Моральне виховання молодших школярів на уроках музики

Спикок книжкових видань

 1. 371.013
  К12 Кабалевский Дмитрий Борисович. Воспитание ума и сердца : кн. для учителя / Д. Б. Кабалевский ; сост. В. И. Викторов. – М. : Просвещение, 1981. – 192 с ПРИМІРНИКИ: МУЗПЕД(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ(1)

Спикок аналітичних статей з періодичних видань

 1. Волошин П. Музика як засіб громадянського виховання молодших школярів / П. Волошин // Сільська школа України. – 2006. – Грудень (№ 34-36). – C. 36-39.
 2. Галкіна Л. Емоції як метод виховання. Емоційна драматургія уроку музичного мистецтва як основа педагогічної технології / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2015. – Лютий (№ 3). – C. 1-4 (Дод.).
 3. Гарна О. Розвиток музики як відображення почуттів / Оксана Гарна // Початкова школа. – 2011. – № 4. – C. 35-38.
 4. Дудченко Р. В. Виховний потенціал мистецтва - джерело усвідомлення дитиною національної принадлежності / Р. В. Дудченко, О. Ю. Засєєва // Шкільний світ. – 2016. – Квітень (№ 8) . – C. 13-28.
 5. Завалко К. Особливості музичного виховання у педагогічній системі Марії Монтессорі / К. Завалко // Музичний керівник. – 2012. – № 11. – C. 4-9.
 6. Колесник Л. Д. Музика торкається душі / Л. Д. Колесник // Позакласний час. – 2006. – № 17-18. – C. 115-116.
 7. Літвінова О. Хваліть не талант, а старання : система музичного виховання молодших школярів / О. Літвінова // Шкільний світ. – 2011. – Лютий (№ 7). – C. 1-6. (Дод.) 1.
 8. Лобова О. Національне та інтеркультурне виховання молодших школярів на уроках музичного виховання / Ольга Лобова // Початкова школа. – 2013. – № 4. – C. 11-14. – Бібліогр.: 7 назв.
 9. Матис А. Н. Музыкально-театральное воспитание в школе / А. Н. Матис // Музыка в школе. – 2012. – № 4. – C. 65-68.
 10. Мішедченко В. Народна пісня - шлях до виховання духовності молодших школярів / Валентина Мішедченко // Початкова школа. – 2012. – № 2. – C. 39-41. – Бібліогр.: 6 назв.
 11. Печерська Е. Формування музично-естетичної культури молодших школярів засобами духовної музики / Елла Печерська, Ольга Діаковська // Початкова школа. – 2015. – № 5. – C. 28-33. – Бібліогр.: 7 назв.
 12. Полєвіков І. О. Вплив уроків музики на формування особистості молодшого школяра / І. О. Полєвіков // Початкове навчання та виховання. – 2007. – Листопад (№ 31). – C. 34-42.
 13. Прокопишина Н. Розвиток почуття прекрасного через музику і природу. Формування духовності дитини / Наталія Прокопишина // Психолог. – 2010. – Жовтень (№ 40). – C. 23-25. – Бібліогр.: 4 назви.
 14. Рижова Т. Роль державних та народних символів України в морально-естетичному вихованні учнів 4-х класів на уроках музики / Т. Рижова // Початкова школа. – 2007. – № 8. – C. 36-38.
 15. Рижова Т. Роль державних та народних символів України в морально-естетичному вихованні учнів 4-х класів на уроках музики / Т. Рижова // Початкова школа. – 2007. – № 8. – C. 36-38.
 16. Степанюк М. Вплив музики на духовне зростання учнів / М. Степанюк // Директор школи. – 2012. – Квітень (№ 8). – C. 36-40. – Бібліогр.: 6 назв.


Автореферати та дисертації

 1. 378
  П84
  Процюк Василь Михайлович. Підготовка майбутніх учителів музики до виховання у молодших школярів морально - естетичних почуттів засобами народної музичної творчості : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 теорія і методика професійної освіти / В. М. Процюк ; Інститут проблем виховання АПН України. – Київ, 2007. – 250 с. – Бібліогр.: с.198-216.
  Примірники: ЗБЕРІГАННЯ (1)


Праці викладачів

Збірники наукових праць зберігаються в відділі книгозберігання бібліотеки та замовляються через читальні зали бібліотеки

 1. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. Вип. 34 / ред. кол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. – Вінниця : Планер, 2011. – 479 с.
 2. 06
  В48
  Лебедєв В. К. Колективне музикування як ефективний засіб формування особистості молодшого школяра / В. К. Лебедєв, С. Є. Лебедєва // Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. праць/ ред. кол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. – Вінниця: Планер. – 2011. – Вип. 34. – C. 68-72. – Бібліогр.: 7 назв.
 3. 371.012
  М64
  Миротворча діяльність школи і ВУЗу : зб. наук. праць. Ч. 2 / МО України; Рівненський економ.-гуманіт. ін-т [та ін.]. – Рівне : Тетіс, 1997. – 144 с 1.
 4. 371.013
  М65
  Мистецтво в школі : зб. ст. Вип. 1 / упоряд. І. М. Гадалова. – К. : Обрій, 1996. – 68 с.
 5. 371
  А43
  Нестерович Б. І. Проблема ціннісного забезпечення музичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у варіативності психолого-педагогічних підходів / Б. І. Нестерович // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.)/ ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця: Нілан-ЛТД. – ISBN 978-966-924-150-4. – 2015. – C. 284-289. – Бібліогр.: 8 назв.
 6. 06
  В48
  Нестерович Богдан. Аксіологічне забезпечення позакласної музично-виховної роботи з молодшими школярами / Богдан Нестерович // Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського. Наукові записки. Сер. Початкове навчання: зб. матер. науково-практ. конф. викладачів і студентів/ ред. кол. : Г.С. Тарасенко, В.М. Литовченко, В. І. Імбер. – Вінниця: ВДПУ. – 2010. – Вип. 8. – C. 71-74. – Бібліогр.: 7 назв.
 7. 37
  А43
  Нестерович Богдан Музично-виховна робота в початковій школі у контексті аксіологічних підходів / Богдан Нестерович // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів інституту педагогіки, психології і мистецтв (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 3-5 квітня 2013 р.)/ ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. В. Акімова, В. І. Шахов. – Вінниця: Нілан ЛТД. – 2013. – Вип. 2. – C. 271-275. – Бібліогр.: 5 назв.
 8. 371
  А43 Пахальчук Н. О. Формування естетичного досвіду дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів засобами музичної культури та мистецтва / Н. О. Пахальчук // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.)/ ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця: Нілан-ЛТД. – ISBN 978-966-924-150-4. – 2015. – C. 207-211. – Бібліогр.: 10 назв.