ІНТЕРНЕТ-НАВІГАТОР
(колекції корисних посилань)
БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО


Науково-технічні
та навчальні
електронні
бібліотеки
Бібліотеки наукової
та академічної
інформації
Наукометрія Міжнародні наукові
конференції (2018 р.)
Відкритий доступ
(Інституційні
репозитарії)
Спеціальні архіви
дисертацій та
авторефератів
Патентні фонди.
Інтелектуальна
власність
Портали наукової
періодики
Перевірка на
плагіат


НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТА НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ

 1. Електронна бібліотека НАПН України
 2. Сайт Microsoft Partners in Learning
 3. Всемирная справочная служба
 4. Науково-технічного центру «Леонорм-стандарт»
 5. 400 тис. загальнодоступних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології
 6. Наукові електронні ресурси Національної парламентської бібліотеки України
 7. Бібліотека правового порталу України (http://www.lawua.info)
 8. Наукова бібліотека - http://nehudlit.ru/books/
 9. Електронна бібліотека "Наука і техніка" - http://n-t.ru/nit.htm
 10. Научная электронная библиотека. Информация о RUSSIAN SCIENCE CITATION INDEX - http://www.elibrary.ru
 11. Библиотека диссертаций - http://orel.rsl.ru/r1.html/
 12. Библиотека диссертаций и рефератов - http://dissertation1.narod.ru/
 13. Большая Научная Библиотека - http://www.blueportal.org/
 14. Большая Научная Библиотека - http://sci-lib.com/
 15. Віртуальна бібліотека аспіранта - http://e-lib.org/index.htm/
 16. Математика, інформатика - www.aladjev.newmail.ru.
 17. Философия в России. Книги по философии от античности до наши дней - http://www.philosophy.ru/library/library.html
 18. Психологическая библиотека - http://psylib.kiev.ua/
 19. Экономическая библиотека - http://www.economics.com.ua/
 20. Библиотека сайтостроительства - http://www.i2r.ru/
 21. Библиотека (Институт философии РАН). Дзеркало в Києві
 22. Электронная экологическая библиотека
 23. Тексти з комп'ютерних технологій
 24. Filebox.ru. Програмне забезпечення, новини, статті
 25. CIT Forum (Москва). Тексти з комп'ютерних технологій
 26. Студентська електронна бібліотека - www.kr.ua-ru.net
 27. Студентська електронна бібліотека "Читалка" - www.chitalka.info
 28. Институт научной информации по общественным наукам
 29. Бесплатная электронная интернет библиотека. Учебная и научная литература
 30. ЕЛАУ. Електронні Архіви України

  БІБЛІОТЕКИ НАУКОВОЇ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 31. Библиотека (Институт философии РАН)
 32. Русские документы: компьютерная библиотека. Документація, огляди, рекомендації
 33. Хронос. Добірка історичних матеріалів - http://www.hronos.km.ru/
 34. arXiv.org. 400 тис. загальнодоступних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології - http://arxiv.org/
 35. CIT Forum (Москва). Тексти з комп'ютерних технологій - http://www.citforum.ru/
 36. DOAJ — Directory of Open Access Journals. 2 тис. загальнодоступних наукових журналів - http://www.doaj.org/

  НАУКОМЕТРІЯ

 37. Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень (матеріал підготував Київський національний торговельно-економічний університет)
 38. Як зареєструвати науковий журналв DOAJ. Матеріал сайту Open Science in Ua
 39. Список наукових журналів України в DOAJ
 40. Список українських журналів, що індексуються Scopus (червень 2017)

