посіб / І. О. Мікульонок
 173. Інтелектуальна власність. Журнал
 174. Международное патентирование изобретений согласно Договора о патентной кооперации
 175. Патентые исследования
 176. Патентні фонди ХДНБ ім. В. Короленка
 177. Патентний фонд ДНТБ України
 178. Патентний пошук. Безкоштовні Інтернет-ресурси
 179. Положення про Державне патентне відомство України
 180. Получение патентной документации
 181. Право інтелектуальної власності
 182. Рейтинг країн світу за кількістю патентів
 183. РОСПАТЕНТ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности
 184. Теория и практика интеллектуальной собственности : журнал
 185. Технічна енциклопедія. Патентно-інформаційний матеріал
 186. УКРПАТЕНТ
 187. Український інститут інтелектуальної власності
 188. Цифрова патентна бібліотека (ЦПБ)

  ПОРТАЛИ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ. АРХІВИ

 189. eLibrary.Ru
 190. Архів журналів видавництва Springer 1997-2020 рр.
 191. Архів електронних книг видавництва Springer 2017 р.
 192. Каталог сайтов научных изданий
 193. Наукова періодика України на сайті nbuv.gov.ua
 194. Наукові публікації НАН України
 195. Проект "Наукова періодика України" http://journals.uran.ua/
 196. Ресурси вільного доступу НАКККіМ
 197. Центр научной периодики

  ПЕРЕВІРКА НА ПЛАГІАТ (ОНЛАЙН-РЕСУРСИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ)


 198. SAIUP - Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні

  Методична література за темою "Академічна чесність. Плагіат"

 199. Академічна культура українського студентства
 200. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету (за ред. Т.В. Фініков, А.Є. Артюхов)
 201. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету: потреба, книга, перспектива (Т. Фініков)
 202. Безкоштовні навчальні вебінари компанії Антиплагіат
 203. Методичний посібник «Плагіат у студентських роботах. Методи виявлення та запобігання"
 204. Що потрібно знати про плагіат. Посібник з академічної грамотності та етики (О. Гужва)


  Сайти для самостійної перевірки на плагіат

 205. BibMe Grammar & Plagiarism. Потрібна реєстрація
 206. duplichecker.com - Безкоштовно перевіряє фрагмент тексту (ліміт 1000 слів)
 207. grammarly.com - Засіб перевірки на плагіат Греммар. Безкоштовно виводить короткий звіт. Детальна інформація платна
 208. paperrater.com - Безкоштовно перевіряє англомовний фрагмент, або документ (обмеження розміру файла 1024 Кб). Детальний звіт
 209. plagiarismdetector.net - Англомовний ресурс. Безкоштовно перевіряє фрагмент тексту (ліміт 1000 слів)
 210. plagiarisma.net - Перевіряє текст з 190 мов світу. Перевіряє контент сайту (обмеження для безкоштовної перевірки 2000 символів)
 211. plagiarismchecker.com - Поабзацна перевірка на співпадання тексту з ресурсами Інтернету
 212. plagium.com - Обмеження 1000 символів. Інші послуги платні
 213. plagscan.com - Англомовний ресурс. 12% тексту перевіряє безкоштовно та детально. Весь документ - вказує лише % унікальності, детальний звіт за кошти. Реєстрація, або вхід через G+ та соцмережі
 214. unicheck.com - Українська програма. Реєстрація. Безкоштовна перевірка 5 сторінок, інші за кошти


  Російськомовні ресурси перевірки на плагіат

 215. advego - Программа для проверки уникальности текста Advego Plagiatus. Регистрация. Максимальная длина текства 100 000 символов. Предлагается скачать программу проверки на плагиат Plagiatus 3.0.10. После установки проверяет документ целиком, - большие документы очень долго
 216. content-watch.ru - Сайт подсчитывает процент уникальности. Есть возможность проверить контент сайта. Ограничения: Проверяется текст длиной до 10000 символов. Ограничение: до 3 проверок в день
 217. etxt.ru - Сайт подсчитывает процент уникальности. Есть возможность проверить контент сайта. Ограничения: до 3000 символов, после регистрации до 5000 символов
 218. text.ru - Антиплагиат онлайн на TEXT.RU позволяет проверить текст бесплатно. Подробка проверка (уникальность, орфография, заспамленость, вода). Большие документы нужно делить на части (по 1000 символов)

  РІЗНЕ

 219. Українські винахідники
 220. Винаходи українців які відомі в усьому світі
 221. Экологический проект 'Ученые - детям'
НАШІ ПАРТНЕРИ


Пошуковики. Каталоги...

Державні бібліотеки. ОУНБ
Дитячі бібліотеки
Бібліотеки країн світу
Електронні бібліотеки
Бібліотечному фахівцю

Освіта
Сайти ЗВО
Навчальні дисципліни
Сайти для науковців

Краєзнавство України
Вінниччина в Інтернеті
Сайти країн світу

Відомчі сайти
Соціальні сайти
Сайти видавництв
Сайти періодики

Besucherzahler
счетчик посещений