'Вільний' роман Байрона та Пушкіна ('Дон Жуан' та 'Євгеній Онегін')

Список книжкових видань

 1. 8Р(07)
  А64
  Анализ художественного произведения. Художественное произведение в контексте творчества писателя : кн. для учителя
  / под ред. М. Л. Семановой. – М. : Просвещение, 1987. – 176 с.
  Примірники: всього:12 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(3)
 2. И(Фр)
  М80
  Моруа А. Байрон : Роман
  / А. Моруа ; пер. с фр. М. Богословской ; коммент. В.Н. Поповой. – Калининград : Кн. изд. "Янтарный сказ", 2001. – 696 с. : ил., портр. – (Свет далекой звезды : Сер.). – (Пушкинская библиотека)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 3. 8И(Англ)
  М80
  Моруа Андре. Дон Жуан, или жизнь Байрона
  / А. Моруа ; пер. с фр. М. Богословской ; вступ. ст. С. Б. Джимбинова. – М. : Мол. гвардия, 2000. – 422 с. : ил., портр. – (Пушкинская библиотека). – (ЖЗЛ. Сер. биогр.; вып. 745). – Библиогр.: с. 403-417.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 8Р1.3
  П41
  По страницам "Евгения Онегина" : метод. реком. к изучению романа А. С. Пушкина в 9 классе
  / уклад. О. Н. Куцевол. – К. : КГПИ, 1993. – 54 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 5. 8Р1.3(075.3)
  Р89
  Русская литература XIX века. Хрестоматия критических материалов : учеб. пособ. для студ. филолог. специальностей ун-тов и пед. ин-тов
  / сост.: М. Г. Зельдович, Л. Я. Лившиц. – М. : Высшая школа, 1975. – 456 с.
  Примірники: всього:13 - НАВЧ. ВІДДІЛ(13)
 6. 8Р1.3(075.3)
  Р89
  Соколов А. Г. Русская литературная критика конца XIX-начала ХХ века : хрестоматия : учеб. пособ. для студ. филолог. факультетов ун-тов
  / А. Г. Соколов, М. В. Михайлова. – М. : Высшая школа, 1982. – 367 с.
  Примірники: всього:30 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(28)

Список аналітичних статей з періодики

 1. Венгровська Л. "Мій дух як ніч" : Дж. Г. Н. Байрон / Л. Венгровська // Зарубіжна література. – 2010. – Січень (№ 3/4). – С. 34-47.
 2. Гиршман М. М. Пушкинское поэтическое целое / М. М. Гиршман // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2009. – № 3. – С. 2-5.
 3. Даниленко В. Трансформація легенди про Дон Жуана в однойменному романі у віршах Дж. Байрона / В. Даниленко // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – № 11. – С. 48-51.
 4. Дітькова, С. Лорд Байрон - людина-легенда / С. Дітькова // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 12. – С. 5-9.
 5. Дітькова,С. Ю. Лорд Байрон - поет-романтик / С. Ю. Дітькова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 2. – С. 2-6.
 6. Дніпровська С. Він жив для Англії і світу / С. Дніпровська // Зарубіжна література. – 2009. – Лютий (№ 5/6). – С. 3-6.
 7. Кашуба Є. "Відірваний від світу корабель..." : Дж. Н. Г. Байрон - англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму : [урок] / Є. Кашуба // Зарубіжна література . – 2012. – Січень (№ 2). – С. 27-31.
 8. Кирилюк З. Байронічний герой у поемах Байрона і Пушкіна / З. Кирилюк // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 11. – С. 2-4.
 9. Кирилюк З. В. Байронічний герой у поемах Байрона і Пушкіна / З. В. Кирилюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2012. – № 3. – С. 29-31.
 10. Кудрявцев, М. Г. Романтизм як спосіб художнього пізнання: тенденції та явища / М. Г. Кудрявцев // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2010. – № 12. – С. 2-9
 11. Кухар В. Роман у віршах "Євгеній Онєгін". Онєгін як втілення типу "зайвої людини", суперечливість його почуттів і вчинків. Онєгін і романтик Ленський / В. Кухар // Зарубіжна література. – 2010. – Січень (№ 3/4). – С. 9.
 12. Лорд Байрон і "байронізм" : урок-портрет // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 2. – С. 44-46.
 13. Ляшко В. М. О. С. Пушкін. "Євгеній Онєгін" : 9-й клас / В. М. Ляшко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 35-36.
 14. Нетреб‘юк З. Матеріали до вивчення творчості Дж. Байрона : [9 клас] / З. Нетреб‘юк // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 2. – С. 41-42.
 15. Пашкуров А. Диалог в художественном мире романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" / А. Пашкуров // Південний архів : збірник наукових праць. Філологічні науки / ред. кол.: Н. І. Ільїнська, А. А. Висоцький, О. Д. Гнідан. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 94-101.
 16. Петрунишин, В. М. "Служіння добру - найшляхетніша путь..." : система уроків з вивчення творчості Дж. Г. Байрона / В. М. Петрунишин // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 8. – С. 25-31.
 17. Пустовит А. В. "Пушкин - наше всё" : о педагогическом потенциале пушкинского наследия / А. В. Пустовит // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2014. – № 5/6. – С. 10-19
 18. Пустовит А. В. Пушкин, Байрон, Мюссе: к вопросу о поэзии и нравственности / А. В. Пустовит // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2013. – № 2. – С. 9-13.
 19. Романтический герой Джорджа Байрона // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 3. – С. 36.
 20. Сиренко Л. А. "У нас одна душа, одни и те же муки" : урок, посвященный творчеству Дж. Г. Байрона / Л. А. Сиренко // Русская словесность в школах Украины. – 2007. – № 6. – С. .26-29.
 21. Сопрун В. П. The life and work of George Byron : [життя та творчість Дж. Байрона] / В. П. Сопрун // Англійська мова та література. – 2014. – № 34/36. – С. 87-89.
 22. Сутула О. Система уроків з вивчення творчості Байрона / О. Сутула // Зарубіжна література. – 2009. – № 11. – С. 5-10.
 23. Теряева И. И. Путь Онегина (по роману А.С. Пушкина "Евгений Онегин") / И. И. Теряева // Русский язык и литература в школах Украины. – 2008. – № 5. – С. 39-41.
 24. Хроменко І. А. Онєгін – "созданье ада иль небес"? : урок за романом О. Пушкіна "Євгеній Онєгін" / І. А. Хроменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 8. – С. 36-37.
 25. Чернецька О. Останні сторінки біографії Байрона : урок / О. Чернецька // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 2. – С. 43-44.
 26. Янкович О. В. Матеріали до факультативу "романизм у контексті світового літературного процесу"( світова та українська літератураЇ / О. В. Янкович // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 11. – С. 44-47.