Використання інноваційних технологій у викладанні англійською мовою

Список книжкових видань

 1. 4И(Англ)(070.2)
  І-66
  Інноваційні технології у вивченні англійської мови
  / упоряд. Т. Михайленко. – К. : Шкільний світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 4И(Англ)(070.1)
  К14
  Казачінер, Олена Семенівна. Дидактичні ігри на уроках англійської мови
  / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2014. – 112 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 11 (143))
  Примірники: всього:1 - (1)
 3. 4И(Англ)(070.3)
  В77
  BOOST YOUR CLASSROOM ENGLISH : методичні розробки з методики викладання англійської мови для студентів мовних спеціальностей
  / уклад.: О. І. Лисенко, О. О. Яременко. – К. : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012. – 120 с.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 4. 4И(АНГЛ)(070.2)
  Д13
  Давиденко А.О. Навчання креативного читання та письма
  / А. О. Давиденко, І. І. Бекреньова. – Х. : Основа, 2009. – 128 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (77))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 4И(Англ)(070.2)
  З-89
  Зразки текстів з англійської - читання і аудіювання
  / уклад. Л. Кулакова, Н. Реуцька. – К. : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 6. 4И(Англ)(070.2)
  Т39
  Тиждень іноземної мови. Англійська мова
  / упоряд. О. Донник. – К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 7. 4И(Англ)(070.2)
  Ч-44
  Чепелянська Г. О. Англійська мова. Jeopardy guiz. Тести
  / Г. О. Чепелянська, О. Забара, Н. Куровська ; упоряд. О. Донник. – К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

Список аналітичних статей з періодики

 1. Біла, О. К. Computer pen-friends (урок - рольова гра) / О. К. Біла // Англійська мова та література. – 2007. – Серпень (№ 22-23). – С. 34-37.
 2. Волобуєва, Л. Тексти для аудіювання і завдання до них. Для учнів 5-6-х класів / Лідія Волобуєва // English language & culture. – 2014. – July (№ 13). – С. 27-29.
 3. Дмітренко, Н. Є. Нетрадиційні форми організації навчання англійської мови та їх використання в старшій школі / Н. Є. Дмітренко, К. І. Сафронова // Філологічні студії : [збірник наукових статей] / редкол.: І. Є. Руснак, А. П. Віннічук, Н. Л. Іваницька. – Вінниця : [ТОВ "Фірма "Планер"], 2011. – Вип. 9. – С. 308-315
 4. Дугарцыренкова, В. А. Подкастинг в обучении иностранным языкам: дидактические особенности, возможности и проблемы (на материале английского языка) / В. А. Дугарцыренкова // Иностранные языки в школе. – 2013. – № 3. – С. 9-16.
 5. Литонина, Н. В. Интерактивные формы работы над текстом для чтения на иностранном языке в системе дистанционного обучения Moodle / Н. В. Литонина // Иностранные языки в школе. – 2013. – № 10. – С. 53-59.
 6. Лобойко, М. Від шкільної дошки до клавіатури / М. Лобойко // Педагогічна думка. – 2012. – № 2. – С. 15-17.
 7. Максименко, Л. М. Система вправ, спрямованих на розвиток навичок аудіювання / Л. М. Максименко // Англійська мова та література. – 2011. – № 9. – С. 2-4
 8. Недашковская, Н. М. ИКТ – от эксперимента к практике: новые возможности урока / Н. М. Недашковская, Е. О. Хохлова // English. – 2012. – № 8. – С. 6-7.
 9. Павлиш, Н. В. Використання відеонаочності на уроках у 5-11 класах / Н. В. Павлиш // Англійська мова та література. – 2012. – № 22/23. – С. 11-18
 10. Фарина, О. З. A Virtual Visit to New Zealand: [Віртуальний візит в Нову Зеландію] / О.З. Фарина // Англійська мова та література. – 2008. – Травень (№ 15). – С. 26-27.
 11. Флорецька, Т. Розвиток навичок аудіювання / Т. Флорецька // English language & culture. – 2012. – January (№ 1). – С. .
 12. Шарафутдинова, Т. М. Открытый урок по теме "Телевидение" в XI классе / Т. М. Шарафутдинова // Иностранные языки в школе. – 2007. – № 5. – С. 48-52.

