Внесок Києво-Могилянської академії у розвиток української культури

Список книжкових видань

 1. 1ФС
  Г61
  Головаха Иван Петрович. Філософ-гуманіст Г. С. Сковорода
  / І. П. Головаха, І.П. Стогній. – К. : Політвидав України, 1972. – 75 с
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 2. 1ФХ(075.3)
  Г70
  Горський Вілен Сергійович. Історія української філософії : курс лекций
  / В. С. Горський . – К. : Наукова думка, 1996. – 285 с. – (Філософія Украіни). – (Міжнародний фонд "Відродження")
  Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГ(3), ЧЗЗАГ(2)
 3. 8У1.1
  К 38
  Київський Атеней: Мистецький Київ ХVІІ-ХVІІІ століть : проза, поезія, архітектура, малярство, графіка
  / вступ. ст. В. Шевчука. – Київ : Родовід, 2015. – 669 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 4. 9(С2)1
  К72
  Костомарів Микола Іванович. Істория України в життєписях визначнїйших єї діячів
  / М. І. Костомарів ; перел. О. Барвінський. – Репринт. відтворення видання 1918 р.. – К. : Україна, 1991. – 493 с. : іл. – (Б-ка репринт. видань)
  Примірники: всього:9 - ЗБЕРІГАННЯ(4), НАУК. АБОНЕМЕНТ(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), (1)

 5. К90
  Культурне відродження в Україні
  / авт. кол.: М.М. Олексієвець, М.М. Більчук, М.С. Бойко. ред. Т.О. Самієва. – Л. : Астериск, 1993. – 218, (6) с
  Примірники: всього:8 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(6), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(1)
  У монографії розглядаються джерела української національної самовідданості і культури, багатство культурних надбань українського народу, роль і місце національної культури, типологія української національної культури.
 6. 378У
  М59
  Микитась Василь Лазарович. Давньоукраїнські студенти і професори
  / В. Л. Микитась. – К. : Абрис, 1994. – 288 с. : іл.
  Примірники: всього:11 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГ(4), НАУК.АБ(5)

  Автор розповідає про давньоукраїнських студентів і професорів, про їх сповнене труднощів і романтики життя та навчання у вітчизняних братських школах, колегіумах про їх мандри за знаннями до західноєвропейських університетів.

 7. 1ФУ(075.3)
  О-39
  Огородник Іван Васильович. Історія філософської думки в Україні : курс лекцій: навчальний посібник для студ. гуманітарн. спец. вузів
  / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К. : Вища шк.;Знання, 1999. – 543 с
  Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГ(2)
  проаналізовано основні етапи розвитку філософської думки в Україні з урахуванням її специфіки, погляди провідних українських мислителів як метропольної України, так і діаспори. Основну увагу приділено тим мислителям, які обстоювали загальнолюдські цінності в констексті розвитку національної духовної культури, а також тим, імена яких були невиправдано забутими
 8. 9(С2)1
  Р68
  Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні слов'янських народів : збірник наукових праць
  / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; відп. ред. В. М. Русанівський. – К. : Наукова думка, 1988. – 181 с
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(1)
  В збірнику показана роль Києво-Могилянської академії в ідейному та культурному єднанні слов'янських народів, у розвитку вітчизняної науки, освіти, культури, у підготовці наукових і культурних кадрів для слов'янських та східнослов'янських народів

Список аналітичних статей з періодики

 1. 1020-річна історія шкільної освіти в Україні // Освіта України. – 2009. – 17 квітня (№ 29-30). – С. 2-4.
 2. Андрусишин Б. Освіченість, виплекана духовністю / Богдан Андрусишин // Пам'ять століть. – 2010. – № 6. – С. 209-214
 3. Денисенко В. Люди шляхетного складу думок : Дипломати - вихованці Києво-Могилянської академії: [О. Безбородько, А. Кисіль, П. Сагайдачний, А. Войнаровський] / В. Денисенко // Пам'ять століть. – 2007. – № 2. – С. 120-132.
 4. Денисенко В. Педагогічні засади давніх братських шкіл / В. Денисенко // Пам'ять століть. – 2006. – № 1. – С. 42-51.
 5. Денисенко Володимир. "Його послав дух святий" : (Варлаам Ясинський і Києво-Могилянська академія) / В. Денисенко // Пам'ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 132-136.
 6. Міліцина М. Київ періоду Гетьманщини. Козацьке бароко ХУІІІ століття / М. Міліцина // Палітра педагога. – 2011. – № 5 . – С. 3-5.

Список авторефератів та дисертацій

 1. 378
  Я47
  Яковенко І. О. Проблеми християнської етики у педагогічній спадщині діячів Києво-Могилянської академії (17-18 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Яковенко Ірина Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 26.12.2014. – Мелітополь, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 9У1
  Я72
  Яременко М. В. Студенти Києво-Могилянської академії ХVIII ст.: характеристика складу та стимули до навчання : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Яременко Максим Васильович; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства, [Києво- Могилянська академія]. – Дата захисту 12.05.2015. – Львів, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: с. 25-29 (37 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

Список повнотекстових електронних видань

 1. Історія релігії в Україні [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. М. Колодний, П. Л. Яроцький, Б. О. Лобовик [та ін.] ; за ред. А. М. Колодного, П. Л. Яроцького. – Електронньй текст в форматі .djvu. – Київ : Знання, 1999. - 735 с. жестк. диск. – (Вища освіта XXI століття)
  Примірники: ЗЕІ