Формування навичок моральної поведінки в учнів початкових класів

Спикок книжкових видань

 1. 371.011
  Д40
  Джерела духовності. Упровадження принципів гуманної педагогіки в практику роботи початкової школи / упоряд. Л. Г. Дмитренко. – Харків : Основа, 2015. – 142 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (142))
 2. 371.011(07)
  М79
  Морально-етичне виховання. 1 клас : дидактичні матеріали до уроків варіативного курсу. Ч. 2 / упоряд. Л. Г. Дмитренко. – Харків : Основа, 2013. – 175 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (111))
 3. 371.011(07)
  М79
  Морально-етичне виховання. 1 клас : дидиктичні матеріали до уроків варіативного курсу. Ч. 1 / упоряд. Л. Г. Дмитренко. – Харків : Основа, 2013. – 95 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (110))
 4. 371.011(07)
  М79
  Морально-етичне виховання. 2 клас : дидактичні матеріали до уроків варіативного курсу. Ч. 2 / упоряд. Л. Г. Дмитренко. – Харків : Основа, 2013. – 159 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 5 (113))
 5. 371.011(07)
  М79
  Морально-етичне виховання. 2 клас : дидактичні матеріали до уроків варіативного курсу. Ч. 1 / упоряд. Л. Г. Дмитренко. – Харків : Основа, 2013. – 140 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (112))
 6. 371.011
  Ч-49
  Черних Олексій Володимирович. Духовно-моральний розвиток учнів : навчання в домашніх умовах, морально-етичне виховання / О. В. Черних. – Х. : Основа, 2012. – 112 с. – (Б-ка ж-лу "Управління школою" ; вип. 1 (109))

Спикок аналітичних статей з періодичних видань

 1. Адаменко Н. Виховання доброти у дітей молодшого шкільного віку за ідеями В. О. Сухомлинського / Наталія Адаменко //Початкова школа. – 2014. – № 9. – C. 8-10. – Бібліогр.: 5 назв.
 2. Басюк Н. Орієнтири вчителя у моральному вихованні молодших школярів/ Н. Басюк //Рідна школа. – 2007. – № 3. – C. 21-22. – Бібліогр.: 5 назв.
 3. Безверхий О. С. Методика діагностики моральної саморегуляції молодшого школяра / О. С. Безверхий //Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 12. – C. 36-45.
 4. Безверхий О. С. Методика діагностики моральної саморегуляції молодшого школяра/ О.С. Безверхий //Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 12. – C. 36-45: мал.; Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 1. – C. 9-13: мал. – Бібліогр.: 14 назв.
 5. Білоусова, Наталія. Розвиток почуття власної гідності у молодших школярів / Н. Білоусова // Початкова школа. – 2008. – № 5. – C. 4-6. – Бібліогр.: 6 назв.
 6. Булигіна О. Д. Ігрові технології: шляхи забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального розвитку молодших школярів / О. Д. Булигіна // Початкове навчання та виховання. – 2009. – Липень (№ 19/21). – C. 2-21.. – Бібліогр.: 20 назв.
 7. Веленко А. Знайомство із собою : моральний розвиток молодшого школяра / А. Веленко // Психолог. – 2012. – Квітень (№ 7). – C. 1-28 (Дод.).
 8. Власюк Ж. І. Критерії та рівні сформованості почуття справедливості в молодших школярів / Ж. І. Власюк // Початкове навчання та виховання. – 2010. – Січень (№ 2). – C. 20-25.
 9. Гаряча С. Виховання основ етичної культури молодших школярів / С. Гаряча // Початкова школа. – 2010. – № 3. – C. 70-71. – Бібліогр.: 3 назв.
 10. Гасюк О. За добро платять добром / Олександра Гасюк // Початкова школа. – 2016. – № 5. – C. 54-55.
 11. Геник М. Формування морально-етичних понять у позаурочній виховній роботі / Марія Геник // Початкова школа. – 2012. – № 1. – C. 49-51. – Бібліогр.: 6 назв. Іванішина Л. О.
 12. Англійські та українські прислів'я - засіб формування морально-етичних цінностей у молодших школярів / Л. О. Іванішина // Англійська мова та література. – 2013. – № 19/21. – C. 48-50. – Бібліогр.: 4 назви.
 13. Кірсанова С. Формування національної гідності як складової морального виховання молодших школярів / С. Кірсанова // Рідна школа. – 2006. – № 1. – C. 30-31.
 14. Кононенко Н. Особливості формування культури поведінки молодших школярів в умовах дозвіллєвої діяльності / Н. Кононенко // Рідна школа. – 2006. – № 10. – C. 18-19. – Бібліогр.: 8 назв.
 15. Лобчук О. Комунікативно-ситуативні завдання як засіб формування у молодших школярів моральних знань і поведінки / О. Лобчук, І. Сухопара // Початкова школа. – 2008. – № 11. – C. 45-47.
 16. Маркіна С. Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Світлана Маркіна // Початкова школа. – 2014. – № 9. – C. 13-15. – Бібліогр.: 3 назви.
 17. Медюк І. Подорож до крїни Доброти : інтерактивний творчий захід у початкових класах / Ірина Медюк // Здоров'я та фізична культура. – 2016. – Червень (№ 6). – C. 1-8 (Дод.). – Бібліогр.: 4 назв.
 18. Мірошникова Н. Культура поведінки - перший крок до інтелігентності/ Наталія Мірошникова //Початкова школа. – 2016. – № 3. – C. 42-44. – Бібліогр.: 6 назв.
 19. Мовчун А. Акуратність, відповідальність, дисциплінованність - важливі особистісні організаційні якості молодших школярів / А. Мовчун, Л. Хоружа // Початкова школа. – 2006. – № 9. – C. 57-58.
 20. Роговець О. Ігрова діяльність як метод виховання моральної самосвідомості молодших школярів (1-2 класи) у позаурочній діяльності / О. Роговець // Рідна школа. – 2015. – № 5/6. – C. 58-61. – Бібліогр.: 5 назв.
 21. Сингаївська І. Особливості регуляції моральної поведінки в молодшому шкільному віці / І. Сингаївська // Соціальна психологія. – 2009. – № 2. – C. 172-177. – Бібліогр.: 13 назв.
 22. Сідлецька О. В. Моральне виховання молодших школярів / О.В. Сідлецька // Початкове навчання та виховання. – 2006. – Лип. (№ 19-21). – C. 80-92.
 23. Таран І. Вплив гуманізму та християнських моральних цінностей на становлення особистості молодшого школяра / І. Таран // Рідна школа. – 2007. – № 4. – C. 59-61. – Бібліогр.:61 назва.
 24. Тарнопольська Л. І. Особливості духовно-морального виховання молодших школярів у ГПД : з досвіду роботи / Л. І. Тарнопольська // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2016. – № 5. – C. 15-17.
 25. Троценко Т. Ефективність впливу рухливих ігор туристичної спрямованості на формування моральних якостей молодших школярів / Т. Троценко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2012. – № 2. – C. 103-105. – Бібліогр.: 8 назв.
 26. Хоружа Л. Кмітливість та дотепність як прояви етичної поведінки молодших школярів / Л. Хоружа // Початкова школа. – 2008. – № 1. – C. 59-62.


