Проблема морального виховання у спадщині В. О. Сухомлинського

Спикок книжкових видань

 1. 158.015(075.3)
  Б55
  Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності : навч.-метод. посіб. У 3-х кн. Кн. 3
  / І. Д. Бех. – Київ : Либідь, 2006. – 272 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 37(09)
  Є24
  Європейська педагогіка і Василь Сухомлинський як сучасний педагог-гуманіст : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
  / уклад.: О. Я. Савченко, М. Я. Антонець ; відп. ред. О. В. Сухомлинська. – Київ : АПН України, 1993. – 104 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ(1)
 3. 37(09)
  С91
  В. О. Сухомлинський і сучасність : наук.-метод. зб. Вип. 1
  / упоряд. і ред. М. Я. Антонець ; АПН України, Українська асоціація Василя Сухомлинського. – Київ, 1994. – 162 с.
  Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ(2)
 4. 37(09)
  С91
  В. О. Сухомлинський і сучасність : матеріали Других Всеукраїнських педагогічних читань. Вип. 2. Ч. 1
  / упоряд. і ред. М. Я. Антонець ; АПН України, Українська асоціація Василя Сухомлинського. – Київ ; Чернігів, 1996. – 114 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(1)
 5. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія : Педагогіка і психологія. Вип. 1 / редкол.: М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко, С. Д. Максименко. – Вінниця : ВДПУ, 1999. – 150 с.
  Примірники: всього:18 - ЗБЕРІГАННЯ(10), НАУК.АБ(3), ЗБЕРІГ(2), ППН(3)
 6. 37(09)
  С91
  Василь Сухомлинський і сучасність : матеріали Четвертих Всеукраїнськиї педагогічних читань. Вип. 4
  / упоряд. і ред. М. Я. Антонець. – Вінниця, 1997. – 170 с.
  Примірники: всього:9 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), НАУК.АБ(4), ЗБЕРІГ(2)
 7. 37(09)
  С91
  Василь Сухомлинський і сучасність : матеріали Третіх Всеукраїнських педагогічних читань. Вип. 3. Ч. 2
  / упоряд. і ред. М. Я. Антонець ; Міністерство освіти України. – Київ ; Черкаси ; Умань, 1996. – 88 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 8. 37(09)
  С91
  Василь Сухомлинський і сучасність : матеріали Третіх Всеукраїнських педагогічних читань. Вип. 3. Ч. 1
  / упоряд. і ред. М. Я. Антонець ; АПН, Українська асоціація Василя Сухомлинського. – Київ ; Черкаси ; Умань, 1996. – 102 с.
  Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ(1)
 9. 372(07)
  К17
  Калуська Л. В. Казковий дивосвіт. Формування життєвої компетентності та базових якостей дошкільника на основі казок Василя Сухомлинського : науково-методичний практико орієнтований посібник на допомогу дошкільним працівникам
  / Л. В. Калуська. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. – 160 с.
  Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(1)
 10. 37(09)
  К54
  Князюк В. Світ маленьких гулліверів. Про педагогічну та громадську діяльність В. О. Сухомлинського
  / В. Князюк. – Київ : Політвидав України, 1976. – 104 с.
  Примірники: всього:8 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ(4), ЗБЕРІГ(1)
 11. 37У(09)(075.3)
  Л93
  Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб.
  / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 447 с.
  Примірники: всього:103 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(101)
 12. 37(09)
  Р31
  Реалізація ідей В. О. Сухомлинського в практиці роботи сучасної початкової школи : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань. Вип. 3
  / відп. за вип.: О. О. Деркач, І. М. Лапшина. – Вінниця : ВДПУ, 2007. – 116 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(1)

