Розвиток пізнавальних інтересів учнів початкової школи в умовах НУШ

Спикок книжкових видань

 1. 371.01
  Б91
  Бурлака Світлана Михайлівна. Формування життєвих компетентностей молодших школярів засобами технології розвитку критичного мислення та проектної діяльності
  / С. М. Бурлака. – Харків : Основа, 2018. – 109 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (178))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 2. 4У(070.1)
  Г65
  Гончарова І. М. Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей молодших школярів : урок розвитку зв'язного мовлення в 1 класі
  / І. М. Гончарова, Л. М. Полохова. – Х. : Основа, 2010. – 139 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (75)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 371.01(07)
  Д44
  Дідик Олена Віталіївна. Компетентнісно-орієнтоване навчання у процесі формування творчої особистості молодшого школяра
  / О. В. Дідик. – Х. : Основа, 2010. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (79)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 371.01(07)
  Д53
  Дмитрієва Людмила Валентинівна. Формування життєвих компетентностей молодших школярів засобами впровадження технології Школи діалогу культур
  / Л. В. Дмитрієва. – Харків : Основа, 2018. – 95 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (179))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 5. 4У(070.1)
  К78
  Кравцова Н. М. Новий словничок для сучасних діточок : система роботи над словниковими словами у 4-му класі
  / Н. М. Кравцова, О. Д. Придаток. – Харків : Основа, 2017. – 152 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (166) )
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 6. 371.01(07)
  К83
  Крок за кроком - до успіху. Ранкові зустрічі у 1 - 2-х класах
  / упоряд. О. В. Стребна. – Харків : Основа, 2018. – 77 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (171))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 7. 371.01(07)
  П79
  Проектування та проведення уроку в початкових класах на засадах компетентнісного (діяльнісного) підходу
  / упоряд.: Т. В. Дрожжина, О. М. Гезей. – Харків : Основа, 2014. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (128))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 8. 371.01(075.3)
  Р64
  Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник
  / авт. кол.: В. О. Киричук, Н. В. Лук'янчук, Н. А. Климова ; НАПН України, Інститут обдарованої дитини. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 132 с
  Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 9. 371.01(075.3)
  С13
  Савченко Олександра Яківна. Дидактика початкової освіти : підруч. для студ. вищ. навч. закл.
  / О. Я. Савченко. – К. : Грамота, 2012. – 504 с
  Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 10. 371.01(07)
  С44
  Скоблікова Олена Володимирівна. Формування літературної компетентності учнів початкових класів : посібник
  / О. В. Скоблікова. – Харків : Основа, 2014. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (132) )
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Спикок статей з періодики

 1. 371.01
  Б91
  Бурлака Світлана Михайлівна. Формування життєвих компетентностей молодших школярів засобами технології розвитку критичного мислення та проектної діяльності
  / С. М. Бурлака. – Харків : Основа, 2018. – 109 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (178))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 2. 4У(070.1)
  Г65
  Гончарова І. М. Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей молодших школярів : урок розвитку зв'язного мовлення в 1 класі
  / І. М. Гончарова, Л. М. Полохова. – Х. : Основа, 2010. – 139 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (75)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 371.01(07)
  Д44
  Дідик Олена Віталіївна. Компетентнісно-орієнтоване навчання у процесі формування творчої особистості молодшого школяра
  / О. В. Дідик. – Х. : Основа, 2010. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (79)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 371.01(07)
  Д53
  Дмитрієва Людмила Валентинівна. Формування життєвих компетентностей молодших школярів засобами впровадження технології Школи діалогу культур
  / Л. В. Дмитрієва. – Харків : Основа, 2018. – 95 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (179))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 5. 4У(070.1)
  К78
  Кравцова Н. М. Новий словничок для сучасних діточок : система роботи над словниковими словами у 4-му класі
  / Н. М. Кравцова, О. Д. Придаток. – Харків : Основа, 2017. – 152 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (166) )
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 6. 371.01(07)
  К83
  Крок за кроком - до успіху. Ранкові зустрічі у 1 - 2-х класах
  / упоряд. О. В. Стребна. – Харків : Основа, 2018. – 77 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (171))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 7. 371.01(07)
  П79
  Проектування та проведення уроку в початкових класах на засадах компетентнісного (діяльнісного) підходу
  / упоряд.: Т. В. Дрожжина, О. М. Гезей. – Харків : Основа, 2014. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (128))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 8. 371.01(075.3)
  Р64
  Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник
  / авт. кол.: В. О. Киричук, Н. В. Лук'янчук, Н. А. Климова ; НАПН України, Інститут обдарованої дитини. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 132 с
  Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 9. 371.01(075.3)
  С13
  Савченко Олександра Яківна. Дидактика початкової освіти : підруч. для студ. вищ. навч. закл.
  / О. Я. Савченко. – К. : Грамота, 2012. – 504 с
  Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 10. 371.01(07)
  С44
  Скоблікова Олена Володимирівна. Формування літературної компетентності учнів початкових класів : посібник
  / О. В. Скоблікова. – Харків : Основа, 2014. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (132) )
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Список повнотекстових електронних видань

