Орфоепічні норми та їх порушення

Список книжкових видань

 1. 4У(075.3)
  Т51
  Токарська А. С. Культура фахового мовлення правника : навч. посіб. для студ. Вузів / А. С. Токарська, І. М. Кочан. – Л.: Світ, 2003. – 312 с.
  Примірники: всього: 20 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(17), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)

 2. М54
  Методичний пошук учителя-словесника : збірник науково-методичних статей студентів і магістрантів. Вип. 2 / за ред. О. Куцевол. - Вінниця: Веда, 2010. - 380 с.
  Примірники: всього: 5 - ЗБЕРІГ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)

Список статей з періодики

 1. Ажнюк, Л. Екологія офіційного мовлення як об'єкт правового захисту / Л. Ажнюк // Українська мова. – 2013. – № 1. – С. 88-103
 2. Бондаренко, Н. Вдосконалення мовленнєвої культури старшокласників на основі знань про норми української літературної мови / Неллі Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 8. – С. 20-27.
 3. Бондаренко, Неллі. Засвоєння якостей досконалого мовлення як передумова вдосконалення мовленнєвої культури старшокласників / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 2. – С. 14-17.
 4. Борецький, В. В. Винятки на різних рівнях української мови / В. В. Борецький, О. М. Ковалишина // Лінгвістичні читання : збірник наук. статей / ред. кол.: О. А. Павлушенко, Н. М. Павликівська, Т. С. Слободинська. – Вінниця : "Ландо ЛТД", 2010. – Вип. 3. – С. 240-243
 5. Василенко, Н. Реалізація національно-орієнтованої методики навчання української орфоепії іноземних студентів на початковому етапі / Н. Василенко // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 1. – С. 47-50
 6. Вербич, С. Орфографічна норма і власні назви / С. Вербич // Мандрівець. – 2006. – № 1. – С. 78-80.
 7. Горобець, С. Комплексний підхід у корекційній роботі : Попередження і подолання недоліків усного та писемного мовлення в учнів / С. Горобець // Початкова освіта. – 2012. – Лютий (№ 7). – С. 11-13
 8. Задорожний, В. Б. До мовних глибин: етюди з культури мовлення / В. Б. Задорожний // Бібліотечка "Дивослова". – 2010. – № 4. – С. 2-64.
 9. Задорожний, В. Рідне слово в рідній мові / Василь Задорожний // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 1. – С. 8-14
 10. Задорожний, Василь. Словесні покручі на тлі живої української мови / В. Задорожний // Дивослово. – 2012. – № 3. – С. 58-61
 11. Кислюк, Л. Сучасна словотвірна норма української мови: мовна практика та кодифікація / Л. Кислюк // Українська мова. – 2012. – № 1. – С. 52-66
 12. Костюк, Б. Робота над засвоєнням орфоепічних норм на уроках української мови / Б. Костюк // Методичний пошук учителя-словесника : збірник науково-методичних статей студентів і магістрантів / за ред. О. Куцевол. – Вінниця : Веда, 2010. – Вип. 2. – С. 78-83
 13. Кухарчук, І. Порушення лексичних норм української мови у мовленні майбутніх практичних психологів / Ірина Кухарчук // Українська мова і література в школі. – 2013. –№ 5. – С. 60-64
 14. Лавренова, М. Система вправ з формування орфоепічних навичок українського літературного мовлення першокласників в умовах закарпатських говорів / М. Лавренова // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 3. – С. 33-36.
 15. Омельчук, С. ЙогУрт чи йОгурт? До питання про нормативність наголошення запозичених слів в українській мові / Сергій Омельчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 3. – С. 117-119
 16. Омельчук, С. Особливості нормативного наголошення фахової лексики (на матеріалі природничо-математичної термінології) / С. Омельчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 3. – С. 63-68
 17. Полозова, О. О. Завдання для повторення орфографічних норм української мови : 11 клас / О. О. Полозова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 29. – С. 33-35.
 18. Практикум із культури українського мовлення : 8-й клас / О. Яковчук, Н. Желєзняк, О. Надточій, Н. Лобенко // Українська мова та література. – 2012. – Листопад (№ 22). – С. 4-40; Українська мова та література. – 2012. – Грудень (№ 23-24). – С. 20-32
 19. Прус, Л. Лінгвістичні знання - у практику нормотворення / Лілія Прус // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 20-22
 20. Селігей, Пилип. Мовна свідомість - шанобливе ставлення до мови / П. Селігей // Дивослово. – 2012. – № 7. – С. 40-44
 21. Семеренко, Г. Мовна норма як основний критерій культури мовлення / Ганна Семеренко // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 17-19
 22. Стасевський, С.Б. Орфоепічна норма в українській літературній традиції / С.Б. Стасевський // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – Берез.(№7). – С. 11.
 23. Топіха, В. Хто поважає й любить рідну мову, вживає всі її слова безпомилково / Віра Топіха, Надія Шкуратяна, Наталія Шлапак // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 3. – С. 18-24
 24. Хом'як, Іван. Методика формування орфографічних умінь і навичок / І. Хом'як // Дивослово. – 2012. – № 3. – С. 41-50
 25. Шевченко, Л. І. Конституційна норма в суспільній дискусії щодо мовних прав в Україні / Л. І. Шевченко // Мовознавство. – 2013. – № 5. – С. 37-41

Список мультимедійних видань

 1. 4У(07)
  С91
  Сучасна українська мова. Лексика і фразеологія : для вищ. загальноосв. навч. закл. : версія 1.0: педагогічний програмний засіб. – К.: ЗАТ "Транспортні системи", 2006. – Ел. опт. диск (CD-ROM): іл.
  Примірники: всього:14 - ЗЕІ(14)
  Програма працює в двох режимах: "Викладач", "Конструктор уроків". Допомагає вчителю, на основі наборів розроблених уроків, формувати власні уроки, проводити тестування знань учнів.

Список повнотекстових електронних видань

 1. Сербенська О. Культура усного мовлення. Практикум : навчальний посібник [Електронний ресурс] / О. Сербенська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 213 с.
  Примірники: всього: 11 - ЗЕІ(1)
 2. Гнатюк Л. П. Українська мова. Особливості практичного застосування [Електронний ресурс] / Л. П. Гнатюк, О. В. Кононенко. – К.: Знання-Прес, 2006
  Примірники: всього: 11 - ЗЕІ (1)
 3. Сучасна українська літературна мова : підр. для студ. філол. спец. вузів [Електронний ресурс] / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас. – К.: Вища шк., 2009. – 432 с.
  Примірники: всього: 11 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
 4. Пономарів О. Д. Сучасна українська мова : підручник [Електронний ресурс] / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко ; за ред. О. Д. Пономарева. – 2-ге вид. перероб. – К.: Либідь, 2001. – 400 с.
  Примірники: всього: 11 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
  Анотація: У підручнику розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, лексикографії, словотвору та морфології сучасної української літературної мови. Подаються відомості з діалектологіїї та загального мовознавства. Міститься опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень. Окремі розділи присвячені проблемам формування одиниць зв'язного мовлення та основаи* пунктуації. Для студентів гуманітарних факультетів вищих акладів освіти

Список праць викладачів

 1. Лісова, Л. I. Формування орфоепічних і граматичних норм при вивченні дієслова / Л. I. Лісова, Л. І. Борох // Русский яз. в СНГ. – 1992. – №1-3
 2. Теклюк, Варвара Яківна. Сучасна українська акцентологія: теоретичний та практичний аспекти / В.Я. Теклюк // Наукові записки. – Вінниця : ТОВ "Ландо ЛТД", 2007. – Вип. 9. – С. 35-39