Психологічні основи врахування типів темпераменту молодших школярів під час освітнього процесу

Спикок книжкових видань

 1. 371
  А43
  Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів : матеріали третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції, вип. 3 / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. І. Сметанський, Г. О. Балл. – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2005. – 228 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 2. 371.01(07)
  Б24
  Баришполь С. В. Довідник учителя 1-го класу : практичні психолого-педагогічні рекомендації у запитаннях і відповідях / С. В. Баришполь, О. В. Міцай. – Харків: Основа, 2013. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (115))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 3. 371.01
  Б82
  Боришевський М. Й. Виховання самоконтролю в поведінці учнів початкових класів : посібник для вчителів / М. Й. Боришевський. – К.: Рад. школа, 1980. – 143 с. – (Б-ка вчителя початк. класів)
  Примірники: всього:11 - ЧЗ ППН(7), ЗБЕРІГАННЯ(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
  Аннотация: Что такое самоконтроль поведения? Какова его роль в моральном развитии личности? В какой степени самоконтроль доступен ученикам младшего школьного возраста? Какие условия способствуют успешному формированию у детей умений и навыков контролировать свои действия и поступки, воспитанию у них стойкой необходимости в самоконтроле поведения? Как влияют индивидуальные психологические особенности ребёнка на развитие у него способности к самоконтролю? Эти вопросы освещены в книге на основе специальных экспериментальных исследований, которые проводились с учащимися 1-3 классов, а также обобщения опыта воспитательной работы учителей. Рассчитана на учителей младших классов, воспитателей групп продлённого дня, родителей.
 4. 371.01(07)
  Г49
  Гин С. И. Мир человека : методическое пособие для учителя начальной школы / С. И. Гин. – Москва: Вита-Пресс, 2003. – 144 с.
  Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 5. 371.01
  Г65
  Гончаренко І. Як виховувати наших дітей / І. Гончаренко. – К.: Фотовідеосервіс, 1994. – 112 с.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЗБЕРІГ(1)
 6. 372
  Д49
  Дитина-педагог: сучасний погляд. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти : колективна монографія / авт. кол.: О. П. Аматьєва, Г. В. Бєлєнька, Н. В. Гавриш ; за заг. ред. В. В. Докучаєвої ; Держ. закл. "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 492 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(1)
 7. 372(07)
  К61
  Коломієць Л. І. Методичні рекомендації з питань підготовки вчителя до забезпечення наступності навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: історико-критичний аналіз проблеми : [посібник] / Л. І. Коломієць. – Вінниця: Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського, 2011. – 36 с.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 8. 371.01(07)
  К78
  Кравчук Л. В. Сходинки етичного зростання : навч.-метод. посіб. для 1-го класу / Л. В. Кравчук. – К.: Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 9. 371(075.3)
  К45
  Кіт Г. Г. Педагогічна практика : навч. метод. посіб. для студентів педагогічних закладів освіти (спеціальність: початкове навчання) / Г. Г. Кіт ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 1999. –102 с. - Бібліогр.: с. 100
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 10. 15
  К61
  Коломієць Л. І. Порадник психолога системи освіти / Л. І. Коломієць, В. С. Штифурак ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 100 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 11. 15.015
  К77
  Краковский А. П. О подростках (содержание возрастного, полового и типологического в личности младшего и старшего подростка)/ А. П. Краковский. – М.: Педагогика, 1970. -272 с.
  Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(1), ЗБЕРІГАННЯ(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 12. 371.018
  Л50
  Лесгафт П. Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение / П. Ф. Лесгафт ; ред. Е. А. Ляпидевская. – М.: Педагогика, 1991. – 174 с.. – (Библиотека учителя и воспитателя: страницы истории педагогической мысли; сер.)
  Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 13. 604(075.3)
  П34
  Пістун І. П. Безпека життєдіяльності (психофізіологічні аспекти) : Практичні заняття : навч. посіб. / І. П. Пістун, Ю. В. Кіт. – Л.: Афіша, 2000. – 356 с.
  Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 14. 378
  П78
  Проблеми професійної підготовки вчителя початкових класів : збірка статей / ред. Г. С. Тарасенко. – Бар, 1998. – 300 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(1)
  Аннотация: Збірка присвячена актуальним проблемам професійної освіти вчителя. Статті викладачів Вінницького державного педагогічного університету і Барського педагогічного училища розкривають різноманітні аспекти професійного становлення педагога.
 15. 15
  П86
  Психология индивидуальных различий: Тексты : учебн. пособие для псих. фак. ун-тов / под общ. ред.: Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 319 с.: ил.
  Примірники: всього:6 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), ЗБЕРІГ(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ(2)
 16. 371.01/С 34-714479
  С34
  Сибирская М. П. Профессиональное обучение : Педагогические технологии : учебное пособие / М. П. Сибирская. – СПб., 1996. – 98 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 17. 373
  Х76
  Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів / Л. О. Хомич. – К.: Магістр-S, 1998. – 200 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 18. 158.015(083)
  Ф88
  Фридман Л. М. Психологический справочник учителя / Л. М. Фридман, И. Ю. Кулагина. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с.
  Примірники: всього:15 - ЗБЕРІГАННЯ(7), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(6), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЧЗ ППН(1)