  <

 1. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах [Електронний ресурс] : навч. посібник
  / Т. М. Байбара. – електронний текст в форматі .pdf. – К. : Веселка, 1998. – 169 c.
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 2. Виховні ситуації в особистісно зорієнтованому просторі початкової школи [Електронний ресурс] : монографія
  . – Електрон. текст в форматі .pdf. – Київ : Слово, 2014. – 416 с.
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 3. Дубогай О. Д. Навчання в русі: здоров'язберігаючі педагогічні технології в початковій школі [Електронний ресурс]
  / О. Д. Дубогай. – Електр. текст в форматі .djvu. – Київ : Вид. Л. Галіцина, 2005. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 4. Дяченко Л. М. Матеріали до уроків. Я і Україна. 2 клас [Електронний ресурс] : методичний посібник
  / Л. М. Дяченко. – Електронний текст в форматі .pdf. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 192 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 5. Дяченко Л. М. Матеріали до уроків. Я і Україна. 3 клас [Електронний ресурс] : методичний посібник
  / Л. М. Дяченко. – Електронний текст в форматі .pdf. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 288 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 6. Зайцев Н. А. Кубики Зайцева. Комплект для дома, группы, класса [Електронний ресурс] : учебное пособие
  / Н. А. Зайцев. – 6-е изд. – Електронний текст в форматі .djvu. – СПб., 2007. – 132 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 7. Зеркальна Т. В. Матеріали до уроків. Я і Україна. 1 клас [Електронний ресурс] : методичний посібник
  / Т. В. Зеркальна. – Електронний текст в форматі .pdf. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 256 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 8. Кондратова Л. О. Матеріали до уроків. Я і Україна. 4 клас [Електронний ресурс] : методичний посібник
  / Л. О. Кондратова, І. Ю. Павлюк. – Електронний текст в форматі .pdf. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 160 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 9. Методика навчання природознавства в початкових класах : роб. зошит з метод. матеріалами : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки "Дошкільна освіта"
  / упор.: О. П. Грошовенко, Л. А. Присяжнюк. – 3-є вид. перероб. та доп. – Вінниця : Корзун Д. Ю, 2013. – 180 с.
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 10. Печериця Т. О. Матеріали до уроків. Математика. 3 клас [Електронний ресурс] : метод. посіб. для вчит. почат. кл.
  / Т. О. Печериця. – Елект. текст в форматі .pdf. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 368 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 11. Скворцова С. О. Методична система навчання розв’язування сюжетних задач учнів початкових класів [Електронний ресурс] : монографія
  / С. О. Скворцова. – Електронний текст в форматі .pdf. – Одеса : Астропринт, 2006. – 696 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 12. Творчий підхід до організації музично-виховної роботи з молодшими школярами у процесі педагогічної практики [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 Cередня освіта (музичне мистецтво)
  / уклад. Б. І. Нестерович. – Електронний текст в форматі .pdf . – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2016. – 60 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 13. Фадєєва Т. О. Інноваційні технології навчання математики у початкових класах [Електронний ресурс] : навчально-метод. посібник для студ. психолого-педагогічного фак. пед. ун-ту
  / Т. О. Фадєєва. – Електронний текст в форматі .pdf. – Кировоград : Авангард, 2011. – 95 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

Праці викладачів

 1. Тарасенко Г. С. Формування в учнів естетичного відчуття природи / Г. С. Тарасенко // Початкова школа. – 1984. – № 3. – С. 27-32.
 2. Тарасенко Галина Театр природи : естетико-екологічне виховання засобами театралізованої діяльності / Галина Тарасенко, Ніна Уманська // Дошкільне виховання. – 2016. – № 12. – С. 2-5
 3. Тарасенко, Г. С. Формуванні в учнів естетичного ставлення до природи в контексті середовищного підходу до освітнього процесу в школі I ступеня / Г. С. Тарасенко // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 144-150

Автореферати та дисертації

 1. 7А(07)
  Д53
  Дмитрук В. С. Формування валеологічних знань молодших школярів у процесі занять з фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Дмитрук Віталій Степанович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 28.01.2016. – Луцьк, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 378
  Н73
  Новик І. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Новик Ірина Михайлівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 02.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 371.01
  О-59
  Онопрієнко Оксана Володимирівна. Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / О. В. Онопрієнко ; Ін-т педагогіки АПН України; Наук.кер.д-р пед.наук Бібік Н.М..11.0906. – К., 2009. – 20 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 371.01
  Р55
  Ритова Ксенія Вікторівна. Виховання у молодших школярів інтересу до навчально- пізнавальної літератури в позакласній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / К. В. Ритова ; Східноукраїнський нац. ун- т імені Володимира Даля, [Кримський гуманітарний ун- т]. – Луганськ, 2012. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 158.015
  Ш95
  Шукалова Ольга Сергіївна. Сімейне виховання як чинник розвитку пізнавального інтересу молодших школярів : Автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / О. С. Шукалова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; Наук.кер.д-р психолог.наук Хомуленко Т.Б..27.1003. – Харків, 2010. – 21 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)