Морально-етичне виховання школярів (молодших) засобами дитячого фольклору

Спикок книжкових видань

 1. Ф9У
  Б48
  Березовський І. П. Українська радянська фольклористика : етапи розвитку і проблематика
  / І. П. Березовський ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1968. – 343 с. – Покажч. імен.
  Примірники: всього:7 - НАУК.АБ(4), ЗБЕРІГ(2), ЧЗЗАГ(1)
 2. Ф9У(075.3)
  Б73
  Богданець-Білоскаленко Н. І. У барвистому віночку : хрестоматія українських фольклорних і авторських творів для роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах
  / Н. І. Богданець-Білоскаленко. – Киїів : Слово, 2012. – 728 с.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 3. Ф9У
  Д49
  Дитячі пісні та речетативи
  / упор. Г. В. Довженок ; АН УРСР, Ін-т мистецтовзнавства, фольклору та етнографіїї ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1991. – 448 с. – (Українська народна творчість). – Алф. покажч.
  Примірники: всього:5 - НАУК.АБ(1), МУЗПЕД(2), ЧЗЗАГ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
 4. Ф9У
  Д49
  Дитячий фольклор
  / упор. Г. В. Довженок. – Київ : Дніпро, 1986. – 304 с. : il.. – (Бібліотека укр. усної народної творчості)
  Примірники: всього:1 - ЧЗЗАГ(1)
 5. Ф9У
  Д87
  Дитячий фольклор : колискові пісні та забавлянки
  / упор. Г. В. Довженок ; АН УРСР, Ін-т мистецтовзнавства, фольклору та етнографіїї ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1984. – 471 с. – (Українська народна творчість)
  Примірники: всього:3 - ЧЗЗАГ(2), ЗБЕРІГ(1)
 6. Ф9У
  Д58
  Довженок Галина Василівна. Український дитячий фольклор : (віршовані жанри)
  / Г. В. Довженок ; АН УРСР, Ін-т мистецтовзнавства, фольклору та етнографіїї ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1981. – 171 с.
  Примірники: всього:5 - ЧЗЗАГ(2), НАУК.АБ(2), ЗБЕРІГ(1)
 7. Ф9(075.2)
  Б81
  Казки : посібник-хрестоматія з літератури народів світу для середньої школи
  / авт.-упоряд. О. Бондарчук; худ. Н. Балух ; Міжнародний фонд "Відродження". – Львів : Просвіта, 1996. – 327 с. : іл.
  Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 8. Ф9У(075.3)
  Л22
  Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : підручник для студ. вищих навч. закладів
  / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – Київ : Знання-Прес, 2001. – 591 с.
  Примірники: всього:20 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(16), ЗБЕРІГАННЯ(3)
 9. Ф9У(075.3)
  Л22
  Лановик М. Б. Українська усна народна творчість
  / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – 2-ге вид. стер. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 591 с.
  Примірники: всього:192 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(190)
 10. Ф9У
  М26
  Марійка та ведмідь : народна казка для молодшого шкільного віку
  / худож. О. Л. Квітка. – Харків, 2004. – 14 с. : іл
  Примірники: всього:1 - (1)
 11. 8Ю(075.3)
  Р49
  Рідне слово. Українська дитяча література : хрестоматія у 2 кн. : навч. посіб. для студ. пед. вищих закл. освіти I-II рівня акредитації. Кн. 1
  / упоряд.: З. Д. Варавкіна, А. І. Мовчун, М. Ф. Черній. – Київ : Либідь, 1999. – 398 с.
  Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 12. Ф9У
  Р53
  Ріпка : народна казка для молодшого шкільного віку
  / худож. О. П. Побережний. – Харків, 2004. – 14 с. : іл
  Примірники: всього:1 - (1)
 13. Ф9У(075.3)
  Р88
  Руснак Ірина Євгеніївна. Український фольклор : навч. посіб.
  / І. Є. Руснак. – Київ : Академія, 2010. – 300 с. – (Альма-матер)
  Примірники: всього:52 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(47), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), (1)
 14. Ф9У
  У45
  Українські казки : для дошк. та молодш. шк. віку. – Дніпрпопетровськ : Сталкер, 2001. – 100 с. : кол. іл.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 15. Ф9У
  У45
  Українські народні казки
  / упоряд. А. Г. Качалова; передм. А. Г. Костецького. – Київ : Школа, 2009. – 192 с. – (Хрестоматія школяра)
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 16. Ф9У
  У45
  Українські народні пісні та думи
  / упор. Д. Єсипенко; Республ. центр духовної культури. – Київ : Знання, 1992. – 93 с.
  Примірники: всього:5 - НАУК.АБ(2), ЧЗЗАГ(1), ЗБЕРІГ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
 17. Ф9У(075.3)
  Ф55
  Філоненко Софія Олегівна. Усна народна творчість : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
  / С. О. Філоненко. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 416 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 18. 373.04
  Ш66
  Шкільні свята та розваги : на допомогу пед. працівникам загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти : зб. сценаріїв. Ч. 2
  / матеріал підгот. та системат.: Б. В. Струганець, О. І. Тимчишин, О. О. Марушій; відповід. за вип. Ю. В. Буган. – Тернопіль : Астон, 1998. – 244 с.
  Примірники: всього:6 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), НАУК.АБ(2), ЗБЕРІГ(1)

