Соціальний інститут. Соціальна організація

Список книжкових видань

 1. 371(075.3)
  Л63
  Лісовець, Олег Васильович.
  Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України : навч. посіб.
  / О. В. Лісовець. – К. : Академія, 2011. – 256 с. – (Альма-матер)
  Примірники: всього:6 - ЧЗ ППН(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 2. 371
  П24
  Педагогика: семья-школа-общество : монография. Кн. 15
  / под общ. ред. О. И. Кирикова ; [авт. кол.: Ф. Г. Арсланов, Т. А. Бахрор, О. И. Бебина др.]. – Воронеж : ВГПУ, 2008. – 426 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 371
  П24
  Педагогика: семья-школа-общество : монография. Кн. 16
  / под общ. ред. О. И. Кирикова ; [авт. кол.: Л. А. Акимова, О. Н. Апанасенко, И. Е. Брякова др.]. – Воронеж : ВГПУ, 2008. – 395 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 371
  П24
  Педагогика: семья-школа-общество : монография. Кн. 17
  / под общ. ред. О. И. Кирикова ; [авт. кол.: Е. Н. Абузярова, О. Н. Апанасенко, Л. Ю. Беленкова и др.]. – Воронеж : ВГПУ, 2009. – 475 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 371
  П24
  Педагогика: семья-школа-общество : монография. Кн. 14
  / под общ. ред. О. И. Кирикова ; [авт. кол.: О. Ю. Афанасьева, А. К. Байменова, Е. А. Бородич и др.]. – Воронеж : ВГПУ, 2008. – 331 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 6. 301
  Р15
  Радугин, Алексей Алексеевич.
  Социология : курс лекций для вузов
  / А. А. Радугин, К. А. Радугин. – М. : Владос, 1995. – 192 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 7. 301
  С50
  Смелзер, Нейл.
  Социология : учебное пособие для студ.
  / Н. Смелзер ; пер. с англ. З. П. Вольской / Научн. ред. изд. на рус. яз. В. А. Ядов. – М. : Феникс, 1998. – 688 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 8. 301
  С69
  Социология
  / [Г. В. Осипов, Ю. П. Коваленко, Н. И. Щипанов, Р. Г. Яновский] ; ред. Г.В. Осипов. – М. : Мысль, 1990. – 446 с.. : іл., табл.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 9. 371(075.3)
  С49
  Слюсаренко Н. В.
  Організаційно-педагогічні основи соціалізації підлітків у молодіжних організаціях : навчальний посібник
  / Н. В. Слюсаренко. – Херсон : Айлант, 2006. – 146 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 10. 301(075.3)
  С69
  Соціологія : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти
  / І. П. Магазинщикова, М. Й. Черниш ; за ред. В. М. Пічі. – 4-ге вид. стер. – Л. : Новий світ - 2000, 2004. – 312 с. – (Вища освіта в Україні)
  Примірники: всього:26 - НАВЧ. ВІДДІЛ(23), ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
 11. 301(075.3)
  С69
  Соціологія : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти
  / І. П. Магазинщикова, М. Й. Черниш ; за ред. В. М. Пічі. – 2-ге вид. стер. – Л. : Новий світ - 2000, 2002. – 312 с. – (Вища освіта в Україні)
  Примірники: всього:72 - НАВЧ. ВІДДІЛ(71), ЗБЕРІГАННЯ(1)

