Шляхи оптимізації еколого-естетичного виховання молодших школярів

Спикок книжкових видань

 1. 57(07)
  Б12
  Бабіна Т. В. Практичні аспекти формування екологічного світогляду учнів / Т. В. Бабіна, Н. Г. Цвіркун, О. І. Бабін. – Харків : Основа, 2012. – 79 с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; вип. 8 (128)).
 2. 57(07)
  В54
  Виховні заходи з екології / уклад. Л. В. Шелестова. – Київ : Шк. світ, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")

Спикок аналітичних статей з періодичних видань

 1. Гнатишина С. Формування екологічної культури молодшого школяра на основі використання методу проектів/ Світлана Гнатишина //Початкова школа. – 2011. – № 7. – C. 33-35.
 2. Єрофєєва Л. Флористика як засіб естетичного, екологічного та духовного виховання особистості дитини / Л. Єрофєєва //Трудове навчання. – 2012. – Квітень (№ 4). – C. 16-20.
 3. Ігнатенко Л. Програма виховної роботи з учнями 1-4 класів: "Природа - наш спільний дім" : екологічне і естетичне виховання особистості/ Людмила Ігнатенко //Початкова школа. – 2013. – № 6. – C. 16-19.
 4. Коваль В. Звіт-концерт "Бережи природу": Для учнів 3-4 класів/ Василь Коваль //Початкова школа. – 2005. – № 7. – C. 23-27.
 5. Колісніченко В. Щастя планети у руках! : літературно-музична композиція для учнів 5-7-х класів/ В. Колісніченко //Шкільний світ. – 2014. – Листопад (№ 21). – C. 5-11 (Дод.).


Праці викладачів

 1. 06
  В48
  Вінницький державний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції викладачів і студентів : Серія "Початкове навчання". Вип. 1/ редкол. : В. Г. Волочай, Г. С. Тарасенко, В. С. Штифурак [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2002. – 233 с.
 2. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія. Вип. 43 : зб. наук. пр. / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Н. Г. Ничколо [та ін.]. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2015. – 456 с.
 3. 378
  С91
  Согур Л. М. Сучасні технології екологічної освіти молодших школярів / Л. М. Согур // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко [та ін.] – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця. – 2010. – Вип. 25. – C. 164-169. – Бібліогр.: 11 назв.