Проблема людини в класичній німецькій філософії

Список книжкових видань

 1. 1(075.3)
  А72
  Антология мировой философии : сб. философ. текстов. Т. 1. Ч. 3
  / сост.: М. А. Парнюк, В. И. Даниленко, отв. за вып. A. М. Мовчан ; Министерство высшего образования УССР, Учебно-метод. кабинет по высшему образ., Центр гуманит. образ. – К. : УМК ВО, 1992. – 272 с.
  Примірники: всього:38 - НАВЧ. ВІДДІЛ(37), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 2. І
  В90
  Бубер, Мартин. Проблема человека
  / М. Бубер ; пер. с нем. Н. Кушнира. – К. : Наука-Центр : Вист-С, 1998. – 96 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)

 3. Г27
  Гегель, Георг Вільгельм Фридрих. Феноменологія духу
  / Г. В. Ф. Гегель ; пер. з нім. П. Таращук ; Наук. ред. Ю. Кушаков. – К : Основи, 2004. – 548 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 4. 1
  Г47
  Гильдебранд, Дитрих (фон). Метафизика любви
  / Д. Гильдебранд ; пер. с нем. А. И. Смирнова : Алтея ; СПб. : ТО "Ступени", 1999. – (Пушкинская библиотека)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

 5. К28
  Кассирер, Эрнст. Избранное: Индивид и космос
  / Э. Кассирер ; пер. с нем. А. Г. Гаджикурбанов, Д. О. Кузнецов, М. И. Левина и др. ; Сост. С.Я.Левит. – СПб.; М : Университет. книга, 2000. – 654 с. – (Пушкинская б-ка). – (Сер. " Книга света ")
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 6. К39
  Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII - начала XIX века
  / В.Н. Кузнецов. – М. : Высшая школа, 1989. – 479 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 7. М13
  Маєр-Абіх, Клаус Міхаель. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту
  / К. М. Маєр-Абіх ; пер. з нім., післямова, прим. А. Єрмоленка. – К. : Лібра, 2004. – 196 с. – (VG)
  Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(1), ЗБЕРІГ(1)

Список статей з періодики

 1. Гармаш, Л. Несподіване відлуння кантівської етики / Л. Гармаш // Філософська думка. – 2004. – №5. – С. 89-101
 2. Горбачёв, Д. В. И. А. Фесслер - немецкий мыслитель и общественный деятель / Д. В. Горбачёв // Новая и новейшая история. – 2012. – № 3. – С. 217-224.
 3. Гьосле, Вітторіо. Велич і межі практичної філософії Канта / В. Гьосле // Практична філософія в сучасному світі / пер. з нім., примітки та післямова Анатолія Єрмоленка. – К. : "Лібра", 2003. – С. 19-51
 4. Єрмоленко, А. Принцип універсалізації Канта / А. Єрмоленко // Філософська думка. – 2004. – №5. – С. 66-88.
 5. Жмир, Володимир. Ернст Юнґер - хто він? / В. Жмир // Філософська думка. – 2008. – № 1. – С. 15-35
 6. Кебуладзе, В. Користь краси й автономія розуму / В. Кебуладзе // Філософська думка. – 2015. – № 2. – С. 15-20.
 7. Козловський, В. Чи можлива антропологія як трансцендентальна доктрина: Кантові візії / В. Козловський // Філософська думка. – 2015. – № 2. – С. 21-38.
 8. Козловський, Віктор. Імануїл Кант у "залізних обіймах" радянської філософії: декілька нотаток до нашої недавньої інтелектуальної історії / Віктор Козловський // Філософська думка. – 2009. – № 3. – С. 117-126
 9. Личковах, В. Естетичні ідеї Канта в проекції на мистецтво авангарду / В. Личковах // Філософська думка. – 2004. – №5. – С. 135-155.
 10. Лой, А. Моральність як чинник цивілізованості та культури: концепція Іммануїла Канта / А. Лой // Філософська думка. – 2004. – №5. – С. 114-134.
 11. Менжулін, Вадим. Філософія, біографія та психоаналіз: випадок Ніцше. Стаття 1. "Лікар" / Вадим Менжулін // Філософська думка. – 2009. – № 4. – С. 102-119
 12. Міщенко, Ніна. "Людина виховується для свободи" / Н. Міщенко // Науковий світ. – 2007. – № 7. – С. 26 - 27.
 13. Мотрошилова, Н.В. Понятие и концепция жизненного мира в поздней философии Эдмунда Гуссерля / Н.В. Мотрошилова // Вопросы философии. – 2007. – № 7. – С. 102-112.
 14. Панич, О. Іммануїл Кант та Томас Рід про здоровий глузд та його місце у філософії / О. Панич // Філософська думка. – 2004. – №5. – С. 23-44.
 15. Пролеєв, Сергій. Профетизм модерної німецької філософії : К. Маркс і Е. Гусерль / С. Пролеєв // Філософська думка. – 2009. – № 1. – С. 125-133
 16. Резанов, Д. Иммануил Кант : Разрушитель мысли / Дмитрий Резанов // Личности. – 2013. – № 11. – С. 46-63.
 17. Секундант, С. Phaenomenon bene fundatum: становлення феноменологічної доктрини Г. В. Лейбніца / С. Секундант // Філософська думка. – 2010. – № 2. – С. 106-129.
 18. Сенченко, О. Діалектика Гегеля - філософський базис для ведення інформаційних війн у соціальних системах / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 41-45
 19. Фурс, В.Н. Борьба за признание и моральное развитие общества в концепции Акселя Хоннета / В.Н. Фурс // Вопросы философии. – 2005. – № 1. – С. 159-171.
 20. Хинске, Н. Кантовское разрешение антиномии свободы или неприкосновенное ядро совести / Н. Хинске // Вопросы философии. – 2005. – № 2. – С. 144-157.
 21. Хоружий, С.С. Неотменимый антропоконтур. Кантовы антропотопики / С.С. Хоружий // Вопросы философии. – 2005. – № 2. – С. 72-102.
 22. Циба, В. Кантове поняття правила і проблема мови / В. Циба // Філософська думка. – 2015. – № 2. – С. 50-66.
 23. Шалагінов, Борис. Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього німецького романтизму / Борис Шалагінов // Слово і час. – 2009. – № 8. – С. 46-58

Список електронних видань

Видання доступні для використання в електронних залах бібліотеки

 1. Київський Славістичний університет. Міжрегіональний гуманітарний факультет. E-бібліотека : [Електронний ресурс ] Економіка. Історія. Культура. Маркетинг. Митна справа. Міжнародні відносини. Політекономія. Політологія. Релігієзнавство. Суспільні науки. Філологія. Філософія : [мультимедійний комплекс].
 2. Омельченко Н. В. Опыт философской антропологии [Текст] [Электронный ресурс]: монография / Н. В. Омельченко ; сост. В. А. Мейдер ; ВолГУ. - Електрон. текст в форматі .pdf. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. – 216 с. – Эл. жестк. диск. – (Труды ученых ВолГУ ; Юбил. сер.)
 3. Философия [Электронный ресурс] : методический комплекс / сост.: Л. М. Гутнер, Е. М. Гурецкая, С. Авксентьев. – Електрон. текст в форматі .pdf. – СПб.: Изд-во СЗТУ, 2003. – 47 с. – Эл. жестк. диск