Квадратичні функції. Математика: дистанційне навчання. Статті

Список книжкових видань

 1. 512(075.2)
  А45
  Алгебра : підручник для 9 класу середньої школи
  / Ю. М. Макаричев, Н. Г. Миндюк, К. І. Нєшков [та інш.]. - 2-ге вид. - Київ : Освіта, 1994. - 288 с
  Примірники: всього:9 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 2. 512(075.2)
  F45
  Алгебра : підручник для 9 класу середньої школи
  / Ю. М. Макаричев, Н. Г. Миндюк, В. М. Монахов [та ін.]; за ред. С. О. Теляковського. - 3-тє вид. - Київ : Радянська школа, 1990. - 238 с
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 3. 512(07)
  А45
  Алгебра.Уроки. 9 клас. І се-местр
  / авт. кол.: І. Кирдей, С. Палієва, О. Величко. - Київ : Перше вересня, 2017. - 148 с. - (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 4. 517.11
  Б94
  Бухштаб А. А. Теория чисел : учеб. пособие для физ-мат фак-тов пед. ин-тов
  / А. А. Бухштаб. - 2-е изд. испр. - М. : Просвещение, 1966. - 384 с
  Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(1)
 5. 51(075.2)
  Г69
  Горнштейн П. И. Задачи с параметрами
  / П. И. Горнштейн, В. Б. Полонский, М. С. Якир. - К. : РИА "Текст" : МО "ОКО", 1992. - 290 с
  Примірники: всього:17 - НАВЧ. ВІДДІЛ(15), ЗБЕРІГ(2)
 6. 51(07)
  М15
  Макарычев, Юрий Николаевич. Система изучения элементарных функций в старших классах средней школы : учеб.-метод. пособ. для учителей
  / Ю. Н. Макарычев. - М. : Просвещение, 1964. - 218 с. : граф. - (Педагогическая библиотека учителя)
  Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГ(2)
 7. 512(07)
  П27
  Перелюбська А. М. Алгебра 9 кл. : зб. завдань для темат. оцінювання навч. досягнень : метод рекомен-дації
  / А. М. Перелюбська, Л. М. Попова. - Харків : Світ дитинства : Ранок, 2001. - 64 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 8. 51(070.2)
  П30
  Петраков, Иван Семенович. Математические кружки в 8 -10 классах : книга дла учителя
  / И. С. Петраков. - М. : Просвещение, 1987. - 223 с. : ил.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 9. 517.4
  Р28
  Рашевский П. К. Курс дифференциальной геометрии : учебник для ун-тов
  / П. К. Рашевский. - 3-е изд.. - М. : Гостехиздат, 1950. - 421 с
  Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 10. 517.1(075.3)
  К88
  Сборник задач по теория чисел : сборник задач
  / Г. А. Кудреватов. - М. : Просвещение, 1970. - 128 с
  Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(1)
 11. 517.3(075.3)
  Ф33
  Федорчук В. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учеб. пособие для студ. ун-тов
  / В. В. Федорчук. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 328 с
  Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 12. 51(07)
  Я75
  Ярмак В. О. Збірник завдань у тестовій формі. Алгебра і геометрія. 9 клас
  / В. О. Ярмак, В. О. Резуненко, І. І. Панченко. - Харків : Основа, 2017. - 95 с. - (Бібліотека журналу "Мате-матика в школах України"; вип. 8 (176))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

