Допрофесійна підготовка

Спикок статей з періодики

 1. Кириленко І. Профільне навчання та допрофесійна підготовка учнів / І. Кириленко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 4. – С. 22-23
 2. Ковальов Ю. Г. Підвищення якості допрофесійної підготовки старшокласників / Ю. Г. Ковальов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та ін. – К. – Вінниця : ДОВ Вінниця, 2009. – Вип.21. – С. 141-146
 3. Образцова Олена. Виготовлення лекал робочих рукавиць : заняття з трудового навчання та допрофесійої підготовки / О. Образцова // Дефектолог. – 2012. – Квітень (№ 4). – С. 49-50
 4. Піддячий М. І. Допрофесійна підготовка старшокласників в контексті соціально-професійної орієнтації / М. І. Піддячий // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 79-85
 5. Хмеленко Л. Допрофесійна підготовка / Л. Хмеленко, Л. Данюшина // Директор школи. – 2011. – Січень (№ 4). – С. 9-13

Спикок публікацій в Інституційному рипозитарії

 1. Наступність допрофесійної і професійної підготовки майбутніх учителів математики в умовах комплексу "Ліцей - педагогічний університет" ? Тютюн, Любов Андріївна; Tiutiun, L. A. (Вінниця, 2007)
 2. Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності ? Иваненко, Р. В.; Ivanenko, R. V.; Іваненко, Руслана Валеріївна (Вінниця, 2008)


Автореферати та дисертації

 1. Жорняк Н. Є. Формування полікультурнрї складової професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Жорняк Наталія Євгенівна . – 2013
 2. Іваненко Руслана Валеріївна. Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Р.В. Іваненко. – 2008
 3. Іваненко Руслана Валеріївна. Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Р.В. Іваненко. – 2008
 4. Сліпчук Валентина Леонідівна. Професійна спрямованість навчання природничих дисциплін у медичному ліцеї: автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти" / В. Л. Сліпчук. – 2011
 5. Соловйов В. Ф. Допрофесійна підготовка старшокласників у системі "середня загальноосвітня школа - професійний ліцей сільськогосподарського профілю" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія та методика проф. освіти/ Соловйов Валерій Федорович. – 2009
 6. Соловйов Валерій Федорович. Допрофесійна підготовка старшокласників у системі "Середня загальноосвітня школа - професійний ліцей сільськогосподарського профілю" : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"/ В.Ф. Соловйов. – 2008
 7. Тютюн Любов Андріївна. Наступність допрофесійної і професійної підготовки майбутніх учителів математики в умовах комплексу "Ліцей - педагогічний університет" : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"/ Л. А. Тютюн. – 2007

Праці викладачів

 1. Блажко О. А. Змістовий компонент системи методичної підготовки майбутніх учителів до реалізації допрофільного навчання хімії в основній школі / О. А. Блажко // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика : збірник наукових праць / ред. кол.: О. Г. Ярошенко, Н. І. Шиян, І. М. Курмакова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 2. – С. 44-46