Висотна диференціації та різноманіття гірничопромислових ландшафтів. Гірничопромислові ландшафти

Список книжкових видань

 1. 551
  А72
  Антропогенні географія й ландшафто-знавство в 20 і 21 століттях : треті міжнародні читання (конференція) присвячені 85-річчю від дня народження Ф. М. Мількова : збірник наукових праць
  / Укр. гео-граф. товариство. ВДПУ ім. М. Коцюбинського; Природничо-географ. факультет. – Вінниця; Воронеж : Гіпаніс, 2003. – 240 с
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
  Збірник наукових праць географів і ландшафтознавців України, Росії, Білорусі, Палестини і Польщі присвячено сучасним і минулим ландшафтам, проблемам розвитку антропогенних географії й ландшафтознавства, вирішенню практичних завдань раціонального використання й охорони сучасних ландшафтів.
 2. Висотна диференціація рівнинних ландшафтів України / Г. І. Денисик, Л. М. Кирилюк, О. П. Чиж, І. М. Война // ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Географія. – Вінниця, 2006. – Вип. 11. – C. 5-11
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 3. 551(075.3)
  Д33
  Денисик Григорій Іванович. Антропогенне ландшафтознавство : навч. посібник. Ч. 2: Регіональне антропогенне ландшафтознавство
  / Г. І. Денисик. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2015. – 328 с
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 4. 551
  Д33
  Денисик Г. І. Висотна диференціація рівнинних ландшафтів України : [монографія]
  / Г. І. Денисик, Л. М. Кирилюк. – Вінниця, 2010. – 235,[1] с
  Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3)
 5. 551(075.3)
  Д33
  Денисик Григорій Іванович. Нариси з антропогенного ландшафтознавства : навч. посібник для студ. і магістр. геогр. спец. вузів
  / Г. І. Денисик, В. М. Воловик, Л. М. Кирилюк. – Вінниця : Арбат, 1999. – 150 с. : іл., карти
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 6. 551(075.3)
  Д33
  Денисик Григорій Іванович. Нариси з антропогенного ландшафтознавства : навч. посібник для студ. і магістр. геогр. спец. вузів
  / Г. І. Денисик, В. М. Воловик. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Вінниця : ГІПАНІС, 2001. – 170 с. : іл., карти
  Примірники: всього:13 - НАВЧ. ВІДДІЛ(12), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 7. 551
  Д33
  Денисик, Григорій Іванович. Промислові ландшафти регіону видобутку уранових руд в Україні : монографія
  / Г. І. Денисик, І. П. Козинська. - Умань; Вінниця : Візаві, 2015. - 280 с. : іл. - (Антропогенні ландшафти Правобережної України)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
 8. 551(075.3)
  Д33
  Денисик Г. І. Регіональне антропогенне ландшафтознавство : [навч. посіб.]
  / Г. І. Денисик, О. В. Тімець. – Умань, 2010. – 167,[1] с. : іл., табл.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 9. 551
  Д33
  Денисик, Григорій Іванович. Селитебні ландшафти Поділля. Ч. 1: Ландшафти міст та приміських зон
  / Г. І. Денисик, О. І. Бабчинська. - Вінниця : Теза, 2006. - 204 с. : іл. - (Антропогенні ландшафти Поділля)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 10. 551
  К90
  Культурний ландшафт: теорія і практика : збірник наукових праць
  / ред. Г. І. Денисик. – Вінниця, 2010. – 203, [1] с. : іл., табл.
  Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ(1), ЗБЕРІГ(1)
 11. 91(07)
  О-75
  Основы конструктивной географии
  / И. П. Герасимов, В. С. Преображенский, Ю. А. Исаков; сост. Л. С. Абрамов; под ред. И. П. Герасимова, В. С. Преображенского. - Москва : Просвещение, 1986. - 287 с. - (Библиотека учителя географии)
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