Список аналітичних статей з періодики

 1. Волинець Р. С. Квадратична функція, її властивості та графік : 9 клас / Р. С. Волинець // Математика в школах України. – 2019. – 16/17/18. – С. 56-58
 2. Волинець Р. С. Квадратична функція, її властивості та графік : 9 клас / Р. С. Волинець // Математика в школах України. – 2019. – № 16/17/18. – С. 56-58
 3. Грищенко Ж. Квадратична функція. Функції : дидактичні матеріали (картки) для контролю знань : алгебра, 9-й клас / Жанна Грищенко, Олексій Грищенко // Математика. – 2015. – Вересень (№ 18). – С. 1-12 (Дод.).
 4. Гуцуляк В. М. Деякі задачі на найбільші й найменші значення змінних величин та основні нерівності / В. М. Гуцуляк // Математика в школах України. – 2011. – № 1/2. – С. 61-68
 5. Гуцуляк В. Найбільші й найменші значення змінних величин та основні нерівності / В. Гуцуляк // Математика. – 2012. – Січень (№ 1-2). – С. 3-12.
 6. Дем'яненко О. Квадратична функція. Урок-тематичний контроль результатів навчання (9 клас) / О. Дем'яненко // Математика в школі. – 2007. – № 2. – С. 22-24.
 7. Дрогожилова І. В. Квадратична функція та її властивості : урок алгебри в 9 класі / І. В. Дрогожилова // Математика в школах України. – 2009. – Листопад (№ 32). – С. 28-31.
 8. Звонкин Д. Эллипс, симметричный как квадрат / Д. Звонкин // Квант. – 2013. – № 1. – С. 2-7.
 9. Іванченко Л. В. Застосування опорних схем під час узагальнення матеріалу з теми "Квадратична функція" / Л. В. Іванченко // Математика в школах України. – 2015. – № 33. – С. 9-15.
 10. Карпік В. В. Функції. Квадратична функція. Квадратна нерівність : тестові завдання з алгебри, 9 клас / В. В. Карпік // Математика в школах України. – 2009. – Листопада (№ 33). – С. 24-32.
 11. Коваль Н.М. Квадратична функція. 9 клас : Сценарій адаптивно-перетворювального (1:30) та системно-узагальнюючого (2:30) етапів / Н.М. Коваль // Математика в школах України. – 2007. – Травень (№ 13-14). – С. 33-38.
 12. Кретова І. Графічний спосіб розв'язування систем рівнянь : урок алгебри у 9 класі з використанням мультимедійної дошки / І. Кретова // Математика [газета]. – 2009. – Березень (№ 11). – С. 13-18.
 13. Курінна Л. Тестові завдання з алгебри : 9 клас / Л. Курінна, С. Сотник // Математика [газета]. – 2009. – Серпень (№ 31-32). – С. 33-42.
 14. Курякова Т. Квадратична функція, її властивості та графік : урок алгебри в 9-му класі / Тетяна Курякова // Математика. – 2014. – Листопад (№ 21). – С. 35-38.
 15. Луньова Т Урок з теми "Квадратична функція" / Т Луньова // Математика в школі. – 2005. – № 1. – С. 34-38.
 16. Мельничук Тетяна. Квадратична функція : дидактичні матеріали для контролю знань із теми : алгебра, 9-й клас / Тетяна Мельничук // Математика. – 2018. – Грудень (№ 23). – С. 20-25
 17. Сидоренко І. Квадратична функція та її графік : інтегрований урок математики й фізики, 10-й клас / Ірина Сидоренко, Лідія Хольвінська // Фізика. – 2013. – Серпень (№ 15). – С. 11-25.
 18. Сидоренко Ірина. Квадратична функція : контрольне тестування з алгебри, 9-й клас / Ірина Сидоренко // Математика. – 2018. – Квітень (№ 8). – С. 11-22.
 19. Стрельченко Олександра. Елементарні функції та прикладні задачі економічного напряму на уроках математики в школі / О. Стрельченко, М. Вайнтрауб, І. Стрельченко // Математика в школі. – 2005. – № 6. – С. 44-49.
 20. Терпило Н. М. Квадратична функція та її властивості : урок систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок учнів з теми / Н. М. Терпило // Математика в школах України. – 2009. – Травень (№ 13/14). – С. 44-48.
 21. Хомета С. Г. Квадратична функція : урок алгебри в 9 класі / С. Г. Хомета // Математика в школах України. – 2010. – Листопад (№ 31). – С. 17-20
 22. Хряпак О. Тематичний контроль знань : тестові завдання. Алгебра, 9 клас / О. Хряпак // Математика. – 2011. – Червень (№ 22-23). – С. 30-36
 23. Черненко Н. Опорні схеми для розв'язування алгебраїчних рівнянь у 9-11-х класах / Наталія Черненко, Тетяна Ільченко // Математика. – 2015. – Лютий (№ 4). – С. 1-8 (Дод.).

