Підручяники та хрестоматія з зарубіжної літератри

Список книжкових видань

 1. 8И(Фр)(075.3)
  А65
  Андреев Л. Г. История французской литературы : учебник для студ. филол. спец. вузов
  / Л. Г. Андреев, Н. П. Козлова, Г. К. Косиков. - М. : Высш. школа, 1987. - 542 с.
  Примірники: всього:7 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 2. 8И(075.3)
  З-35
  Зарубежная литература XIX века. Романтизм : хрестоматия: учеб. пособ. для студ. филолог. спец. пед ин-тов
  / сост. Н. П. Козлова, сост. А. Ф. Головенченко, сост. Б. И. Колесников. - М. : Просвещение, 1976. - 511 с.. : ил
  Примірники: всього:26 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(25)
 3. 8И(075.3)
  И90
  История зарубежной литературы XIX века : учебник для филол. спец. вузов
  / В. Н. Богословский, А. С. Дмитриев, Н. А. Соловьева [и др.] ; под ред. Н. А. Соловьевой. - М. : Высш. школа, 1991. - 636 с.
  Примірники: всього:29 - НАВЧ. ВІДДІЛ(27), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 4. 8И(075.3)
  Н23
  Наливайко Д. С. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму : підручник для студ. вузів
  / Д. С. Наливайко, К. О. Шахова ; МФ "Відродження", програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". - К. : Заповіт, 1997. - 464 с.
  Примірники: всього:29 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(25), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
 5. 809(082)
  Х91
  Хрестоматия по зарубежной литературе XIX века : пособие для студ. пед ин-тов. ч. I
  / сост. А. Аникст. - М. : Учпедгиз, 1955. - 782 с.. : ил.
  Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)