 41. Бібліометрика української науки
 42. Рейтинг наукової періодики в "Бібліометриці української науки"
 43. Сайт 'Український індекс наукового цитування' є визначник індексу цитування українських вчених за особистими даними вченого
 44. Могилянський протокол: рекомендації групи видавців, науковців та бібліоте карів щодо використання редакторами вітчизняних наукових видань чітких та зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень
 45. Наукометрія - ВІКІПЕДІЯ
 46. Наукометрия: определения и источники информации
 47. Індекс цитувань - ВІКІПЕДІЯ
 48. Индекс_цитирования_научных_статей - ВИКИПЕДИЯ
 49. Імпакт-фактор
 50. Импакт-фактор - ВИКИПЕДИЯ
 51. h-индекс (индекс Хирша) - Википедия
 52. Вебометричний рейтинг університетів світу - Webometrics в ВІКІПЕДІЇ. Інфіормація як покращити даний рейтинг
 53. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 17.10.2012 № 1112 «ВИМОГИ до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
 54. Наукометрія у фундаментальних та прикладних дослідженнях
 55. Наукометричні дослідження у інформаційному забезпечені науково-дослідних робіт
 56. Асоціація "Інформатіо-Консорціум". Сервіси для науковців: авторське право; наукометрія та багато інших корисних матеріалів
 57. Импакт-фактор как критерий авторитетности научного журнала (cайт «Аспірантура України»)
 58. Інформація про міжнародні наукометричні БД
 59. Наукометричні бази даних
 60. Scopus - ВИКИПЕДИЯ
 61. Scopus - ПОШУК
 62. Доступ до електронних наукових публікацій. Ресурси відкритого доступу
 63. Світові рейтинги ВНЗ; рейтинги ВНЗ України на сайті "Євро Освіта"
 64. Рейтинги Webometrics ВНЗ України - 2016
 65. Рейтинг ВНЗ за показниками Scopus - 2015
 66. Консолідований рейтинг ВНЗ України - 2015 р.
 67. Наукова періодика України у Sci Verce Scopus Scopus
 68. Наука України в дзеркалі наукометричної бази Sci Verce Scopus
 69. Наукова періодики України на сайті НБУВ
 70. Как опубликовать статью в журнале с импакт-фактором
 71. Как оформить список литературы для зарубежного журнала
 72. Як покращити наукометричні показники вченого
 73. Как определить импакт-фактор научного журнала
 74. Бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. Багато корисної інформації для вчених з питань наукових публікацій, наукометрії та ін.
 75. Розділ "Наукометрія" на сайті бібліотеки Сумського державного університету
 76. Розділ "Наукометрія" на сайті Кіровоградського національного технічного університету
 77. Перелік індексованих зарубіжних наукових журналів
 78. Перелік індексованих журналів (за країнами)
 79. Повний перелік наукових журналів з імпакт-фактором
 80. Перелік українських наукових журналів з імпакт-фактором
 81. Перелік російських наукових журналів з імпакт-фактором
 82. Scopus - скачати Scopus Source List
 83. Українcькі журнали в Scopus (матеріали блогу "Пан бібліотекар")

  Міжнародні наукові конференції 2018 р.

 84. Наукові конференції Scopus 2018 р.
 85. Міжнародні наукові конференції 2018 р. на сайті науково-видавничого центру "Соціосфера"
 86. Международные научные конференции 2018 р.
 87. Международные научные конференции SCIEURO
 88. Міжнародні наукові конференції. Україна 2018 р.
 89. Міжнародні наукові конференції в Прикарпатському НУ ім. В. Стефаника
 90. Міжнародні наукові конференції. Польща 2018 р.
 91. Студенческие научные конференции 2018 г.

  ВІДКРИТИЙ ДОСТУП (ІНСТИТУЦІЙНІ РЕПОЗИТАРІЇ)

 92. Електронний повнотекстовий архів (репозитарій) Лос-Аламоської національної лабораторії США - ArXiv.org. Російсье дзеркало архіву
 93. Відкритий електронний тематичний архів у галузі бібліотечної справи та інформатики
 94. Відкритий репозитарій метаданих Мічіганського університету
 95. Репозитарій ZENODO
 96. Українські репозитарії - Вікіпедія
 97. Український корпоративний проект інституційних репозитаріїв - http://www.elibukr.org/
 98. Українські репозитарії на блозі "Пан бібліотекар"
 99. Директорія журналів відкритого доступу. - Режим доступу: http://www.doaj.org
 100. Директорія репозитаріїв відкритого доступу (Open Doar). - Режим доступу: http://www.opendoar.org
 101. Відкритий доступ - http://www.soros.org/openaccess/
 102. Будапештська ініціатива Відкритого Доступу BOAI - http://www.soros.org/openaccess
 103. Registry of Open Access Repositories (реєстрація архівів відкритого доступу ROAR)
 104. Інформація по реєстрації репозитаріїв в OpenDoar / Roar та ін.
 105. Приєднання до групи українських відкритих електронних архів на базі ELibUkr
 106. Ярошенко Т. Відкритий доступ: Історія та сучасні проекти в Україні та світі [Електронний ресурс] : презентація виступу на Міжнародній науковій конференції "ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СВІТЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ" (Севастополь, Україна, (21 травня 2009 р.) / Т. Ярошенко; Режим доступу :http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/69
 107. Відкритий доступ в Україні : інформація блогу "Могилянська Бібліотекарка" - Режим доступу: http://kmalibrary.blogspot.com/p/blog-page.html
 108. Секція Консорціуму-Інформатіо: "Відкритий доступ до інформації". - Режим доступу: http://www.linkedin.com/groups?gid=2146280&trk=myg_ugrp_ovr
 109. Запитання та відповіді щодо самоархівування видань

  СПЕЦІАЛЬНІ АРХІВИ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ

 110. DissOnline - http://www.soros.org/openaccess>
 111. NARCIS - http://www.narcis.nl
 112. BICTEL/e - http://www.bictel.be
 113. TEL - http://tel.archives-ouvertes.fr/index.php?langue=en&halsid=69cqnmalntklqk0c99o47aklk0
 114. ADT (Australiasian Digital Theses) - http://adt.caul.edu.au/
 115. BDTD Biblioteca Digital de Teses e Dissertacoes - http://bdtd.ibict.br/
 116. DiVA - Academic Archive On-line - http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf
 117. EThOS - Electronic Theses Online Service (EThOS) - http://ethos.bl.uk/Home.do
 118. National ETD Portal (South Africa) - http://www.netd.ac.za/
 119. Theses Canada Portal. Канадські дисертації за період 1998-2002 рр.
 120. Электронная библиотека диссертаций