 19. Я75
  Ярмиш .Ю. Ф. У світі казки : літ.–критичний нарис
  / Ю. Ф. Ярмиш. – Київ : Рад. письменник, 1975. – 143 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗЗАГ(1), ЗБЕРІГ(1)
 20. 06
  В48
  Вінницький державний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Збірник матеріалів звітної науково-пракутичної конференції викладачів і студентів. : Серія "Початкове навчання". Вип. 1
  / редкол. : В. Г. Волочай, Г. С. Тарасенко, В. С. Штифурак [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2002. – 233 с.
  Примірники: всього:13 - ЗБЕРІГАННЯ(7), НАУК.АБ(2), ЗБЕРІГ(2), ППН(2)
 21. 371.011
  Н73
  Нові технології виховання : Зб. наук. статей
  / відп. ред. С. В. Кириленко. – Київ : ІСДО, 1995. – 156 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ППН(1)

Спикок аналітичних статей з періодичних видань

 1. Адаменко Н. Виховання доброти у дітей молодшого шкільного віку за ідеями В. О. Сухомлинського / Наталія Адаменко // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 8-10.
 2. Бабій І. До визначення сутності поняття "моральне виховання" / І. Бабій // Рідна школа. – 2009. – № 11. – С. 38-41.
 3. Бойко Г. М. Поговоримо про толерантність : (3-4 кл.) / Г. М. Бойко, С. І. Мамай // Виховна робота в школі. – 2014. – № 12. – С. 32-34.
 4. Бронзенко Тетяна Прислів'я та приказки в контексті уроку української мови та літератури / Тетяна Бронзенко, Ольга Чепела // Українська мова і література в школі. – 2012. –№ 5. – С. 39-46.
 5. Верещак Є. Когнітивно-духовний діалог вчителя та молодшого школяра: інтереси, асоціації, досвід / Євген Верещак // Початкова школа. – 2014. – № 12. – С. 49-51.
 6. Гагарін М. Критерії добору української народної казки для виховання морально-естетичних почуттів / М. Гагарін // Початкова школа. – 2006. – № 1. – С. 55-58.
 7. Гасюк О. За добро платять добром / Олександра Гасюк // Початкова школа. – 2016. – № 5. – С. 54-55.
 8. Головська І. В. Роль вчителя в організації ефективної взаємодії загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім'ї у моральному вихованні молодших школярів / І. В. Головська // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. праць / ред. кол.: В. І. Шахов М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. – Вінниця : Планер, 2011. –Вип. 34. – С. 245-249.
 9. Головська, І. В. Аналіз ефективності впровадження педагогічних умов формування моральної вихованості молодших школярів у процесі взаємодії загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім'ї / І. В. Головська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / ред. кол.: І.А.Зязюн, Н.Г.Ничкало, С.У.Гончаренко та ін. – К.–Вінниця : ДОВ Вінниця, 2011. – Вип. 28. – С. 92-99.
 10. Голуб Л. В. Твори добро, бо ти - людина (5-6 кл.) : виховний захід / Л. В. Голуб // Виховна робота в школі. – 2014. – № 9. – С. 24-27.
 11. Горіла В. М. Люди сильні одне одним : година спілкування / В. М. Горіла // Виховна робота в школі. – 2016. – № 5. – С. 19-23.
 12. Деркач О. Не ображаймо і не ображаймося : арт-педагогічні техніки у системі методів формування в учнів досвіду морального вибору / О. Деркач // Учитель початкової школи. – 2016. – № 3. – С. 16-19.
 13. Джемула Г. Маленькі секрети великого виховання / Г. Джемула // Учитель початкової школи. – 2015. – № 10. – С. 40-42.