Список праць викладачів


 1. Дмітренко, Н. Є. Застосування новітніх засобів навчання як важлива дидактична умова якісної організації навчання у середній школі / Н. Є. Дмітренко, І. В. Кухар // Філологічні студії : [збірник наукових статей] / редкол.: І. Є. Руснак, А. П. Віннічук, Н. Л. Іваницька. – Вінниця : [ТОВ "Фірма "Планер"], 2011. ? Вип. 9. – С. 302-308
 2. Дмітренко, Н. Є. Нетрадиційні форми організації навчання англійської мови та їх використання в старшій школі / Н. Є. Дмітренко, К. І. Сафронова // Філологічні студії : [збірник наукових статей] / редкол.: І. Є. Руснак, А. П. Віннічук, Н. Л. Іваницька. – Вінниця : [ТОВ "Фірма "Планер"], 2011. – Вип. 9. – С. 308-315
 3. Дмітренко, Н. Є. Особливості аудіювання як засобу формування та контролю мовної компетенції учнів старшої ланки загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Є. Дмітренко, Д. В. Іванович // Філологічні студії : [збірник наукових статей] / редкол.: І. Є. Руснак, А. П. Віннічук, Н. Л. Іваницька. – Вінниця : [ТОВ "Фірма "Планер"], 2011. – Вип. 9. – С. 294-301
 4. Дмітренко, Н. Є. Форми і методи активного навчання у процесі вивчення старшокласниками англійської мови / Н. Є. Дмітренко, Г. В. Сулима // Філологічні студії : [збірник наукових статей] / редкол.: І. Є. Руснак, А. П. Віннічук, Н. Л. Іваницька. – Вінниця : [ТОВ "Фірма "Планер"], 2011. – Вип. 9. – С. 316-324
 5. Колядич, Юлія Рольова гра у формуванні професійної ідентичності перспективних учителів іноземної мови : [Текст англ.] / Юлія Колядич // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2012 року / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця, 2012. – С. 71-78
 6. Олійник, Г.П. Audiobook in ESP Teaching / Г.П. Олійник // 6th National TESOL Ukraine Conference: The Way Forward to English Language and Esp Teaching in the Third Millennium. – Kyiv, 2001. – Ст.1
 7. Олійник, Г.П. Effective Techniques for English Conversation Groups / Г.П. Олійник // 6th National TESOL Ukraine Conference: The Way Forward to English Language and Esp Teaching in the Third Millennium. – Kyiv, 2001.

Список авторефератів та дисертацій


 1. 4И(АНГЛ)
  Л17
  Лазебна Н. В. Структурно-семантичні і функціональні особливості комп'ютерної термінологічної лексики з образним компонентом у сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Лазебна Наталія Валеріївна ; Донецький нац. ун-т, [Запорізький нац. ун-т]. – Защищена 20.11.2013. – Донецьк, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (16 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 4И(АНГЛ)
  Я81
  Ясінська О. В. Концептуалізація синонімічно-антонімічних зв'язків у сфері комп'ютерних неологізмів сучасної англійської мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ясінська Оксана Володимирівна ; Львіський нац. ун-т імені Івана Франка, [Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки] . – Защищена 27.01.2014. – Львів, 2014. – 20 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с.16-17 (18 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

Список видань на компакт-дисках


English: Электронное приложение к журналу "Английский язык". – Первое сентября. – Загл. с этикетки диска. – Режим доступа: http://eng.1september.ru/. – CD-R

Зареєстровано надходження:
2013г. №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 12;
2012г. №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12;
2011г. №: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11/13 14, 15, 16, 17;
2010г. №: 1, 2, 3, 4, 16,18, 22, 22.

Презентації, електронні тексти, розробки уроків, відео та аудіо