Естетичне виховання молодших школярів у процесі спілкування з природою

Спикок книжкових видань

 1. 4У(070.1)
  В31
  Вербицька Світлана Миколаївна. Розвиток літературно-естетичної творчості молодших школярів : посібник / С. М. Вербицька. – Х. : Основа, 2004. – 109 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 5)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 2. 371.013
  К56
  Коваль Лариса Григорівна. Виховання почуття прекрасного / Л. Г. Коваль . – К. : Рад. Школа, 1983. – 120 с
  Примірники: всього:10 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(4), ЗБЕРІГ(3), НАУК.АБ(3)
  Анотація: Розгляаються особливості оціночної діяльності молодших школярів і підлітків у галузі мистецтва, аналізуються компоненти естетичної оцінки, етапи формування здатнасті оцінювати твори літератури, музики и образотворчого мистецтва, розкриваються критерії сформованості естетичної оцінки у молодшому і середньому шкільному віці.
 3. 371.011(07)
  М79
  Морально-етичне виховання. 1 клас : дидактичні иатеріали до уроків варіативного курсу. Ч. 2 / упоряд. Л. Г. Дмитренко. – Харків : Основа, 2013. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (111))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 4. 371.011(07)
  М79
  Морально-етичне виховання. 2 клас : дидактичні матеріали до уроків варіативного курсу. Ч. 2 / упоряд. Л. Г. Дмитренко. – Харків : Основа, 2013. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 5 (113))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Спикок статей з періодики

 1. Івченко Н. Природа в літературі, музиці. мистецтві : досвід естетичного виховання / Н. Івченко // Позакласний час. – 2009. – № 3-4. – С. 66-67.
 2. Казановська Н. А. Естетичне виховання школярів під час вивчення курсу "Природознавство" / Н. А. Казановська // Географія. – 2006. – Берез. (№ 5). – С. 33.
 3. Кушнір Н. І. Естетичне виховання учнів під час екскурсій та уроків милування природою / Н. І. Кушнір // Біологія. – 2009. – Вересень (№ 27). – С. 5-7.
 4. Прокопишина Н. Розвиток почуття прекрасного через музику і природу. Формування духовності дитини / Наталія Прокопишина // Психолог. – 2010. – Жовтень (№ 40). – С. 23-25
 5. Согур Л. М. Сучасні технології екологічної освіти молодших школярів / Л. М. Согур // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та ін. – К. – Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010. – Вип. 25. – С. 164-169
 6. Тарасенко Г. Естетико-виховна робота з молодшими учнями засобами природи в групах продовженого дня / Г. Тарасенко // Світ виховання. – 2006. – № 6. – С. 16-19.
 7. Тарасенко Г. С. Формуванні в учнів естетичного ставлення до природи в контексті середовищного підходу до освітнього процесу в школі I ступеня / Г. С. Тарасенко // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 144-150
 8. Шульга Л. Барви натхнення : розвивальні ігри з дослідження природи кольору для дітей 6-9 років / Л. Шульга // Палітра педагога. – 2009. – № 1. – С. 18-21.
 9. Шульга Л. Пробудження природи : бесіди з дітьми біля картин / Л. Шульга // Дошкілля. – 2013. – № 1. – С. 20-22.
 10. Ігнатенко Л. Програма виховної роботи з учнями 1-4 класів: "Природа - наш спільний дім" : екологічне і естетичне виховання особистості / Людмила Ігнатенко // Початкова школа. – 2013. – № 6. – С. 16-19.

Список повнотекстових електронних видань

 1. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах [Електр. ресурс] : навч. посібник / Т. М. Байбара. – 1998
 2. Методика навчання природознавства в початкових класах : роб. зошит з метод. матеріалами : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки "Дошкільна освіта"/ упор.: О. П. Грошовенко, Л. А. Присяжнюк. – 2013

Праці викладачів

 1. Тарасенко Г. С. Формування в учнів естетичного відчуття природи / Г. С. Тарасенко // Початкова школа. – 1984. – № 3. – С. 27-32.
 2. Тарасенко Галина Театр природи : естетико-екологічне виховання засобами театралізованої діяльності / Галина Тарасенко, Ніна Уманська // Дошкільне виховання. – 2016. – № 12. – С. 2-5
 3. Тарасенко, Г. С. Формуванні в учнів естетичного ставлення до природи в контексті середовищного підходу до освітнього процесу в школі I ступеня / Г. С. Тарасенко // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 144-150