 14. Джемула Г. Недобрі звички не судіть - позбутись їх допоможіть / Г. Джемула // Учитель початкової школи. – 2016. – № 5. – С. 42-43.
 15. Дубенець Н. Чи здатне милосердя зробити світ кращим? : круглий світ / Н. Дубенець // Шкільний світ. – 2015. – Березень (№ 5). – С. 5-9.
 16. Дульська М. Щоб недарма життя прожити. Добро навчімося творити : урок позакласного читання для 3-го класу / М. Дульська // Учитель початкової школи. – 2016. – № 8. – С. 26-28.
 17. Іванішина Л. О. Англійські та українські прислів'я - засіб формування морально-етичних цінностей у молодших школярів / Л. О. Іванішина // Англійська мова та література. – 2013. – № 19/21. – С. 48-50.
 18. Кадлубовська І. В. Виховання за допомогою притч. Проведення класних годин на на основі притч / І. В. Кадлубовська // Позакласний час. – 2013. – № 7-8. – С. 64-71.
 19. Кальчук М. Виховання культури потреб особистості у сучасній школі / Марія Кальчук // Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 10-13.
 20. Карпенко Т. В. Ціннісні орієнтації у вихованні / Т. В. Карпенко // Позакласний час. – 2011. – № 10. – С. 50-60.
 21. Кваша М. "Казка навчить, як на світі жить" : Казка як інструмент для формування цілісної особистості / М. Кваша // Українська мова та література. – 2011. – Липень (№ 25-27). – С. 11-17.
 22. Кірсанов С. Формування національної гідності як складової морального виховання молодших школярів / С. Кірсанова // Рідна школа. – 2006. – № 1. – С. 30-31.
 23. Комарівська Н. О. Можливості морально-етичного виховання молодших школярів засобами художньої літератури / Н. О. Комарівська // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. праць / ред. кол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський Г. С. Тарасенко. – Вінниця : Планер, 2011. –Вип. 34. – С. 242-246.
 24. Комарівська Н. Фольклор як засіб морального виховання дошкільників / Надія Комарівська // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів інституту педагогіки, психології і мистецтв (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 3-5 квітня 2013
 25. Кругленко І. О. Морально-етичне виховання учнів молодших класів засобами дитячої літератури / І. О. Кругленко // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. ст / ред. кол.: М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко, Н. Г. Ничкало та ін. – Вінниця : ВДПУ, 2007. – Вип. 21. – С. 117-123.
 26. Лихацька К. Добре, мудре, щире Слово / Катерина Лихацька // Початкова школа. – 2011. – № 3. – С. 24-26.
 27. Лящук Л. Педагогіка добра, педагогіка діалогу Василя Сухомлинського / Любов Лящук // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 10-13.
 28. Маркіна С. Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Світлана Маркіна // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 13-15.
 29. Мартинюк Т. Українська народна пісня - джерело морально-етичних цінностей українців : [урок] / Т. Мартинюк // Бібліотечка "Дивослова". – 2011. – № 2. – С. 38-45.
 30. Мірошникова Н. Культура поведінки - перший крок до інтелігентності / Наталія Мірошникова // Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 42-44.
 31. Мойсеїв І. Совість як воля цілого : [літературно-філософське дослідження] / І. Мойсеїв // Зарубіжна література. – 2011. – Листопад (№ 41-42). – С. 25-38.