Список статей з періодики

 1. Аналіз стану здоров'я населення в гірничопромислових регіонах України / А. І. Горова [та ін.] // Екологічний вісник. – 2013. – № 2. – С. 21-22
 2. Война І. М. Висотна диференціація та ландшафтне різноманіття курганних ландшафтів Вінницької області / І. М. Война, О. О. Антонюк // Наукові записки : Серія: Географія: [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2014. – Вип. 26. – С. 77-82
 3. Война І. М. Висотна диференціація антропогенних ландшафтів нижнього акумулятивного висотно-ландшафтного рівня Вінницької області / І. М. Война // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 27-34
 4. Война І. М. Висотна диференціація та ландшафтне різноманіття Вінницької області / І. М. Война // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 27 : № 3/4. – С. 11-19
 5. Война І. М. Висотна диференціація та різноманіття белігеративних ландшафтів Вінницької області / І. М. Война, Г. В. Мудрак // Наукові записки. Сер. Географія : [Зб. ст.] / редкол: Г.І. Денисик (відп. ред.), Б.Д. Панасенко, В.М. Гуцуляк та ін.. – Вінниця : ВДПУ, 2010. – Вип.21. – С. 22-29
 6. Война І. М. Методи дослідження висотної диференціації та різноманіття антропогенних ландшафтів на прикладі Вінницької області / І. М. Война // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), Панасенко Б. Д., Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2008. – Вип. 15. – С. 72-78
 7. Война І. М. Основні шляхи поліпшення висотної диференціації та різноманіття ландшафтів техногенного походження / І. М. Война // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; Редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 72-77
 8. Война І. М. Особливості ландшафтного різноманіття гірничопромислових ландшафтів у зв'язку з їх висотною диференціацією / І. М. Война // Наукові записки. Сер. Географія : [Зб. ст.] / Редкол: Г. І. Денисик (відп. ред.), Б. Д. Панасенко, В. М. Гуцуляк [та ін.]. – Вінниця, 2012. – Вип. 25. – С. 40-47
 9. Война І. М. Особливості ландшафтного різноманіття гірничопромислових ландшафтів у зв'язку з їх висотною диференціацією / І. М. Война // Наукові записки. Сер. Географія : [зб. ст.] / редкол: Г. І. Денисик (відп. ред.), Б. Д. Панасенко, В. М. Гуцуляк [та ін.]. – Вінниця, 2012. – Вип. 25. – С. 40-47
 10. Война І. М. Створення екомережі Вінницької області з урахуванням висотної диференціації та ландшафтного різноманіття / І. М. Война, Г. С. Хаєцький // Наукові записки. Сер. Географія : [зб. ст.] / редкол: Г. І. Денисик (відп. ред.), Б. Д. Панасенко, В. М. Гуцуляк [та ін.]. – Вінниця, 2012. – Вип. 24. – С. 11-19
 11. Гірничо-екологічний моніторинг як важлива складова сталого функціонування гірничопромислових комплексів / А. І. Горова [та ін.] // Екологічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 12-13
 12. Головчак В. Ф. Трансформація складових геосистем у процесі природокористування на Калуш-Голинському родовищі калійних руд / В. Ф. Головчак // Український географічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 57-62
 13. Кирилюк Л. М. Висотна диференціація натуральних ландшафтів Поділля / Л. М. Кирилюк, Л. І. Стефанков // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 132-139
 14. Культурний ландшафт: теорія і практика : збірник наукових праць / ред. Г. І. Денисик. – Вінниця, 2010
 15. Пріоритети мікоризації лісопосадкового матеріалу для ефективної фітомеліорації техногенних ландшафтів Яворівського гірничопромислового району / В. І. Мокрий [та ін.] // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 14-15
 16. Страшевська Л. В. Штольні з видобутку фосфоритів на Поділлі як потенційні гірничопромислові геосайти / Л. В. Страшевська, В. І. Корінний // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 45-51

Список електронних повнотекстових видань

 1. Воловик Володимир Миколайович. Геоморфологія : практикум [Електронний ресурс]: [Навчальний посібник] / В. М. Воловик. – Електронний текст в форматі .pdf. – Вінниця: ТОВ "Вінницька міськадрукарня", 2013. – 138 с. Примірники: всего:1 - Відділ ІТ бібліотеки(1)
  Викладені рекомендації до підготовки і проведення лабораторних занять з геоморфології. Враховані найновіші наукові і технічні досягнення та методичні розробки у географії.
 2. Денисик Г. І. Регіональне антропогенне ландшафтознавство [Електронний ресурс] : навч. посібн. для студ., магістр. та аспірантів природничо-географічних факультетів внз / Г. І. Денисик, О. В. Тімець. – Електронний текст в форматі .pdf. – Вінниця ; Умань, 2010. – 170 с. Примірники: всего:1 - Відділ ІТ бібліотеки(1) Лекції з антропогенного ландшафтознавства, присвячені ландшафтній сфері Землі, історії формування антропогенного ландшафтознавства в Україні, регіональним особливостям і висотній диференціації антропогенних ландшафтів та прогнозу їх розвитку.
 3. Денисик Г. І. Похідні процеси та явища в ландшафтах зон техногенезу [Електронний ресурс] : монографія / Г. І. Денисик, Г. М. Задорожня. - Електронний текст в форматі .pdf. - Вінниця; Кривий Ріг : ПП «Едельвейс і К», 2013. - 220 с. : іл. - (Процеси і явища в антропогенних ландшафтах)

Список видань Інституційного репозитарію

 1. Война І. М. Висотна диференціація антропогенних ландшафтів нижнього акумулятивного висотно-ландшафтного рівня Вінницької області/ І. М. Война // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2016. – Вип. 28, № 3/4. – Вінниця, 2016. – С. 27-34. – Режим доступу: http://library.vspu.net/handle/123456789/958?show=full
 2. Война, І. М. Висотна диференціація та ландшафтне різноманіття курганних ландшафтів Вінницької області / І. М. Война, О. О. Антонюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2014. – Вип. 26. – Вінниця, 2014. – С. 77-82/. – Режим доступу: http://library.vspu.net/handle/123456789/200?show=full
 3. Страшевська Л. В. Штольні з видобутку фосфоритів на Поділлі як потенційні гірничопромислові геосайти/ Л. В. Страшевська , В. І. Корінний // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2016. – Вип. 28, № 3/4. – Вінниця, 2016. – С. 45-51/ – Режим доступу: http://library.vspu.net/handle/123456789/960?show=full