Математика. Дистанційне навчання. Список аналітичних статей з періодики

 1. Манцуровська Ніна. Обернені тригонометричні функції : матеріали для дистанційного навчання з алгебри і початків аналізу, 10-й клас / Ніна Манцуровська // Математика. – 2018. – Січень (№ 2). – С. 25-37
 2. Руденко Л. В. Знання VS карантин: Classtime як допомога вчителю математики для дистанційного навчання / Л. В. Руденко // Математика в школах України. – 2020. – 13/14/15. – С. 11-17
 3. Свєтлова Т. В. Організація дистанційного навчання математики / Т. В. Свєтлова // Математика в школах України. – 2020. – 13/14/15. – С. 4-11
 4. Семеріков С.О. Нові засоби дистанційного навчання інформаційних технологій математичного призначення / С.О. Семеріков, І.О. Теплицький, С.В. Шокалюк // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2008. – № 2. – С. 42-48.
 5. Федосєєв Станіслав. Особливості проведення інтерактивних занять із математики за допомогою дистанційної освіти / С. Федосєєв // Математика в рідній школі. – 2018. – № 5. – С. 35-38
 6. Хара О. Психологічні особливості дистанційного навчання математики / О. Хара // Математика в школі. – 2008. – № 7/8. – С. 32-35
 7. Хара О. Структура дистанційних курсів з математики для старшокласників та абітурієнтів / О. Хара // Математика в школі. – 2005. – № 9. – С. 4-8.

  Список повнотекстових електронних видань біліотеки

  Замовлення електронних видань виконуються через електронну скриньку бібліотеки vspu.lib@gmail.com

  1. Айерлэнд К. Классическое введение в современную теорию чисел [Електр. ресурс] / К. Айерлэнд, М. Роузен. – М., 1987
  2. Алгебра [Електр. ресурс] : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк. – Київ, 2017
  3. Бевз Г. П. Алгебра [Електр. ресурс] : підручник для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – Київ, 2017
  4. Булдырев В.С. Линейная алгебра и функции многих переменных [Електр. ресурс] / В.С. Булдырев, Б.С. Павлов. – 1985
  5. Данко П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах [Електр. ресурс] : Учебное пособие для студ. втузов. В 2-х частях. Ч. 1 / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – М., 1986
  6. Істер О. С. Алгебра [Електр. ресурс] : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ, 2015
  7. Істер О. С. Алгебра [Електр. ресурс] : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ, 2016
  8. Істер О. С. Алгебра [Електр. ресурс] : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ, 2017
  9. Кравчук Василь. Алгебра [Електр. ресурс] : підручник для 8 класу загальноосвіт. навч. закл. / В. Кравчук, М. Підручна, Г. Янченко. – Тернопіль, 2016
  10. Кравчук Василь. Алгебра [Електр. ресурс] : підручник для 9 класу / В. Кравчук, М. Підручна, Г. Янченко. – Тернопіль, 2009
  11. Кравчук Василь. Алгебра [Електр. ресурс] : підручник для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. / В. Кравчук, М. Підручна, Г. Янченко. – Тернопіль, 2017
  12. Курош А. Г. Алгебраические уравнения произвольных степеней [Електр. ресурс] / А. Г. Курош. – М., 1964
  13. Мальований Ю. І. Алгебра 9 клас [Електр. ресурс] : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Ю. І. Мальований, Г. М. Литвиненко, Г. М. Возняк. – Тернопіль,
  14. Мерзляк А. Г. Алгебра [Електр. ресурс] : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Харків, 2009
  15. Мерзляк А. Г. Алгебра для загальноосвітних навчальних закладів з поглибленним вивченням математики [Електр. ресурс] : підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Харків, 2017
  16. Мерзляк А. Г. Алгебра: підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики [Електр. ресурс] : підручник / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Харків, 2009
  17. Прокопенко Н. С. Алгебра [Електр. ресурс] : підручник для 9 кл. загальноосвітніх навч. закл. / Н. С. Прокопенко, Ю. О. Захарійченко, Н. Л. Кінащук. – Харків, 2017
  18. Сканави М. И. Элементарная математика [Електр. ресурс] / М. И. Сканави
  19. Черкасов А. Н. Введение в высшую математику [Електр. ресурс] / А. Н. Черкасов; А. Н. Черкаксов. – М., 1964
  20. Черненко В. Д. Высшая математика в примерах и задачах [Електр. ресурс] : Учебное пособие для вузов. В 3-х томах. Т. 1 / В. Д. Черненко. – СПб, 2003