 32. Науменко Тетяна. Морально-естетичне виховання школярів засобами дитячого фольклору / Т. Науменко // Початкова школа. – 2008. – № 6. – С. 19-21.
 33. Новіченко О. С. Урок читання в системі розвитку духовних цінностей школярів / О. С. Новіченко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 28/29. – С. 15-19.
 34. Петриченко Ю. І. Чесність : (захід для учнів 4-5 кл.) / Ю. І. Петриченко // Виховна робота в школі. – 2016. – № 3. – С. 48-52.
 35. Петрова, Г. Казка у вихованні моральних почуттів / Г. Петрова // Відкритий урок. – 2009. – № 6. – С. 32-33.
 36. Притула К. В. Духовна природа дитини : виступ на батьківських зборах / К. В. Притула // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2015. – № 2. – С. 8-12.
 37. р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. В. Акімова, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2013. –Вип. 2. –С. 166-168.
 38. Радулович Н. Кодекс «іншого світу» і проблема неморального героя в казках / Н. Радулович // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 2. – С. 101-105.
 39. Роговець О. Ігрова діяльність як метод виховання моральної самосвідомості молодших школярів (1-2 класи) у позаурочній діяльності / О. Роговець // Рідна школа. – 2015. – № 5/6. – С. 58-61.
 40. Сідлецька О. В. Моральне виховання молодших школярів / О. В. Сідлецька // Початкове навчання та виховання. – 2006. – № 19/21. – С. 80-92.
 41. Сухомлинська О. Про ідеї та підходи до виховання моральності: український погляд / О. Сухомлинська // Шкільний світ. – 2015. – Лютий (№ 4). – С. 4-20.
 42. Тарнопольська Л. І. Особливості духовно-морального виховання молодших школярів у ГПД : з досвіду роботи / Л. І. Тарнопольська // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2016. – № 5. – С. 15-17.
 43. Ткаченко А. Чи варто бути правдивим? : урок курсу "Я у світі" в 4-му класі / А. Ткаченко // Учитель початкової школи. – 2015. – № 10. – С. 36-39.
 44. Фисина Л. Ще раз про добро і зло : година спілкування у 5-му класі / Л. Фисина // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 9/10. – С. 38.
 45. Фисун О. Світоглядні та морально-етичні парадигми українських народних казок у проблемі виховання цілісної людини / О. Фисун // Дім і Сім'я. – 2013. – № 3. – С. 30-32.
 46. Шевченко О. Твори добро на радість людям : година спілкування в 4 класі / Ольга Шевченко // Початкова школа. – 2016. – № 7. – С. 50-51.
 47. Шидловська С. А. Формування морально-етичної життєвокомпетентної особистості / С. А. Шидловська // Виховна робота в школі. – 2013. – № 7. – С. 19-26.
 48. Шкарупа , Олена. Формування читацьких навичок сучасного школяра шляхом використання духовно-морального потенціалу художнього тексту / Олена Шкарупа // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – № 9. – С. 9-12.
 49. Шкарупа О. В. Друг - це означає другий Я! : година спілкування / О. В. Шкарупа // Виховна робота в школі. – 2016. – № 5. – С. 24-27.


Автореферати та дисертації

 1. 902.7
  Г79
  Гребеньова Валентина Олександрівна. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ- початку ХХІ ст.( на матеріалах Вінниччини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 «Еетнологія»
  / Гребеньова Валентина Олександрівна ; Київський національний ун- т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр: с.16-17(6 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)