  ПАТЕНТНІ ФОНДИ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 121. Патентний фонд ДНТБ України
 122. Цифрова патентна бібліотека (ЦПБ)
 123. Патентний пошук. Безкоштовні Інтернет-ресурси
 124. Науково-дослідна і патентна робота
 125. United States Patent and Trademark Office. Американські патенти за період 1790-1975 рр. Пошук за номерами патентів і Current US Classification
 126. Наукова бібліотека PubLib.if.ua. Розділ 'Економіка'. Патентна документація та інформація
 127. Технічна енциклопедія. Патентно-інформаційний матеріал
 128. Сайт 'Дослідження нової науки'. Стаття Барчук Ж. 'Територіальні патентні фонди як складова частина Національної системи науково-технічної інформації України'
 129. З історії патентних фондів
 130. Получение патентной документации
 131. РОСПАТЕНТ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности
 132. Большая Энциклопедия Нефти Газа. Патентные фонды
 133. Інтелектуальна власність. Журнал
 134. Право інтелектуальної власності
 135. Інтелектуальні інвестиції. Інтелектуальна власність на сайті Українські підручники онлайн
 136. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : навч. посіб

  ПОРТАЛИ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ

 137. Наукова періодика України - www.nbuv.gov.ua/portal/
 138. eLibrary.Ru - http://elibrary.ru/defaultx.asp
 139. Обзор СМИ. Пополняется вручную ежедневно, полные тексты. До миллиона лучших статей информагентств и деловой прессы. Рубрикатор: 3 языка /235 стран и территорий /26 групп отраслей /600 источников / 8 федеральных округов РФ / дата в виде суток или большего отрезка времени за 15 лет / материал категории А из архива по отраслям и странам за личной подписью из списка тысячи высших чиновников и общественных деятелей. Поиск с настройками. Экспорт в Word.

  ПЕРЕВІРКА НА ПЛАГІАТ (БЕЗКОШТОВНІ ОНЛАЙН-РЕСУРСИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ)

  Методична література за темою "Академічна чесність. Плагіат"

 140. Методичний посібник «Плагіат у студентських роботах. Методи виявлення та запобігання"
 141. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету (за ред. Т.В. Фініков, А.Є. Артюхов)
 142. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету: потреба,книга, перспектива (Т. Фініков)
 143. Що потрібно знати про плагіат. Посібник з академічної грамотності та етики (О. Гужва)
 144. Академічна культура українського студентства

  Сайти для самостійної перевірки на плагіат

 145. http://www.plagtraker.com/
 146. http://www.scanmyessay.com/
 147. http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php
 148. http://plagiarismdetector.net/
 149. http://sourceforge.net/progects/antiplagiarismc/
 150. http://www.duplichecker.com/
 151. http://www.paperrater.comm/
 152. http://plagiarisma.net/
 153. http://www.plagiarismchecker.com/help-teachers.php
 154. http://www.plagium.com

  Російськомовні ресурси перевірки на плагіат

 155. http://plagiarisma.ru/ - Антиплагиат онлайн - проверка уникальности текста в книгах, статьях, патентах, журналах, курсовых, рефератах и диссертациях
 156. http://text.ru/antiplagiat - Антиплагиат онлайн на TEXT.RU позволяет проверить текст бесплатно
 157. https://content-watch.ru/text - Сайт подсчитывает процент уникальности. Есть возможность проверить контент вашего сайта
 158. https://antiplagiat.ru/ - сайт "Антиплагиат" - проверка текста или документа (.PDF). Потрібна підтримака Яндекс, реєстрація, безкоштовно - короткий звіт  РІЗНЕ

 159. Українські винахідники
 160. Винаходи українців які відомі в усьому світі
 161. Экологический проект 'Ученые - детям'


ПОШУКОВИКИ. КАТАЛОГИ. РЕФЕРАТИ

ДЕРЖАВНІ БІБЛІОТЕКИ. ОУНБ
ДИТЯЧІ БІБЛІОТЕКИ
БІБЛІОТЕКИ КРАЇН СВІТУ
ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ
БІБЛІОТЕЧНОМУ ФАХІВЦЮ

ОСВІТА
САЙТИ ВНЗ
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
САЙТИ ДЛЯ НАУКОВЦІВ

КРАЄЗНАВСТВО УКРАЇНИ
ВІННИЧЧИНА В ІНТЕРНЕТІ
САЙТИ КРАЇН СВІТУ

ВІДОМЧІ САЙТИ
СОЦІАЛЬНІ САЙТИ
САЙТИ ВИДАВНИЦТВ
САЙТИ ПЕРІОДИКИ