Естетичне виховання молодших школярів в процесі навчання.
Морально-етичне виховання молодших школярів засобами дитячого фольклору.
Педагогічні умови створення естетико-виховного середовища у початковій школі

Спикок книжкових видань

 1. 78
  А43
  Актуальні проблеми культурологічного та музично-естетичного виховання : [збірник наук. статей та матеріалів]. Вип. 1
  / ред. кол.: А.Ф. Завальнюк, В.І. Газінський, В.К. Лебедєв; ВДПУ ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2003. - 124 с
  Примірники: всього:4 - МУЗПЕД(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
 2. 78
  А43
  Актуальні проблеми культурологічного та музично-естетичного виховання : [збірник наук. статей та матеріалів]. Вип. 2
  / ред. кол.: А.Ф. Завальнюк, В.І. Газінський, В.К. Лебедєв; ВДПУ ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2004. - 215 с
  Примірники: всього:2 - МУЗПЕД(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 3. 78
  А43
  Актуальні проблеми культурологічного та музично-естетичного виховання : Збірник ст. та матеріалів: 2004-2005 навчальний рік. Вип. 3
  / Ред. кол.: С.О. Гусєв (гол.), В.І. Газінський, В.К. Лебедєв та ін. - Вінниця : ВДПУ, 2007. - 130 с
  Примірники: всього:7 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3), МУЗ-ПЕД(1), (1), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
 4. 4У(070.1)
  В31
  Вербицька, Світлана Миколаївна. Розвиток літературно-естетичної творчості молодших школярів : Пос.
  / С.М. Вербицька. - Х. : Основа, 2004. - 109 с. : іл.. - (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання"; Вип. 5)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 5. 158.015(075.3)
  В54
  Виховання духовності особистості : навчально-методичний посібник
  / ред. М. Й. Боришевський. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 104 с
  Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 6. 371.013(07)
  Г19
  Ганнусенко, Ніна Іванівна. Етнохудожнє виховання школярів у позаурочний час : Методичні рекомендації
  / Н.І. Ганнусенко. - К. : ТОВ "ХІК", 2004. - 96 с
  Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 7. 371(075.3)
  Д42
  Джола, Дмитро Миколаєвич. Теорія і методика естетичного виховання школярів : навч.-метод. посібник
  / Д. М. Джола, А. Б. Щербо. - К. : ІЗМН, 1998. - 392 с
  Примірники: всього:21 - ЗБЕРІГАННЯ(3), НАВЧ. ВІДДІЛ(18)
 8. 373.04
  З-41
  Збірник програм для гуртків, творчих об'єднань художньо-естетичного та декора-тивно-прикладного напрямів (для позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів)
  / уклад.: В. Ю. Іова, Л. В. Красномовець, Т. В. Григорчук. - Кам'янець-Подільський : "Медобори-2006", 2012. - 272 с
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
 9. 371.013(07)
  С91
  Сухар, Вікторія Леонідівна. Естетичне виховання молодших школярів : розробки занять
  / В. Л. Сухар. - Харків : Ранок, 2008. - 176 с. - (Педагогічна майстерня)
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