Список аналітичних статей з періодики

 1. Батяєв, В. Громадські об'єднання в соціальній культурі білоруського етносу / В. Батяєв // Народна творчість та етнографія. – 2009. – № 6. – С. 71-77
 2. Безпалько, О. В. Системний підхід до організації соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді / О.В. Безпалько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 3. – С. 46-53. – Бібліогр.: 11 назв..
 3. Бейден-Пауел оф Гілвер Пластування / Бейден-Пауел оф Гілвер // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 6. – С. 37-41
 4. Бейден-Пауел оф Гілвер Пластування / Бейден-Пауел оф Гілвер // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 8. – С. 33-43.; № 7. – С. 44-49.; №6. – С. 37-41
 5. Георгізова, І. Роль жіночих організацій у вирішенні соціально-економісних проблем / І. Георгізова // Політичний менеджмент. – 2006. – № 1. – С. 70-72.
 6. Гирила, Ольга. Сучасна сім'я у вихованні майбутнього сім'янина: система ціннісних координат / О. Гирила // Освіта і управління. – 2011. – № 1. – С. 98-103
 7. Голубєва, М. Ефективна діяльність кадрових менеджерів як запорука успіху організації / М. Голубєва, О. Макаренко, І. Майстренко // Соціальна психологія. – 2008. – № 4. – С. 122-129
 8. Дічек, Н. П. З історії соціального виховання : до започаткування в українському радянському шкільництві колективних форм організації житттєдіяльності дітей / Н.П. Дічек // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 3. – С. 71-82.
 9. Жданович, Ю.М. Соціалізація юнаків у пластовому гуртку як референтній групі / Ю.М. Жданович // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 41-45.
 10. Зінько, Ю. А. Участь організацій Червоного Хреста Вінниччини у наданні матеріально-побутової допомоги та соціальній реабілітації поранених радянських військовослужбовців та інвалідів у роки Великої Вітчизняної війни (1944-1945 рр.) / Ю. А. Зінько // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. праць / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2014. – Вип. 12. – С. 26-28
 11. Караман, О. Л. Досвід організації соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими в спеціальній виховній установі / О. Л. Караман // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 2. – С. 53-60
 12. Корнієвський, О. Професійні спілки в умовах соціальних трансформацій / О. Корнієвський // Політичний менеджмент. – 2008. – № 6. – С. 105-113
 13. Лісовець, О. Громадські дитячі, молодіжні організації і школа : Соціальний педагог як координатор взаємодії / О. Лісовець // Соціальний педагог. – 2009. – Липень (№ 7). – С. 29-32.
 14. Ліщинська, О. А. Можливості психологічної допомоги жертвам деструктивних тоталітарних організацій / О. А. Ліщинська // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 3. – С. 1-4
 15. Логвиненко, Т. О. Особливості організації соціальної роботи в Італії: структурно-змістовий аспект / Т. О. Логвиненко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 1. – С. 88-94
 16. Лопатинська, А. М. Теоретичні основи соціальної відповідальності організації / А. М. Лопатинська // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 142-146
 17. Марушкевич, Б. Формування та розвиток українських молодіжних громадських організацій у сучасній аналітиці / Б. Марушкевич // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 112-117
 18. Марушкевич, Б. Формування та розвиток українських молодіжних громадських організацій у сучасній аналітиці / Б. Марушкевич // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 112-117
 19. Панагушина, О. Є. Взаємодія школи з молодіжними організаціями як чинник успішної соціалізації підлітків / О. Є. Панагушина // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 3. – С. 29-35.
 20. Підгрушний, Г. П. Територіальна організація суспільства : сучасні підходи до розуміння категорії та її практичне значення / Г. П. Підгрушний // Український географічний журнал. – 2010. – № 2. – С. 40-44
 21. Романовська, Л. І. Соціально-психологічні засади діяльності дитячих громадських об'єднань як інституту соціального виховання / Л. І. Романовська // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 3. – С. 4-10.
 22. Рябченко, Володимир Іванович. Традиційна педагогічна парадигма як "прокрустове ложе" вітчизняної вищої школи в розвитку особистості студента / В. І. Рябченко // Вища освіта України. – 2011. – № 3. – С. 32-38
 23. Струнгар, Артур. Комунікації в бібліотечному просторі: синергетичний аспект / Артур Струнгар // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2. – С. 19-21
 24. Теорія груп та організацій // Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / М. Олсон; Пер. з англ., післямова С. Слухая. – К. : Лібра, 2004. – С. 15-77
 25. Топіліна, І. О. Діяльність НСОУ "Пласт" у місті Севастополі / І.О. Топіліна // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 8. – С. 30-32
 26. Філіппов, Ю. Молодіжні громадські організації як одні з найважливіших інститутів трудової соціалізації молодої людини / Ю. Філіппов // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 1. – С. 23-29.

Список електронних повнотекстових видань

Видання доступні в електронних залах бібліотеки


 1. Звєрєва І. Д. Дефініції соціальної роботи та соціальної педагогіки [Электронный ресурс]
  / І. Д. Звєрєва. – Електронний текст в форматі .pdf // Практична психологія та соціальна робота . – М., 2001. – № 4. – C. 12-16, 25

 2. Кузнецова М. А. Социальные системы и процесы : методологические исследования [Электронный ресурс] : учебно пособие для студ. гуманитарных фак.
  / М. А. Кузнецова. – Електрон. текст в форматі .pdf. – Волгоград : ВолГУ, 2004

 3. Сіткар, Віктор. Вплив субкультури на соціальне виховання особистості
  / В. Сіткар. – 8 с.
  У статті розглядається вплив субкультури на соціальне виховання особистості. Наголошується, що субкультура при переході з однієї вікової категорії в іншу зазнає змін. Характерною особливістю дитячої субкультури на відміну від підліткової, молодіжної є те, що основні культурні цінності дитячої субкультури передаються з покоління в покоління однолітків усно, носієм цих цінностей часто є виключно дитяче співтовариство. Елементи молодіжної субкультури фіксуються в латентних аб відкритих формах (щоденники, пісенники, молодіжні газети, журнали тощо), часто її вплив розповсюджується і на доросле співтовариство