Провідні концепції естетичного у європейській культурі

Список статей з періодики

  1. Василенко, В. Естетичні домінанти доби Розстріляного Відродження / В. Василенко // Літературознавчі студії : збірник наукових статей / ред. кол.: І. Є. Руснак, Н. С. Поляруш, Т. В. Яковенко. – Вінниця : Планер, 2011. – Вип. 6. – С. 228-237
  2. Вдович, С. М. Концепції естетичного виховання особистості в зарубіжній педагогіці / С. М. Вдович // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : збірник наукових праць / ред. кол.:[ В. Г. Кремень, Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський]. – Харків, 2006. – Вип. 12 (16). – С. 207-216.
  3. Гузь, О. О. Урок 2. Краса як центр філософсько-естетичної концепції Шарля Бодлера. Аналітичне дослідження вірша "Гімн Красі" / О. О. Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2011. – № 2. – С. 24-28.
  4. Камінчук, О. Духовно-естетична концепція неоромантизму в поезії Лесі Українки / О. Камінчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 3. – С. 111-120.
  5. Сучасні концепції естетичного виховання : з досвіду роботи // Завуч. – 2011. – Квітень ( № 12). – С. 17-18.(Дод.)

Список електронних видань

Видання доступні для використання в електронних залах бібліотеки

  1. Бушман І.О. Естетика : Навчальний посібник для судентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання дисципліни "Етика і Естетика"/ І. О. Бушман. – 2005
  2. Дедюлина М. А. Эстетика [Электр. ресурс] : уч.-метод. материалы по курсу / М. А. Дедюлина. – 2004
  3. Естетика [Электр.ресурс] : підручник / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко [та ін.]. – 2010
  4. Кривцун О.А. Эстетика [Электр.ресурс] : учебник / О.А. Кривцун. – 2000