Автореферати та дисертації

 1. 371.011
  А90
  Асанова З. Р. Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки кримськотатарського народу (на матеріалі шкіл АРК) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Асанова Зарема Різаївна ; Інститут проблем виховання НАПН України, [Кримський інженерно- педагогічний ун- т ,м. Сімферополь]. – Защищена 12.03.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (17 назв.).
 2. 371.011
  В58
  Власюк Ж. І. Виховання почуття справедливості у молодших школярів в позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Власюк Жанна Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Защищена 05.05.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 3. 371.011
  Г61
  Головська І. В. Моральне виховання молодших школярів у процесі взаємодії загальгноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім'ї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Головська Ірина Василівна ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Защищена 23.03.2012. – Вінниця, 2012. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.16-18(15 назв.).
 4. 371.011
  Г61
  Головська Ірина Василівна. Моральне виховання молодших школярів у процесі взаємодії загальгноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім'ї : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / І. В. Головська ; Вінницький державний педагогічний ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – 262 с. : дод. – Бібліогр.: с.230-262 (262 назв.)
 5. 371.011
  Г68
  Гордійчук Оксана Євгенівна. Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія та методика виховання / О. Є. Гордійчук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка ; наук. кер. д-р пед. наук Руснак І.С..26.0809. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
 6. 158.015
  Г93
  Гудима Олександр Васильович. Психолого-педагогічні детермінанти моральних вчинків учнів молодшого шкільного віку : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / О. В. Гудима ; НПУ ім. М. П. Драгоманова ; Наук. кер. д-р психолог. наук Скрипченко О. В. – Защищена 19.09.2007. – К., 2007. – 20 с. : іл.
 7. 371.018
  Ч45
  Червонецька Світлана Сергіївна. Виховання в сім'ї моральних якостей дітей молодшого шкільного віку засобами природи у Великій Британії : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія та методика виховання / С. С. Червонецька ; СНУ ім. В. Даля ; наук. кер. д-р пед. наук Шевченко Г. П. . – 29.0909. – Луганськ, 2009. – 20 с
 8. 371.011
  Ш15
  Шагай Надія Михайлівна. Педагогічні умови морального виховання учнів початкових класів у позашкільних навчальних закладах : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія та методика виховання / Н. М. Шагай ; ХДУ; Наук. кер. канд. пед. наук Петренко О. Б. – Защищена 14.06.2007. – Херсон, 2007. – 20 с. : іл.