Викладання з математики національно-патріотичного спрямування. Тиждень математики

Список книжкових видань

 1. 51(070.1)
  Б76
  Божко, Ірина Василівна. Тиждень математики в початковій школі
  / І. В. Божко, І. В. Ющенко. – Х. : Основа, 2010. – 192 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання"; вип.2(74)). – Бібліогр.: 42 назв.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 378(07)
  В54
  Виховання національної свідомості особистості : (Метод. рекоменд. кураторам академічних груп студ) : навч. пос.. Ч. 1: Зміст виховної роботи
  / Д. О. Тхоржевський ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2001. – 318 с
  Примірники: всього:97 - ЧЗ ППН(6), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(90)
 3. 51(070.2)
  М34
  Математика після уроків. Тиждень математики : [5-11 кл.]
  / упоряд. І. С. Маркова. – Х. : Основа, 2005. - 175 с. – (Б-ка журналу "Математика в школах України" ; вип. 3 (27))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

Список аналітичних статей з періодики

 1. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді : додаток до наказу МОН Укрїни від 16.06.2015 № 641 // Математика в рідній школі. – 2015. – № 9. – С. 4-10 ; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 8. – С. 87-95.
 2. Майданюк, А. Задачу розв'яжи, про Україну розкажи! / А. Майданюк // Учитель початкової школи. – 2015. – № 3. – С. 36-38.
 3. Мейдер, В. А. "... был совершенно замечательным человеком" : к 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского / В. А. Мейдер // Alma mater. – 2013. – № 4. – С. 103-109
 4. Національно-патріотичне виховання у загальноосвітніх навчальних закладах :[математика] // Математика в школах України. – 2015. – № 22/24. – С. 6-9.
 5. Біла, Є. А. Тиждень математики в системі позакласної роботи / Є. А. Біла // Математика школах України. Позакласна робота. – 2012. – № 10. – С. 3-7.
 6. Біла, Н. Тиждень математики / Н. Біла // Математика [газета]. – 2009. – Вересень (№ 36). – С. 18-22.
 7. Гаргач, С.Д. Тиждень математики в школі / С.Д. Гаргач // Математика в школах України. – 2007. – Грудень (№ 34-36). – С. 20-42.
 8. Жбанова, В. Тиждень математики в школі / В. Жбанова, Н. Лисенко, Т. Рибка // Математика в школах України. – 2006. – Листоп. (№ 31). – С. 3-24.
 9. Кухарчук, Л. Тиждень математики / Л. Кухарчук, О. Таірова // Математика [газета]. – 2010. – Січень (№ 4). – С. 8-16.
 10. Лук'янова, С. Тиждень математики в основній школі / Світлана Лук'янова, Ірина Соколовська // Математика в сучасній школі. – 2012. – № 3. – С. 31-42
 11. Мироненко, Л. В. Міркуй, фантазуй і твори! : тиждень математики в 5-11 класах / Л. В. Мироненко // Математика в школах України. Позакласна робота. – 2014. – № 11. – С. 32-37.
 12. Мосійчук, О. Тиждень математики в школі / О. Мосійчук // Сучасна школа України. – 2010. – Листопад (№ 11). – С. 48-59
 13. Мохій, А. Тиждень математики. / А. Мохій // Математика. – 2006. – Берез. (№ 12). – С. 14-22.
 14. Острик, Галина. Проведення тижня математики у спеціальній школі / Г. Острик // Дефектолог. – 2010. -Лют. (№ 2). – С. 28-31
 15. Полохова, Л. М. Тиждень математики в початковій школі / Л. М. Полохова // Початкове навчання та виховання. – 2010. – Лютий (№ 5). – С. 3-13.
 16. Прутас, В. Місячник початкової школи "Кожна дитина талановита" / В. Прутас // Початкова школа. – № 3. – С. 49-50; Початкова школа. – 2010. – № 1. – С. 6-7; Початкова школа. – 2010. – № 2. – С. 11-14.
 17. Чепак, О. П. Тиждень математики в початкових класах / О. П. Чепак // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 9. – С. 5-13.