Спикок аналітичних статей з періодичних видань

 1. Антонець М. В. О. Сухомлинський про вікові особливості і громадянське виховання підлітків / М. Антонець // Рідна школа. – 2007. – № 9. – С. 17-19.
 2. Бех І. Естетика духовності В. О. Сухомлинського / І. Бех // Рідна школа. – 2008. – № 9. – С. 3-4.
 3. Бех І. Моральна самосвідомість особистості як предмет педагогічних зусиль В. О.Сухомлинського / І. Бех // Рідна школа. – 2005. – № 12. – С. 13-15.
 4. Бондар Л. В. О. Сухомлинський: основні пріоритети у вихованні громадянськості / Л. Бондар // Рідна школа. – 2007. – № 9. – С. 19-22.
 5. Дічек Н. Духовні домінанти В. О. Сухомлинського / Н. Дічек // Рідна школа. – 2008. – № 9. – С. 5-7.
 6. Дічек Н. Своєрідність концепції виховання громадянина за спадщиною В. О. Сухомлинського : До 14-х Всеукраїнських педагогічних читань "Василь Сухомлинський в діалозі з сучасністю" / Н. Дічек // Рідна школа. – 2007. – № 9. – С. 14-16.
 7. Заліток Л. Бібліотека як джерело духовної культури в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Л. Заліток // Початкова школа. – 2008. – № 9. – С. 19-21.
 8. Калініченко Н. Виховуюче середовище в системі педагогічних поглядів В.Сухомлинського і сучасній школі / Н. Калініченко // Рідна школа. – 2005. – № 9-10. – С. 8-11.
 9. Киричук О. Складові духовного розвитку учнів у спадщині В. О. Сухомлинського / О. Киричук // Рідна школа. – 2007. – № 7-8. – С. 27-29.
 10. Козак І. В. Формування гуманістичного світогляду учнів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / І. В. Козак // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 2. – С. 105-115.
 11. Кравцов С. В. Психологічні проблеми виховання дітей та молоді в дусі гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського / С. В. Кравцов // Психологічна Газета. – 2008. – Січень (№ 1). – С. 22-29.
 12. Кузь В. Г. Виховання громадянина у контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / В. Г. Кузь // Шкільна бібліотека плюс. – 2008. – Вересень (№ 17). – С. 27-30.
 13. Кузь В. Свобода і відповідальність учня у виховній системі В.О. Сухомлинського / Володимир Кузь // Початкова школа. – 2005. – № 9. – С. 4-7.
 14. Лавроненко О. Гуманізм як домінанта виховної системи Василя Сухомлинського / О. Лавроненко // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 9-11.
 15. Мельник С. Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського у вихованні старшокласників / С. Мельник, В. Ободовська // Світ виховання. – 2007. – № 3. – С. 29-32.
 16. Моргун В. Педагогіка добра: від А. Макаренка та В. Сухомлинського до О. Захаренка й І. Зязюна / В. Моргун // Рідна школа. – 2014. – № 8-9. – С. 61-66.
 17. Омельчук В. Педагогіка В. О. Сухомлинського / В. Омельчук // Рідна школа. – 2013. – № 8-9. – С. 28-30.
 18. Романишин Л. Василь Сухомлинський про формування духовного світу дитини / Л. Романишин // Початкова освіта. – 2008. – Червень (№ 23-24). – С. 5-6.
 19. Рябовол В. І. Що таке любов і дружба? : (година спілкування за книгою В. О. Сухомлинського "Як виховати справжню людину") / В. І. Рябовол, О. І. Рябовол // Виховна робота в школі.– 2015. – № 6. – С. 49-52.
 20. Самусенко О. Усний твір на морально-етичну тему : розробка уроку української мови з використанням педагогічних ідей В. Сухомлинського, 11-й клас / О. Самусенко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12. – С. 51.
 21. Сопівник І. Громадянське виховання сільської молоді у творчій спадщині Василя Сухомлинського – головне джерело моральної чистоти юної особистості / І. Сопівник // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 3. – С. 38 – 40.
 22. Сухомлинська О. В. О. Сухомлинський і моральне виховання: трансформація педагогічних цінностей / О. Сухомлинська // Рідна школа. – 2010. – № 3. – С. 3-7.
 23. Ткаченко Л. І. Г. С. Сковорода і В. О. Сухомлинський про розвиток особистості: традиція гуманістичної педагогічної думки / Л. І. Ткаченко // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 2. – С. 77-83.
 24. Шуманська Т. "Виховуй у собі людину..." : Виховання толерантності на прикладі творчої спадщини Василя Сухомлинського : система завдань для уроків української мови у старших класах / Т. Шуманська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 65-69.


Автореферати та дисертації

 1. 37У(09)
  Б24
  Баранюк І. Г. Формування професіоналізму вчителя початкових класів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Баранюк Ірина Григорівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України, [ Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

Мультимедійні видання

 1. 371
  Ш67
  Школа під блакитним небом [Електронний ресурс] : документальний фільм. - Электрон. дан. – К. : Ульянич, 2008. – Ел. опт. диск (DVD-ROM) : кол., зв. (90-річчю В. О. Сухомлинського. 20-річчю українського колежу ім. В. О. Сухомлинського)