Використання технології саморозвитку М. Монтессорі
у процесі формування елементарних математичних уявлень у дітей 5-річного віку

Спикок книжкових видань

 1. 372(075.3)
  Д50
  Дичківська І. М. М. Монтессорі: теорія і технологія : навч.-метод. посіб. для використання в навчально-виховному процесі / І. М. Дичківська, Т. і. Поніманська. – К. : Слово, 2009. – 304 с. : іл.
  Примірники: всього:9 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЧЗ ППН(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 2. 371.01(07)
  М19
  Малишко М. В. Монтессорі-ключ до світу : метод. посібник для працівників дошк. закладів, вчителів поч. класів / М. В. Малишко. – Тернопіль : Мальва-ОСО, 1998; К. : Сеста, 1998. – 48 с. : іл. – (Бібліотечка вчителя)
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГ(1)

Спикок аналітичних статей з періодичних видань

 1. Бова І. Цікава школа Монтессорі : ігри-вправи для дітей раннього та молодшого дошкільного віку / І. Бова // Дошкілля. – 2013. – № 2. – С. 28-30.
 2. Лебедєва Ірина. Їздить, плаває, літає. Тодлер-коло : Монтессорі-урок для дітей 2,5-3 років / Ірина Лебедєва // Дошкільне виховання. – 2014. -№ 8. – С. 30-31
 3. Мария Монтессори о своем методе // Воспитательная работа в школе. – 2008. – № 6. – С. 5-8.
 4. Науменко Олена. Монтессорі-підхід до математики / Олена Науменко, Анна Найда // Дошкільне виховання. – 2014. -№ 8. – С. 12-15
 5. Педагогіка Монтессорі // Школа. – 2014. – № 12. – С. 42-47.
 6. Тіханіна Тетяна. Монтессорі: перші кроки до гармонійного розвитку / Т. Тіханіна // Сучасна освіта. – 2008. – № 6. – С. 75.
 7. Усім цікаві Монтессорі-вправи : [фотоконкурс "Наші діти"] // Дошкільне виховання. – 2014. – № 8. – С. 4 обкладинки

Спикок видань цінного та рідкісного фонду

 1. 37(09)
  М77
  Монтесорі Марія. Метод наукової педагогіки та практика його в "Домах для дитини" / М. Монтесорі ; пер. з італ. В. Щербаненка ; передм. до укр. вид. проф. С. Аньїна ; критичні уваги. – К. : Державне видавництво, 1921. - 156 с. : іл., фото.
  Примірники: всього:1 - МУЗЕЙ(1)
 2. 371.01
  М77
  Монтессори Мария. Руководство к моему методу / М. Монтессори ; пер. Р. Ландсберг ; Ксерокопия. – М. : Тип. Т-ва И. Н. Кушнеров и К°, 1916. – 64 с. – (Библіотека новаго воспитанія и образованія и защиты детей/ под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. CVI)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 3. 371(09)
  Ф28
  Фаусек Ю. И. Детский сад Монтессори : Опыты и наблюдения в течение семилетней работы в детских садах по системе Монтессори / Ю. И. Фаусек ; пред. авт. – Берлин : Гос. изд. , 1923. – 215 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - музей(1)
 4. 511
  Ф28
  Фаусек Ю. Обучение счету по системе Монтессори : Доп. Науч.-Пед. Секцией Гос. Уч. Совета / Ю. Фаусек ; пред. авт. - Ленинград : Гос. изд. , 1924. - 120 с. : ил. - (Учебники и учебные пос. для труд. школ)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)