Спикок аналітичних статей з періодичних видань

 1. Бернадська Н. М. Естетичне виховання. Авторська програма та тематичний план курсу / Н. М. Бернадська // Позакласний час. – 2006. – № 17-17. – С. 95-100.
 2. Василевська-Скупа Л. П. Соціокультурний розвиток особистості засобами мистецтва (світовий досвід) / Л. П. Василевська-Скупа // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / ред. кол.: І. А.Зязюн, Н. Г.Ничкало, С. У. Гончаренко [та ін.] – Київ ; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010. –Вип. 24. – С. 246-249.
 3. Комарівська, Н. Комплексне використання мистецтв як умова естетичного розвитку молодших школярів на уроках літературного читання / Надія Комарівська // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. –Вип. 4. – С. 274-277.
 4. Коток І. Творчі початки : Педагогічні основи оптимізації процесу естетичного виховання школярів засобами комплексної взаємодії мистецтв / І. Коток // Шкільний світ. – 2011. – Грудень (№ 48). – С. 1-4. (Дод.)
 5. Кривошея Т. М. Реалізація естетико-виховного потенціалу навчальних дисциплін школи I ступеня / Т. М. Кривошея // ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Сер.: Педагогіка і психологія : зб. ст. Вип. 19 / ред. кол.: М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко, Н. Г. Ничкало [та ін.] – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007. – С. 39-44.
 6. Кузава І. Зміст корекційно-розвивальної роботи з музичного виховання (Підготовка до школи) / Ірина Кузава // Початкова школа. – 2007. – № 11. – С. 51-52.
 7. Лехман Т. Р. Сфери прояву естетичної діяльності / Т. Р. Лехман // Позакласний час. – 2006. – № 17-17. – С. 107-108.
 8. Мігай А. Дитячий музичний театр / Алла Мігай // Музичний керівник. – 2013. – № 12. – С. 4-7.
 9. Островерхова Н. Аналіз виховного аспекту уроку / Н. Островерхова // Відкритий урок. – 2007. – № 1. – С. 84-95.
 10. Пахальчук Н. О. Формування естетичного досвіду дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів засобами музичної культури та мистецтва / Н. О. Пахальчук // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 207-211.
 11. Рева В. Індивідуальні стратегії формування естетичного сприймання музики школярами / В. Рева // Мистецтво та освіта. – 2006. – № 1. – С. 12-15.
 12. Рижова Т. Роль державних та народних символів України в морально-естетичному вихованні учнів 4-х класів на уроках музики / Т. Рижова // Початкова школа. – 2007. – № 8. – С. 36-38.
 13. Семенюк Н. Розвиток творчих здібностей засобами літератури та мистецтва / Н. Семенюк // Початкова освіта. – 2016. – Квітень (№ 8). – С. 7-11.
 14. Чикаленко Р. В. Естетика – наука про прекрасне, мова мистецтв. Якою мовою говорить мистецтво / Р.В. Чикаленко // Позакласний час. – 2006. – № 17-17. – С. 101-106.
 15. Чихурський А. Комплексне використання мистецтв у процесі естетичного виховання молодших школярів / А. Чихурський // Початкова школа. – 2008. – № 1. – С. 43-45.
 16. Шевченко О. Естетичне виховання молодших школярів на уроках літературного читання (За ідеями В. О. Сухомлинського) / Олена Шевченко // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 21-24.
 17. Шульга Л. Я – звук : розвиток творчих здібностей учнів на уроках з образотворчого мистецтва та заняттях арт-студії / Л. Шульга // Шкільний світ. – 2011. – Травень (№ 20). – С. 1-4. (Дод.)


Автореферати та дисертації

 1. 371.013
  Г19
  Ганжа М. В. Педагогічні умови естетичного виховання молодших школярів за-собами дизайну : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ганжа Микола Васильович ; Інститут проблем виховання НАПН України, [Рівненський держав-ний гуманітарний у-т]. – Захищена 16.04.2013. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с.16(11 назв.). – [2013-6711А].
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 371.013
  Г65
  Гончаренко Ю. В. Естетичне виховання учнів початкових класів у процесі хореогра-фічної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 «Теорія та методика виховання»
  / Гончаренко Юлія Володи-мирівна ; СНУ ім. В. Даля. – Захищена 18.09.01. – Луганськ, 2009. – 20 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 37У(09)
  Г93
  Гудовсек О. А. Становлення і розвиток естетичного виховання учнів у позашкіль-них закладах України (1954-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педа-гогіки"
  / Гудовсек Олена Анатоліївна ; Рівненський держ. гу-манітарний ун- т. – Рівне, 2011. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-17(9 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 371.011
  Н19
  Назарко І. С. Естетичне виховання учнів основної школи в процесі вивчення жи-вої природи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 «Тео-рія та методика виховання»
  / Назарко Ірина Степанівна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Захищена 26.08.09. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 371.01
  П21
  Пацалюк І. І. Формування естетичних смаків молодших школярів у процесі ви-вчення образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 : [спец.] «Теорія і методика виховання»
  / Пацалюк Ірина Іванівна ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Захищена.27.08.11. – Тер-нопіль, 2008. – 20 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)