  Спикок аналітичних статей з періодичних видань

 19. Веленко А. Темперамент школяра й успішність навчання : батьківські збори в 1-3 класах / А. Веленко // Психолог. – 2011. – Лютий (№ 5). – С. 7-10.
 20. Кочерга О. Психофізіологічні основи дій молодших школярів / О. Кочерга // Початкова школа. – 2008. – № 1. – С. 7-11.
 21. Митник О. Операційна компетентність практичного психолога як механізм побудови розвивального освітнього середовища у початковій школі / Олександр Митник, Олександр Кочерга // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 9-13. – Бібліогр.: 3 назви.
 22. Панько Т. О. Типи темпераменту : конспект заняття з молодшими школярами / Т. О. Панько // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2014. – № 12. – С. 32-35. – Бібліогр.: 3 назви.
 23. Пожарська Л. В. Як врахувати особливості темпераменту в навчально-виховному процесі / Л. В. Пожарська // Географія. – 2015. – № 5/6. – С. 13-20. – Бібліогр.: 7 назв.
 24. Фархутдінова Ю. Спільна діяльність як чинник розвитку особистості / Ю. Фархутдінова // Соціальна психологія. – 2008. – № 4. – С. 111-121. – Бібліогр.: 8 назв.
 25. Хроменко І. Організація індивідуального навчання школярів на уроках літератури. Як пристосувати учительські методики до індивідуально-психічних особливостей школярів. Заняття № 5 : дистанційний навчальний тренінг: "Сучасні підходи до організації уроку світової літератури" / Ірина Хроменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2012. – 7/8. – С. 25-33. – Бібліогр.: 5 назв.

  Список праць викладачів

 26. 158.015
  Л13
  Лаврентьєва Г. П. Практична психологія для вихователя. Вип. 1 / Г. П. Лаврентьєва, Г.М. Титаренко. – К. : ВІПОЛ, 1993. – 34 с.
  Наявні примірники у відділах: всього 3: (3)
  Свободны: (3)
  15(075.3)
  Л72
  Лойко Л. С.
  Загальна психологія : навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання (всіх спеціальностей) / Л. С. Лойко, Т. П. Рисинець. – Вінниця, 2013. – 97 с.
  Наявні примірники у відділах: всього 1: (1)
 27. 15(075.3)
  К61
  Коломієць Л. І.
  Психологія загальна та вікова : в 2-х ч. Ч. 1. Психологія загальна : навчальний посібник / Л. І. Коломієць. – Вінниця, 2015. – 160 с. – Бібліогр.: с. 157-158.
  Наявні примірники у відділах: всього 1: (1)
 28. 15(075.3)
  Ш91
  Штифурак В. С.
  Основи загальної психології : навчально-методичний посібник / В. С. Штифурак, В. М. Педоренко. – Вінниця, 2017. – 208 с.
  Наявні примірники у відділах: всього 1: (1)

  Спикок повнотекстових електронних видань

 29. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Электр. ресурс] : [сборник произведений] / Л. И. Божович. – 2008
 30. Вікова та педагогічна психологія [Електр. ресурс] : навч. посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук. – 2001
 31. Голюк О. А. Теорія виховання : практичні заняття [Електр. ресурс] : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Початкове навчання» / О. А. Голюк. – 2011
 32. Детская практическая психология [Электр. ресурс] : учебник / под ред. Т. Д. Марцинковской. – 2000
 33. Дубогай О. Д. Навчання в русі: здоров'язберігаючі педагогічні технології в початковій школі [Електр. ресурс] / О. Д. Дубогай. – 2005
 34. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія [Електр. ресурс] : навч. посібник / Т. В. Дуткевич. – 2012
 35. Запаліть вогник допитливості молодших школярів [Електр. ресурс] : методичний посібник / уклад. І. В. Сидорець. – 2010
 36. Максимова, Наталія Юріївна. Основи дитячої патопсихології [Електр. ресурс] : навч. посіб. для студ. пед. вузів, ун-тів по спец. "Психологія", "Практ. психологія" / Н. Ю. Максимова ; Міжнародний фонд "Відродження". – 1996
 37. Менчинская Н. А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития ребенка : избранные психологические труды / Н. А. Менчинская. – 2004
 38. Методи роботи з девіантами в умовах сучасного соціокультурного середовища [Електр. ресурс] : методичні рекомендації / Н. Ю. Максимова, А. М. Грись, І. Ф. Манілов. – 2015
 39. Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология [Электрон. ресурс] : учебное пособие / С. К. Нартова-Бочавер. - електронний текст в форматі .pdf. - 129 с.
 40. Обухова Л. Ф. Детская (возрастная) психология [Электр. ресурс] : учебник / Л. Ф. Обухова. – 1996
 41. Організація творчого сприймання на різних вікових рівнях [Електр. ресурс] : методичні рекомендації / В. О. Моляко, І. М. Біла, Н. А. Ваганова; за ред. В. О. Моляко. – 2015
 42. Основи педагогічної ергономіки [Електр. ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. Д. Карапузова, Є. А. Починок, В. М. Помогайбо. – 2012
 43. Палій А. А. Методи діагностики психічного розвитку дітей [Електр. ресурс] / А. А. Палій. – 2013
 44. Психологічні механізми адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища [Електр. ресурс] : монографія / Н. Ю. Максимова, А. М. Грись, І. Ф. Манілов; за ред. Н. Ю. Максимової. – 2015
 45. Туріщева Л. В. Психічне та фізичне здоров’я школярів [Електр. Ресурс ] / Л. В. Туріщева. – 2011