Виховний потенціал казкотерапії та його використання у початковій школі

Спикок книжкових видань

 1. 372
  Г75
  Грабенко Т. М. Чудеса на піску
  / Т. М. Грабенко, Т. Д. Зінкевич-Євстигнєєва. – Київ : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(1)
 2. 371(075.3)
  Д13
  Давидюк М. О. Комунікативні аспекти діяльності соціального педагога : навчаль-но-методичний посібник
  / М. О. Давидюк. – Вінниця : Едельвейс і К, 2013. – 180 с. : іл.
  Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 3. 371.011(07)
  Д36
  Деркач О. О. Педагогіка творчості: казкотерапія на допомогу вчителю, вихователю, прак-тичному психологу : навч.-метод. посібник
  / О. О. Деркач. – Вінниця : ВДПУ, 2010. – 43 с.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

Спикок аналітичних статей з періодичних видань

 1. Жук Н. Казкотерапія як спосіб формування "Я" молодшого школяра / Н. Жук // Рідна школа. – 2006. – № 6. – С. 51-53.
 2. Арнаут Г. М. Групові форми навчання у початкових класах. Казкотерапія / Г. М. Арнаут // Початкове навчання та виховання. – 2006. – Листопад (№ 32). – С. 6-14.
 3. Оруджова Ж. А. Валіза казкотерапевта / Ж. А. Оруджова // Психологічна Газета. – 2008. – Травень (№ 9); (№ 10). – С. 1-30.
 4. Зборовська Н. Казки як психотерапія для дорослих і дітей / Н. Зборовська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 9. – С. 71-80.
 5. Соловйова Л. Казкотерапія у навчально-виховному процесі / Л. Соловйова // Початкова освіта. – 2010. – Квітень (№ 16). – С. 12-13.
 6. Алієва Е. Школа чарівників : розвивальна програма / Е. Алієва // Психолог. – 2011. – Червень (№ 22-23). – С. 1-56 (Дод.).
 7. Коваленко О. Особистість починається з казки / О. Коваленко // Освіта України. – 2011. – 26 вересня (№ 73-74). – С. 15.
 8. Возніцька-Парузель Б. Чарівна і корисна казка / Б. Возніцька-Парузель // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 3. – С. 45-48.
 9. Піщатін. Л. 300 грамів доброти і радості : застосування інтерактивних та пасихологічних форм роботи / Л. Піщатін // Шкільний світ. – 2013. – Травень (№10). – С. 8-11.
 10. Прокопович Т. Музична казка в сучасній педагогічній практиці / Т. Прокопович // Музичний керівник. – 2013. – № 5. – С. 4-10.
 11. Скалига В. Казкове виховання : [казкотерапія] / В. Скалига // Освіта України. – 2013. – 1 липня (№ 26). – С. 12.
 12. Квілінська М. Цілюща мова казки : психотерапевтичне використання казки / Марія Квілінська // Психолог. – 2013. – Листопад (№ 22). – С. 20-21.
 13. Колісник О. Казка вчить, як на світі жити : психокорекційне використання казки / Оксана Колісник // Психолог. – 2013. – Листопад (№ 22). – С. 26-27.
 14. Сапогов В. А. Виховний потенціал технік казкотерапії / В. А. Сапогов, А. С. Куйбіда // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / ред. кол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський О. В. Шестопалюк. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2013. – Вип. 39. – С. 101-104.


Автореферати та дисертації

 1. 158.015
  М59
  Мікляєва Г. М. Особистісно-рольовий підхід у психокорекції тривожності молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Мікляєва Ганна Миколаївна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Захищена 26.04.2014. – Харків, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (8 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)